Oferta firmowa
Oferta prywatna

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Opis subfunduszu

  PKO Skarbowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Dzięki temu poza perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu, portfel charakteryzuje się wysokim poziomem płynności i bezpieczeństwa co stanowi bardzo dobrą alternatywę dla depozytów bankowych.

   

 2. W co inwestuje subfundusz?

 3. Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

 4. Rachunek nabyć subfunduszu

  09 1030 1508 0000 0005 0425 1012
  zobacz wzór

  Wpłaty bezpośrednie mogą być dokonywane na rzecz osób, które posiadają przynajmniej jeden aktywny rejestr w subfunduszach PKO

 5. Dokumenty

  Dokumenty informacyjne

  Dokumenty prawne i finansowe

  Połączone sprawozdanie finansowe funduszu PKO Parasolowy - fio

  Załącznik do połączonego sprawozdania finansowego funduszu PKO Parasolowy - fio

 6. Wykres