Wojażer - PZU Pomoc w Podróży

Ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w PodróżyUbezpieczenie zapewniające pomoc i zwrot kosztów opieki medycznej udzielanej w kraju i za granicą.

  http://inteligo.pl/image/element/bullets/big-bullet.png 7 pakietów Assistance do wyboru.

  http://inteligo.pl/image/element/bullets/big-bullet.png Już od 5 zł za 5 dni pobytu w kraju i 9 zł za 5 dni pobytu
      za granicą. 

  
http://inteligo.pl/image/element/bullets/big-bullet.png 20% rabatu dla umów dłuższych niż 6 miesięcy.

 

Zaloguj się i kup ubezpieczenie

01Szczegóły oferty

 1. Jak kupić ubezpieczenie

  Krok 1 Wybierasz ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży
  Zaloguj się do konta, wybierzzakładkę "Ubezpieczenia" a następnie "Nowe ubezpieczenie turystyczne" dostępne w sekcji "Na skróty".

  Krok 2 Wybierasz zakres ochrony i podaj informacje o Twoim wyjeździe
  Wybierz wariant ubezpieczenia, ewentualne dodatkowe opcje, które Twoje ubezpieczenie ma zawierać i sumę ubezpieczenia. Następnie podaj informacje, dokąd chcesz wyjechać, w jakim celu i na jak długo.

  Krok 3 Potwierdzasz zakup
  Potwierdź Twoje dane, zaakceptuj wysokość składki, wybierz rachunek, z którego chcesz opłacić składkę a następnie potwierdź kupno ubezpieczenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Krok 4 Ubezpieczenie zaczyna działać
  Początek okresu ubezpieczeniowego rozpoczyna się zgodnie z wybraną przez Ciebie datą (może to być już następnego dnia po zakupie ubezpieczenia w Inteligo). W momencie zgłaszania szkody nie będziesz potrzebować umowy ubezpieczenia - wystarczy numer polisy, który znajdziesz na formularzu przelewu i w zakładce „Ubezpieczenia” w serwisie WWW. W zakładce „Ubezpieczenia” znajdziesz również wszystkie Twoje polisy w wersji elektronicznej.

 2. O produkcie

  Z dniem 1 czerwca 2011 roku do konta Inteligo wprowadzona została nowa oferta ubezpieczenia turystycznego PZU, obejmująca ubezpieczenie turystyczne Wojażer. Wszyscy Klienci, którzy skorzystali  z oferty ubezpieczenia Wojażer  przed 1 czerwca 2011 roku, do momentu wygaśnięcia polisy objęci są ochroną ubezpieczeniową na warunkach, na jakich zawarli umowę.

  W ramach ubezpieczenia Wojażer –  PZU Pomoc w Podróży w Inteligo ubezpieczysz siebie i bliskich podczas wyjazdu krajowego i zagranicznego w celu

  • turystycznym,
  • uprawiania sportów (również wyczynowo i wysokiego ryzyka): np. będziesz nurkować, jeździć na nartach, wspinać się w górach, uprawiać surfing czy rafting etc.
  • podjęcia nauki,
  • podjęcia pracy.

  Ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży zapewnia ochronę w trakcie podróży oraz pobytu  w kraju bądź za granicą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Możesz je kupić z datą bieżącą lub przyszłą na okres od 1 dnia do 1 roku. Jeśli ubezpieczasz się na dłużej niż 6 miesięcy, otrzymasz 20% zniżki. 

  Zakres podstawowy ubezpieczenia zapewnia pokrycie kosztów:

  • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w sytuacjach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, konsultacji medycznych,  zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw, środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, badań pomocniczych zleconych przez lekarza, pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji,
  • transportu medycznego do przychodni lub szpitala oraz miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych,
  • leczenia związanego z ciążą i porodem,
  • naprawy albo zakup protez (w tym dentystycznych) i okularów korekcyjnych.
  • organizacji usług assistance w zakresie wybranym przez Ubezpieczonego Pakiet Rozszerzony, Pakiet Rodzina, Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna, Pakiet Biznes, Pakiet Sport, Pakiet Rowerzysta.

  Kup ubezpieczenie

 3. Dodatkowe korzyści
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. W razie śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości. Ubezpieczenie dostępne jest w sześciu pakietach: Rozszerzony, Rodzina, Dziecko/Osoba niesamodzielna, Biznes, Sport, Rowerzysta. Porównaj
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
   PZU SA odpowiada za bagaż podróżny, który został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek np. pożaru, huraganu i innych czynników zewnętrznych, zniszczenia lub uszkodzenia w czasie akcji ratowniczej, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, kradzieży z włamaniem lub rozboju oraz za przenośny sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu ubezpieczonego podczas jego podróży Dodatkową opcją ubezpieczenia jest ubezpieczenie nart, snowboardu lub deski surfingowej w czasie użytkowania.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej
   Obejmuje pokrycie szkód (zarówno majątkowych jak i na osobie) wyrządzonych osobom trzecim  w trakcie podróży zagranicznej, w związku z czynem niedozwolonym Ubezpieczonego lub osoby, za którą Ubezpieczony jest odpowiedzialny.
 4. Ile to kosztuje

  Cena ubezpieczenia wynosi już od 5 zł w przypadku 5-cio dniowego wypoczynku w kraju i od 9 zł w przypadku 5-cio dniowego wyjazdu za granicę. W zależności od potrzeb masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia.

  W przypadku umów dłuższych niż 6 miesięcy otrzymasz 20% rabatu.

 5. Zgłoszenie choroby lub wypadku

  Wyjeżdżając zanotuj numer polisy oraz numer telefonu, pod który powinieneś zadzwonić  w celu zgłoszenia choroby lub wypadku:

  • w kraju - Infolinia PZU, tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55
  • za granicą - Centrum Alarmowe PZU Pomoc, tel.+48 22 505 15 95

  Zwrot kosztów za niektóre usługi medyczne może nastąpić dopiero w kraju. Dotyczy to głównie niewielkich kosztów za usługi medyczne, których placówki zagraniczne nie chcą regulować przelewami, oraz wydatków w aptekach. W takich przypadkach poproś o wystawienie rachunków za usługi medyczne, oraz zakupione leki.

 6. Dodatkowe informacje

  Wskazówki

  • Ze swojego konta Inteligo możesz ubezpieczyć siebie jak i inną osobę.
  • Wybierając wyższą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia, zabezpieczysz się przed sytuacją, w której środki z ubezpieczenia zostaną wyczerpane i dalsze koszty leczenia będą obciążały Twoją kieszeń.
  • Jeśli wyjeżdżasz za granicę, warto ubezpieczyć również dom.
   Sprawdź ofertę kompleksowego ubezpieczenia PZU DOM

  Pytania

  • Na temat formularza ubezpieczeniowego
   800 121 121 (połączenie bezpłatne)
   lub +48 81 53 56789 (połączenie płatne, w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych).
  • Na temat warunków ubezpieczenia
   w dowolnym oddziale PZU lub pod nr Infolinii PZU
   801 102 102 lub (22) 566 55 55.
 7. Dokumenty

Przejdź na górę strony

Zobacz wszystkie produkty

Program PartnerskiPKO Banku Polskiego
Strefa kontaktu
 • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje