Oferta firmowa
Oferta prywatna

PKO Akcji Rynku Japońskiego

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Opis subfunduszu

  Subfundusz umożliwia korzystanie w długim okresie z potencjalnych zysków z inwestycji w zagraniczne papiery dłużne i akcje spółek z rynku japońskiego lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w tym regionie.

 2. W co inwestuje subfundusz?

 3. Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

 4. Rachunek nabyć subfunduszu

  Wpłaty w PLN:
  12 1030 1508 0000 0008 1773 7013
  zobacz wzór

  Wpłaty bezpośrednie mogą być dokonywane na rzecz osób, które posiadają przynajmniej jeden aktywny rejestr w funduszach PKO.

 5. Dokumenty

 6. Wykres