Oferta firmowa
Oferta prywatna

PKO Papierów Dłużnych | Plus

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Opis subfunduszu

  PKO Papierów Dłużnych Plus inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

   

 2. W co inwestuje subfundusz?

 3. Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

   

 4. Rachunek nabyć subfunduszu

  93 1030 1508 0000 0005 0534 2011

  zobacz wzór

  Wpłaty bezpośrednie mogą być dokonywane na rzecz osób, które posiadają przynajmniej jeden aktywny rejestr w funduszach PKO.

 5. Dokumenty

 6. Wykres