Oferta prywatna

Wniosek Rodzina 500+

Już teraz możesz wypełnić wniosek w Inteligo.

Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu.

 

Wypełnij wniosek

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O Programie Rodzina 500+

  Opis Programu

  Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

  Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online w koncie Inteligo od 1 kwietnia 2016 r. Aby otrzymać  świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany przez konto Inteligo do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

  Rola Banku

  • Inteligo umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w koncie w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  • Inteligo umożliwia także logowanie i wypełnienie Wniosku Rodzina 500+ w serwisie PUE ZUS, po wybraniu zakładki "e-Urząd" w koncie Inteligo. Aby logowanie do PUE ZUS za pośrednictwem konta Inteligo było możliwe wystarczy kod z aktywnego narzędzia autoryzacji i zgodność danych w Twoim Inteligo oraz ZUS.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego emp@tia.

  Proces otrzymania świadczenia


   

  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w koncie Inteligo.

   

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego)

   

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona analizy wniosku.

   

  Po rozpatrzeniu wniosku przez Organ prowadzący w gminie i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. 

 2. Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Inteligo?

  1. Wypełnianie Wniosku rodzina 500+ w serwisie Inteligo: informacje pomocnicze
  2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do koncie Inteligo, w sekcji „Oferty i wnioski”.
  3. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do konta Inteligo.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  4. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  5. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  6. Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  7. Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
  8. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pracy Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  9. Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
   1. „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
   2. „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
   3. „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
  10. Informacje dotyczące załączników:
   1. Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   2. Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
   3. Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
   4. Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
   5. Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

  Dowiedz się, jak zmniejszać rozmiar załączników JPG, PNG, PDF

  Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Inteligo na drugie i kolejne dziecko

  Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Inteligo na pierwsze dziecko

 3. Obsługa wniosku

  1. Inteligo: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w koncie Inteligo

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

  Krok 2:  Zaloguj się do konta Inteligo i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ („Oferty i wnioski”). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w koncie Inteligo, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.

  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

  Pamiętaj:

  • Szczegółowe informacje o tym, jak wypełniać wniosek online w koncie Inteligo znajdziesz w instrukcji.
  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w koncie Inteligo, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w koncie Inteligo w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w koncie Inteligo oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Czas trwania sesji online w koncie Inteligo ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z kontaInteligo, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w koncie Inteligo będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Inteligo w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez konto Inteligodo Organu prowadzącego w gminie.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w koncie Inteligo.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w koncie Inteligo, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
 4. Bezpieczeństwo

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  PKO Bank Polski na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego iPKO/Inteligo.
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO/Inteligo, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w PKO Banku Polskim/Inteligo. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail:upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym iPKO/Inteligo. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Logując się do serwisu internetowego iPKO/Inteligo, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

  Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego.

  Poprawne adresy Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego to np.: https://www.ipko.pl/, https://www.ipkobiznes.pl/kbi, https://inteligo.pl/secure.

  1. Bank nigdy nie prosi o podanie kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.
  2. Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej banku wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego powinien on skontaktować się z konsultantem Contact Center.
  3. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

  Więcej

 5. Reklamacje

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Inteligo - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Inteligo, etapu rejestracji wniosku w koncie Inteligo oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Inteligo przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.

 6. Pytania i odpowiedzi

 7. Produkty bankowe

  Inteligo Konto Dziecka dla dzieci do 13. roku życia

  Twoje dziecko otrzymuje:

  • Inteligo Konto Dziecka - atrakcyjnie oprocentowany rachunek,
  • nowoczesny serwis PKO Junior stworzony z myślą o dzieciach do 13. roku życia – junior.inteligo.pl.

  Ty zyskujesz:

  • pełną kontrolę nad wszystkimi transakcjami wykonywanymi przez dziecko dzięki Aplikacji Rodzica w swoim Koncie Inteligo.

  Więcej