Karta kredytowa Inteligo Visa payWave

Z kartą kredytową Inteligo zyskujesz m.in.:

 • limit kredytowy do 50 000 zł,
 • okres bezodsetkowy na transakcje bezgotówkowe do 55 dni,
 • 0 zł za pierwszy rok korzystania z karty oraz w kolejnych latach w przypadku aktywnego korzystania z karty.

 

Zaloguj się i złóż wniosek o kartę

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otrzymać kartę kredytową

  Kartę kredytową otrzymasz, jeśli:

  • posiadasz Konto indywidualne Inteligo,
  • jesteś osobą pełnoletnią z pozytywną historią kredytową,
  • posiadasz stałe źródło dochodu z minimalnym wynagrodzeniem 1 000 zł.

  Masz już kartę kredytową w innym banku? Przenieś ją do Inteligo i zyskaj promocyjne oprocentowanie 9,9% przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania karty.

  Otwórz konto indywidualne Inteligo

  Krok 1. Złożenie wniosku

  Jeśli spełniasz warunki ubiegania się o kartę kredytową, wniosek wypełnisz bezpłatnie w serwisie WWW (zakładka „Karty kredytowe”) lub z pomocą konsultanta. Pamiętaj, aby we wniosku podać prawidłowe dane.

  Krok 2. Decyzja kredytowa

  • Wstępną decyzję kredytową otrzymasz w trakcie wypełniania wniosku. Zaproponujemy Ci maksymalną kwotę, na jaką pozwala Twoja aktualna zdolność kredytowa i poprosimy o wybór karty: Inteligo Visa payWave lub Inteligo MasterCard PayPass.
  • Status wniosku na bieżąco sprawdzisz po zalogowaniu w serwisie WWW (sekcja „Karty”) lub za pośrednictwem konsultanta.
  • Po weryfikacji wniosku otrzymasz SMS informujący o decyzji banku.

  Krok 3. Umowa kredytowa

  • W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, po zalogowaniu w serwisie WWW (sekcja „Karty”) pobierz umowę i wydrukuj ją w dwóch egzemplarzach. Sprawdź, czy Twoje dane są prawidłowe, a następnie podpisz dokument. Oba podpisane egzemplarze umowy wyślij na adres korespondencyjny Inteligo:

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  Ul. Tomasza Zana 32A
  20-601 Lublin

  • Przesłane przez Ciebie dokumenty zostaną przez nas niezwłocznie sprawdzone i podpisane przez pracownika Banku.

  Krok 4. Uruchomienie limitu na karcie kredytowej

  Po weryfikacji dokumentów i podpisaniu przez pracownika Banku umowy, udostępnimy limit na Twojej karcie kredytowej. Następnie wyślemy do Ciebie jeden egzemplarz umowy podpisanej przez Bank oraz nieaktywną kartę kredytową Inteligo.

  Krok 5. Aktywacja karty

  Aktywować kartę kredytową oraz nadać jej kod PIN możesz w serwisie WWW lub z pomocą konsultanta Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 53 56789. Aby korzystać z karty w pełni (w tym z płatności zbliżeniowych), pierwszą transakcję wykonaj w bankomacie lub w punkcie usługowo-handlowym z użyciem mikroprocesora (chipa).

  Pamiętaj o podpisaniu karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Umowie o otwarcie konta Inteligo.

  W dowolnym momencie możesz zmienić PIN swojej karty. Zrobisz to w serwisie WWW (zakładka „Karty”, „Karta kredytowa”, „Szczegóły”) lub w automatycznym serwisie telefonicznym (IVR). Ważne: po każdorazowej zmianie PIN-u pierwszą transakcję wykonaj w bankomacie lub w punkcie usługowo-handlowym z użyciem mikroprocesora (chipa).

  Uwaga: jeżeli przenosisz kartę kredytową z innego Banku, pamiętaj:

  • o rozwiązaniu umowy o dotychczas posiadaną kartę kredytową w innym banku w terminie do 30 dni,
  • jeśli przyznany limit kredytowy w Inteligo nie pokrywa całości zadłużenia  - o spłacie pozostałej części zadłużenia, w tym, z tytułu operacji, które nie zostały rozliczone z własnych środków.
 2. O produkcie

  Minimum formalności: wniosek online z natychmiastową wstępną decyzją kredytową.

  Atrakcyjne warunki: limit do 50 000 zł

  Minimalny dochód do otrzymania karty: 1 000 zł netto.

  Okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

  Okres bezodsetkowy na transakcje bezgotówkowe do 55 dni.

  Płatności we wszystkich punktach usługowo-handlowych na całym świecie, akceptujących karty Visa, w tym również transakcje zbliżeniowe (payWave): do 50 zł bez podawania PIN-u, wyższe kwoty po potwierdzeniu PIN-em lub podpisem. Sieć terminali stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na www.visa.pl.

  Płatności internetowe i przez telefon.

  Zarządzanie kartą poprzez serwis transakcyjny: samodzielny wybór wysokości dziennych limitów karty (nie dotyczy transakcji bezstykowych) , które możesz zmienić w dowolnym momencie. W Inteligo automatycznie otrzymasz limity w wysokości 5 000 zł na wypłaty gotówkowe, 20 000 zł na transakcje bezgotówkowe i internetowe.

  Usługa automatycznej spłaty od 4% do 100% oraz wybór rachunku, z którego spłata będzie wykonywana.  Aby dokonać spłaty minimalnej, wystarczy 4% kwoty zadłużenia, nie mniej niż 50 zł.

  Brak opłat za kartę w pierwszym roku korzystania, w kolejnych latach premiowane jest jej aktywne użytkowanie.

  Zaawansowana wyszukiwarka transakcji dokonanych kartą – możesz odnaleźć interesującą Cię transakcję po jej typie, kwocie i dacie oraz po słowach zawartych w jej opisie.

  Możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku do Inteligo – zyskujesz promocyjne oprocentowanie 9,9% przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania karty.

  Wybór konkretnego dnia generowania wyciągów z karty.

 3. Oprocentowanie

  Produkt Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  Karta kredytowa Inteligo:
  1) dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego), z zastrzeżeniem pkt 2.) 10,00 1
  2) dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku - obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 9,90

  Odsetki od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne)2

  1)    do dnia 8 stycznia 2016 r.
  2)    od dnia 9 stycznia 2016 r.
  3)    do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.  3

   

  10,00

  14,00

  14,00

  1 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 10,48% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu – 5000 zł; oprocentowanie zmienne – 10%/rok; całkowity koszt kredytu – 275,26zł, w tym: wydanie i użytkowanie karty w pierwszym roku – 0zł, odsetki 275,26zł ; całkowita kwota do zapłaty – 5 275,26zł, płatna w 12 równych ratach miesięcznych . Do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Posiadacza karty. Stan na 05.03.2015 r.

  2 Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego.

  3 Obowiązuje od dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej

 4. Opłaty

  KARTA KREDYTOWA INTELIGO

  Lp. 

  Operacja

  Częstotliwość

  Opłata w PLN

  Konto prywatne

  1.

  Wydanie karty

  jednorazowo

  0

  2.

  Obsługa karty1

  rocznie

  0 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800 PLN2
  35 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN2
  50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych ) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) jest niższa niż 500 PLN2

  3.

  Wypłata gotówki w kraju (terminal POS)

  każdorazowo

  3% nie mniej niż 7

  4.

  Wypłata gotówki w kraju (bankomat)

  każdorazowo

  3% nie mniej niż 7

  5.

  Wypłata gotówki za granicą (terminal POS) 3

  każdorazowo

  3% nie mniej niż 12

  6.

  Wypłata gotówki za granicą (bankomat) 3

  każdorazowo 3% nie mniej niż 10
  7.

  Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS) 3

  każdorazowo 0
  8. Przelew z karty kredytowej każdorazowo 3% nie mniej niż 7
  9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej miesięcznie 0
  10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej każdorazowo

  3 - e-mail 4

  10 - faks/poczta (list zwykły) 5

  11. Obsługa przekrocznenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%) każdorazowo 35
  12. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
  13. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie /wezwania do zapłaty każdorazowo 15*
  14. Pakiet ubezpieczeniowy "Ubezpieczenie na szóstkę" miesięcznie 4

   *od 11.03.2016 r. do daty zmiany w Tabeli opłaty nie pobiera się

  1 Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie z dołu po 12 pełnych okresach rozliczeniowych dla karty.

  2 Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty.

  3 W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walutach  innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Mastercard w walucie innej niż rozliczeniowa, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% wartości operacji.

  4 Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  5 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  Tabela kursów walut

 5. Karta kredytowa w usłudze „Płacę z Inteligo”

  Karta kredytowa Inteligo w usłudze „Płacę z Inteligo”! Wskaż swoją kartę kredytową jako źródło finansowania w usłudze „Płacę z Inteligo”, a Twoje zakupy internetowe będą szybsze i wygodniejsze! Zapomnij o każdorazowym wpisywaniu danych osobowych i informacji o karcie.

  Płać kartą kredytową w internecie w kilku krokach:

  1. Wybierz metodę płatności „Płacę z Inteligo”

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo przy pomocy swojego loginu i hasła

  3. Wybierz kartę kredytową z rozwijanej listy źródeł finansowania, a następnie potwierdź płatność kodem z instrumentu uwierzytelniającego (karta kodów jednorazowych, SMS, token) i gotowe!

   Więcej o „Płacę z Inteligo”

 6. Technologia zbliżeniowa

  payWave

  Karta kredytowa Inteligo Visa payWave posiada zatopiony wewnątrz mikroskopijny mikroprocesor wraz z anteną, przekazującą dane do czytnika przy pomocy fal radiowych, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie wygodnych i szybkich płatności bez konieczności przekazywania karty obsłudze terminala płatniczego. Po wyświetleniu komunikatu na wyświetlaczu terminala wystarczy zbliżyć kartę do oznaczonego pola na czytniku na odległość kilku centymetrów.

  Transakcje zbliżeniowe realizować można w każdym miejscu oznaczonym logo Visa payWave. Sieć terminali obsługujących technologię zbliżeniową payWave stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na visa.pl.

  Planując swoje wydatki i wykonując transakcje zbliżeniowe, pamiętaj o zapewnieniu odpowiednich środków na rachunku.

  Nie wszystkie transakcje kartowe realizowane są w trybie online, tzn.w czasie ich realizacji nie dochodzi do połączenia terminala płatniczego z centrum rozliczeniowym. Dane potrzebne do wykonania płatności przekazywane są między kartą a terminalem przy zastosowaniu technik szyfrowania danych, a w związku z tym saldo rachunku nie jest zmieniane w czasie odpowiadającym wykonanej operacji.

  W Polsce do transakcji offline zaliczana jest zdecydowana większość transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa payWave, mogą się one zdarzyć w specyficznych przypadkach dla pozostałych typów kart.

  Jeśli chcesz wyłączyć funkcje płatności zbliżeniowych na swojej karcie skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora) i złóż telefonicznie dyspozycję zablokowania funkcjonalności zbliżeniowej. Po upływie 2 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji, dokonaj operacji w sposób standardowy poprzez umieszczenie karty w terminalu płatniczym lub bankomacie i potwierdzenie transakcji PIN-em.

  Płać zbliżeniowo telefonem

  Nie masz w kieszeni miejsca na portfel, ale za to zawsze nosisz przy sobie telefon?

  Aby zacząć płacić zbliżeniowo telefonem, wystarczy mieć:

  • aktywną nową aplikację IKO,
  • telefon z systemem Android w wersji min. 4.4 z NFC,
  • aktywną kartę debetową lub kredytową Visa w Inteligo.

  Dowiedz się więcej

 7. Przenieś kartę

  Masz już kartę kredytową w innym banku?

  Przenieś ją do Inteligo i zyskaj promocyjne oprocentowanie 9,9% przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania karty.

 8. Dokumenty

  Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 112,2 KB Pobierz
  Informacja o ryzyku stopy procentowej oraz ryzku walutowym 140,7 KB Pobierz
  Oświadczenie dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę/ mianowania/ powołania/ kontraktu/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło/ marynarza/ renty/ emerytury/ świadczenia przedemerytalnego 164,1 KB Pobierz
  Oświadczenie dotyczy najmu/dzierżawy nieruchomości 131,2 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach - nauczyciele 140,0 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach - służby mundurowe 134,2 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 197,3 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej 186,5 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania wolnego zawodu 137,4 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich 131,2 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Karty kredytowej Inteligo 114,2 KB Pobierz
  Oświadczenie o uregulowaniu należności wymagalnych 132,3 KB Pobierz
  Regulamin Karty kredytowej Inteligo – obowiązujący do 16 września 2016 r. 238,9 KB Pobierz
  Regulamin Karty kredytowej Inteligo – obowiązujący od 17 września 2016 363,1 KB Pobierz
  Reklamacja - oświadczenie 55,9 KB Pobierz
  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 208,0 KB Pobierz
  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo, dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. 208,1 KB Pobierz
  Wykaz przepisów określających koszty sądowe i egzekucyjne 93,6 KB Pobierz
  Wypowiedzenie umowy o wydanie i uzywanie karty kredytowej Inteligo 110,3 KB Pobierz
  Wzór Umowy o wydanie i użytkowanie karty kredytowej Inteligo bez zgody współmałżonka 256,3 KB Pobierz
  Wzór Umowy o wydanie i użytkowanie karty kredytowej Inteligo z przeniesieniem zadłużenia bez zgody współmałżonka 211,1 KB Pobierz
  Wzór Umowy o wydanie i użytkowanie karty kredytowej Inteligo z przeniesieniem zadłużenia ze zgodą współmałżonka 253,4 KB Pobierz
  Wzór Umowy o wydanie i użytkowanie karty kredytowej Inteligo ze zgodą współmałżonka 256,7 KB Pobierz
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 139,5 KB Pobierz
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - umowa zlecenie, umowa o dzieło 144,0 KB Pobierz