Zlecenie stałe

Zlecenie stałe to wygodna forma płacenia stałych, comiesięcznych zobowiązań (czynsz, spłata kredytu, ubezpieczenie). Nie musisz pamiętać o systematycznym dokonywaniu opłat, zrobimy to za Ciebie!

01O usłudze

Wystarczy, że raz podasz dane odbiorcy, kwotę i częstotliwość wykonywania operacji, abyśmy mogli automatycznie dokonywać przelewów. Jeśli do wykonania transakcji zabraknie środków na rachunku, transakcja nie zostanie zrealizowana. Możemy poinformować Cię o tym SMSem, e-mailem lub na komunikator – w tym celu aktywuj Powiadomienia.

Zlecenie stałe zdefiniujesz w serwisie www („Przelewy” -> „Zlecenia stałe” -> „Nowe zlecenie stałe”) lub u konsultanta, podając numer rachunku, dane odbiorcy, kwotę i częstotliwość realizacji. Zlecenia realizujemy w dowolnych, wskazanych przez Ciebie odstępach czasu co wskazany konkretnie dzień, co 1 tydzień lub co  1,2,3,6 miesięcy.

Szczegóły wszystkich ustanowionych zleceń stałych najwygodniej zmienisz na liście przelewów oczekujących.

Pamiętaj! Zlecenia stałe ustanowione przed zmiana oferty w dniu 26 sierpnia 2013 roku do odwołania są realizowane na zasadach wcześniej określonych przez Ciebie. 

Przejdź na górę strony

02Opłaty

Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.

 

Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.

 

Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na  dotychczas obowiązujących warunkach.

W koncie prywatnym

Opłata/Prowizja w PLN

Operacja

Częstotli-
wość

Kanał dostępu

Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
49 999,99 PLN

Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
50 000,00 PLN

Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego

każdorazowo

Kanały samoobsługowe

0

0

Konsultant

4

0

Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie)

każdorazowo

Automatycznie

0

0

Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym Banku (automatycznie)

każdorazowo

Automatycznie

0

0

W koncie firmowym

Operacja Częstotliwość

Kanał

dostępu

Opłata/Prowizja w PLN
Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
Konsultant 4
Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie)
każdorazowo   0
Realizacja stałego zlecenia
na rachunek w innym banku (automatycznie)
każdorazowo
1

Przejdź na górę strony

03Jak utworzyć zlecenie stałe?

Krok 1. Definiujesz zlecenie stałe
Zlecenie stałe możesz utworzyć w serwisie www lub u konsultanta.

Krok 2.  Podajesz dane zlecenia
Wybierasz rachunek, z którego mają być realizowane przelewy, a następnie wprowadzasz dane odbiorcy: numer rachunku, nazwę i adres, kwotę, datę pierwszej i ostatniej realizacji oraz częstotliwość.

Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz utworzenie zlecenia stałego kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em). W przypadku tworzenia zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo nie jest wymagane zatwierdzanie kodem.

Krok 4. Zlecenie stałe jest utworzone
Informacje dotyczące zlecenia stałego możesz zweryfikować w serwisie internetowym w sekcji "Przelewy" poprzez wybranie po lewej stronie opcji "Zlecenia stałe". Tutaj zweryfikujesz szczegóły zlecenia oraz będziesz mógł go edytować lub usunąć.

Przejdź na górę strony

04Dodatkowe informacje

Przelew jednorazowy standardowy na rachunki prowadzone przez PKO Bank Polski jest realizowany niezwłocznie, z pominięciem sesji Elixir.

W przypadku przelewów do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:

  • I sesja ELIXIR – godzina 06:00,
  • II sesja ELIXIR – godzina 11:45,
  • III sesją ElIXIR - godzina 14:30.


W przypadku, złożonego do realizacji poleceniae przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego  banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 11:30
  • II sesją ELIXIR – godzina 15:10
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:30


Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.

Pamiętaj!

Zlecenie stałe nie blokuje środków potrzebnych do realizacji przelewu – w przypadku braku środków wystarczających do jego wykonania, transakcja nie dojdzie do skutku. Jeżeli korzystasz z usługi Powiadomienia, na bieżąco będziemy Cię informować zarówno o zrealizowanych, jak i o niezrealizowanych operacjach – SMSem, e-mailem lub przez komunikator.

Zlecenia stałe do innych banków są realizowane tylko w dni robocze. Jeśli wskazana przez Ciebie data realizacji przypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas przelew wykonamy najbliższego dnia roboczego.

Przelewy w ramach zlecenia stałego są realizowane w systemie Elixir, czyli do innych banków zgodnie z sesjami Elixir, natomiast na rachunki prowadzone przez PKO Bank Polski w zleconej dacie realizacji.

Potwierdzenia transakcji

Po realizacji zlecenia stałego, w serwisie www możesz bezpłatnie wydrukować, przefaksować lub przesłać przez e-mail (z podpisem cyfrowym) potwierdzenie każdej pojedynczej transakcji. W tym celu wystarczy wybrać jedną z dostępnych opcji w zakładce „Historia” -> „Potwierdzenie”.

Przejdź na górę strony

Zobacz wszystkie produkty

Polecaj Konto Inteligo i wygrywaj
Strefa kontaktu
  • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje