Oferta firmowa
Oferta prywatna

PKO Rynku Pieniężnego

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Opis subfunduszu

  Subfundusz inwestuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego. PKO Rynku Pieniężnego jest produktem o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów fundusz może inwestować tylko i wyłącznie w aktywa denominowane w polskiej walucie, a jego wszystkie składniki muszą posiadać odpowiedni rating inwestycyjny lub muszą być gwarantowane przez podmiot posiadający taki rating. Ponadto, subfundusz charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością aktywów.

   

   

 2. W co inwestuje subfundusz?

  Instrumenty rynku pieniężnego:

  • posiadające wysoki, krótkoterminowy rating co najmniej jednej z trzech uznanych na świecie agencji ratingowych (A3 Standard&Poor's, P3 Moody's, F3 Fitch Ratings)
  • lub emitowane/gwarantowane/poręczane przez emitenta/gwaranta/poręczyciela posiadającego odpowiedni rating
  • denominowane w walucie polskiej
 3. Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

   

 4. Rachunek nabyć subfunduszu

  32 1030 1508 0000 0005 0425 0016
  zobacz wzór

  Wpłaty bezpośrednie mogą być dokonywane na rzecz osób, które posiadają przynajmniej jeden aktywny rejestr w subfunduszach PKO.

 5. Dokumenty

 6. Wykres