Oferta firmowa
Oferta prywatna

PKO Papierów Dłużnych USD

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Opis subfunduszu

  PKO Papierów Dłużnych USD inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD i aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Subfundusz jest obciążony wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego wynikającego ze zmienności cen instrumentów, w które inwestuje, w szczególności walut.

 2. W co inwestuje subfundusz?

 3. Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

   

 4. Rachunek nabyć subfunduszu

  Wpłaty w PLN:
  42 1030 1508 0000 0008 1773 2011
  zobacz wzór

  Wpłaty bezpośrednie mogą być dokonywane na rzecz osób, które posiadają przynajmniej jeden aktywny rejestr w funduszach PKO.

 5. Dokumenty

 6. Wykres