Oferta prywatna

hop lokata z zyskiem do 2,50%

Na hop lokacie Inteligo zysk skacze do 2,50% w ostatnim 12 miesiącu oszczędzania. Załóż lokatę online i pozwól swoim oszczędnościom zarabiać z każdym miesiącem coraz więcej, do 2,50% w skali roku na lokacie 12 miesięcznej.

Nie masz konta Inteligo? Złóż wniosek online

Zaloguj się i załóż lokatę już dziś

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otworzyć hop lokatę

  Krok 1.  Zlecasz otwarcie hop lokaty
  Po zalogowaniu do konta, w sekcji „Lokaty” wybierasz „Nowa lokata” a następnie „Otwórz”przy wybranej hop lokacie.

  Krok 2.  Określasz kwotę i parametry otwieranej hop lokaty
  Saldo minimalne hop lokaty to 1 000 zł, możesz wybrać opcję przedłużenia lokaty.

  Krok 3.  Akceptujesz regulamin hop lokaty
  Potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków hop lokaty w ramach Konta Inteligo prywatnego i akceptujesz zawarte w nim warunki.

  Hop lokatę możesz również otworzyć kontaktując się z konsultantem Inteligo: 800 121 121 lub
  +48 81 535 67 89.

 2. O produkcie

  Hop lokatę mogą założyć online lub przez telefon wszyscy Posiadacze kont prywatnych Inteligo.

  Oprocentowanie (w ostatnim miesiącu oszczędzania): do 1,50% w skali roku na lokacie 3 miesięcznej, do 1,75% w skali roku na lokacie 6 miesięcznej oraz do 2,50% w skali roku na lokacie 12 miesięcznej.

  Co miesiąc większy zysk: oprocentowanie hop lokaty rośnie z miesiąca na miesiąc.

  Minimalna kwota wpłaty: 1000 zł.

  Brak ograniczenia maksymalnej kwoty lokaty.

  Okres umowy do wyboru: 3, 6 i 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia lokaty.

  Automatyczne przedłużenie lokaty: w serwisie www możesz włączyć wariant automatycznego przedłużenia lokaty pod warunkiem, że nadal jest ona w ofercie, przy czym w przypadku umowy lokaty zawartej:

  1. do dnia 30 czerwca 2016 r. – brak maksymalnej liczby odnowień,
  2. od dnia 1 lipca 2016 r. na okres:
   1. 3 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 30;
   2. 6 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 15
   3. 12 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 8.

  Wyłączenie opcji odnowienia lokaty jest możliwe z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.

  Zerwanie lokaty: wypłacimy Twój kapitał powiększony o odsetki naliczone za poprzednie miesiące. Odsetki za miesiąc, w którym nastąpiło zerwanie lokaty, nie będą naliczane.

  Zakończenie umowy lokaty:

  • Jeżeli wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, hop lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu odnowienia lokaty,
  • Jeżeli nie wybierzesz wariantu automatycznego przedłużenia, po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek główny w koncie Inteligo.

  Załóż lokatę

 3. Oprocentowanie

  Informujemy o zmianach oprocentowania produktów oszczędnościowych w Inteligo. Więcej

  Lokata 3M

  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  1 2 3
  0,25% 0,75% 1,50%

   

  Lokata 6M

  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  1 2 3 4 5 6
  0,25% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75%

   

  Lokata 12M

  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  1 2 3 4 5 6
  0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20%
  Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego
  7 8 9 10 11 12
  1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,25% 2,50%

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.

  Maksymalny zysk z lokaty, w ostatnim 12 miesiącu oszczędzania, wynosi 2,50% w skali roku, pod warunkiem dotrzymania lokaty do zakończenia okresu umownego.

  Średnie oprocentowanie na lokacie 3 miesięcznej wynosi 0,83%, na lokacie 6 miesięcznej wynosi 1,08% a na lokacie 12 miesięcznej 1,31%.

  Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na hop lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

  W trakcie trwania umowy hop lokaty nie można dopłacać do niej środków. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na hop lokacie przed upływem Okresu Umownego jest równoznaczna z dyspozycją zerwania lokaty.

  Środki pieniężne zgromadzone na hop lokacie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO.

 4. Opłaty

  Za otwarcie, prowadzenie i likwidację hop lokaty nie pobieramy żadnych opłat.

 5. Dokumenty