19.11.2010, Inteligo

Logowanie do konta Inteligo

Zakładając konto Inteligo otrzymujecie od nas w przesyłce startowej identyfikator i hasło do logowania na WWW.

Przy pierwszym logowaniu zmieniacie otrzymane hasło na własne, znane tylko Wam. Należy pamiętać że hasło musi zawierać minimum 6, a maksimum 20 znaków alfanumerycznych (cyfr, liter lub cyfr i liter). Hasło nie może zawierać polskich liter, (takich jak „ą”, „ę”, „ć”, itd.), ani tzw. znaków specjalnych, innych niż litery bądź cyfry (takich jak „<”, „!”, „?” itd.). Nieprawidłowe są zatem hasła np.: „jan$$$”, „J+A=WMN!”, czy „żółwik”.  Należy również zwrócić uwagę, czy w haśle użyto wielkich czy małych liter - system je rozróżnia, np. hasło „abc123” nie jest tym samym hasłem co „ABC123”.

15 listopada 2010 roku wprowadziliśmy nowe sposoby autoryzacji transakcji. Między innymi token, czyli specjalną  aplikację pobieraną na telefon komórkowy. Aplikacja generuje kody do potwierdzania operacji w koncie Inteligo. Token wzmacnia także hasło logowania do serwisu transakcyjnego Inteligo. Korzystając z tego narzędzia przy logowaniu do serwisu transakcyjnego należy podać, wpisując jednym ciągiem, hasło z tokena oraz dotychczasowe hasło logowania. W związku z wprowadzeniem tego sposobu autoryzacji transakcji, wydłużyliśmy pole do wprowadzenia hasła do długości maksimum 28 znaków.

Pole to widoczne jest dla wszystkich Klientów logujących się do konta. Także dla tych tych, którzy nie korzystają z tokena.  Dla nich maksymalna długość hasła do logowania do konta pozostaje bez zmian. Nadal może to być maksimum 20 znaków.  Zatwierdzenie hasła dłuższego niż 20 znaków może spowodować, iż przy logowaniu do konta nasz system je odrzuci, co może doprowadzić do zablokowania dostępu do konta.

Prosimy o bardzo uważne wpisywanie hasła przy jego zmianie i przy logowaniu do konta. Osoby, które używają z haseł własnych dłuższych niż 20 znaków powinny je zmienić, korzystając z pomocy konsultanta.

Zobacz wszystkie produkty

Polecaj Konto Inteligo i wygrywaj
Strefa kontaktu
  • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje