igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek

Atrakcyjne oprocentowanie 1,30% na lokacie 12M w skali roku. Aby zacząć oszczędzać na igo lokacie z miesięczną kapitalizacją odsetek, nie trzeba mieć otwartego Konta Inteligo.

Załóż lokatę online już dziś

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otworzyć igo lokatę

  Jeżeli nie jesteś jeszcze Klientem Inteligo:

  Złóż wniosek

  Krok 1: Wypełniasz wniosek: na www pod adresem igolokata.inteligo.pl lub telefonicznie u konsultanta Inteligo pod numerem 801 121 121 lub +48 81 535 60 60.

  Krok 2: Na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz wiadomość zawierającą dane otwieranej igo lokaty i numer rachunku do wpłaty.

  Krok 3: W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku otwarcia igo lokaty przelewasz z Twojego konta indywidualnego, prowadzonego w dowolnym banku krajowym, zadeklarowaną we wniosku kwotę.

  Krok 4: Na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz potwierdzenie otwarcia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek.

  Krok 5: Dodatkowo, na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z unikalnym identyfikatorem, który posłuży do logowania do serwisu inteligo.pl, a na numer telefonu komórkowego – SMS z inicjalnym hasłem. Połączenie ze stroną logowania w serwisie internetowym jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Po pierwszym logowaniu system poprosi Cię o nadanie nowego hasła. Pamiętaj, aby we wniosku o igo lokatę podać unikalny numer telefonu komórkowego.

  Jeżeli jesteś już Klientem Inteligo

  Zaloguj się

  Krok 1: Wypełniasz wniosek po zalogowaniu do swojego Konta Inteligo.

  Krok 2: Na adres e-mail podany w Twoim Koncie otrzymujesz wiadomość z danymi otwieranej lokaty i numerem rachunku do wpłaty.

  Krok 3: W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o otwarcie lokaty przelewasz zadeklarowaną w nim kwotę z Twojego konta Inteligo.

  Krok 4: Odbierasz potwierdzenie otwarcia lokaty, przesłane na adres e-mail podany we wniosku.

  Od tej pory igo lokata jest dostępna w Twoim koncie, w sekcji „Lokaty”. W każdej chwili możesz aktywować lub wyłączyć opcję automatycznego przedłużenia lokaty oraz zdecydować o zerwaniu umowy.

  Pamiętaj: przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Dane nadawcy oraz kwota muszą być zgodne z danymi podanymi na wniosku o otwarcie igo lokaty. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony, a niezgodny przelew zwrócony na konto nadawcy.

  Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne z danymi podanymi do obsługi konta Inteligo. Swoje dane Inteligo sprawdzisz po zalogowaniu się do konta w zakładce „Dane i ustawienia”. Zmiany dokonasz online lub kontaktując się z naszym konsultantem pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89. W przypadku zmiany danych dowodu niezbędne będzie przesłanie wypełnionego formularza "Zmiana danych osobowych" wraz z kopią obydwu stron aktualnego dowodu osobistego na adres: Inteligo, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa.

 2. O produkcie

  Igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek jest dostępna dla wszystkich osób, które posiadają w dowolnym banku krajowym indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

  Oprocentowanie do 1,30% na lokacie 12 miesięcznej w skali roku.

  Większy zysk dzięki miesięcznej kapitalizacji odsetek: kapitał, od którego naliczane są codziennie odsetki, jest co miesiąc większy.

  Bez  podpisywania umowy i otwierania Konta Inteligo -  po zakończeniu okresu trwania igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek środki wpłyną na Twój rachunek Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na lokatę (w przypadku jego zmiany - środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji).

  Minimalna kwota wpłaty: 1000 zł.

  Okres umowy do wyboru: 3, 6 i 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia lokaty.

  Dostęp online i telefoniczny: w każdej chwili możesz sprawdzić aktualny stan swoich finansów, przedłużyć lub zerwać igo lokatę. Masz również możliwość zarządzania igo lokatą dzwoniąc na naszą infolinię. Sprawdź, jakie operacje możesz zlecić w serwisie www i u konsultanta.

  Miesięczne wyciągi z informacją o saldzie lokaty: raz na miesiąc na adres e-mail podany do wiadomości Banku otrzymujesz wyciąg z informacją o środkach zgromadzonych na lokacie.

  Automatyczne przedłużenie lokaty: w serwisie www możesz włączyć wariant automatycznego przedłużenia lokaty pod warunkiem, że nadal jest ona w ofercie, przy czym w przypadku umowy lokaty zawartej:

  1. do dnia 30 czerwca 2016 r. – brak maksymalnej liczby odnowień,
  2. od dnia 1 lipca 2016 r. na okres:
   1. 3 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 30;
   2. 6 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 15
   3. 12 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 8.

  Wyłączenie opcji odnowienia lokaty jest możliwe z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.

  Zakończenie umowy lokaty: jeśli wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty, o ile Bank nadal oferuje ten produkt. Jeżeli nie wybierzesz wariantu automatycznego przedłużenia lub Bank zaprzestanie oferowania tego produktu, po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twoje konto Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek (w przypadku jego zmiany - środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji).

  Załóż igo lokatę

 3. Oprocentowanie

  Informujemy o zmianach oprocentowania produktów oszczędnościowych w Inteligo. Więcej

  Okres umowny

  Oprocentowanie lokaty
  w skali roku

  3 miesiące

  0,90%

  6 miesięcy

  1,10%

  9 miesięcy

  1,20% - oferowana do 30.06.2016

  12 miesięcy

  1,30%

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.

  Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

  W trakcie trwania umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek nie można dopłacać do niej ani wypłacać środków. Jeśli chcesz zainwestować wyższą kwotę, otwórz nową igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek przed upływem Okresu Umownego jest równoznaczna z dyspozycją zerwania lokaty.

  W przypadku zerwania lub odstąpienia od umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek otrzymasz środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty. Bank nie pobiera żadnych opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek.

  Środki pieniężne zgromadzone na igo lokacie z miesięczną kapitalizacją odsetek gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO.

 4. Opłaty

  Brak opłat za otwarcie i prowadzenie igo lokaty.

 5. Dodatkowe informacje

  Logujesz się do Inteligo pierwszy raz? Przeczytaj:

  • aktywacja dostępu online: na podany we wniosku o igo lokatę adres, otrzymasz wiadomość z unikatowym identyfikatorem, który posłuży do logowania do serwisu inteligo.pl, a na numer telefonu komórkowego – SMS z inicjalnym hasłem. Połączenie ze stroną logowania w serwisie internetowym jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Po pierwszym logowaniu system poprosi Cię o nadanie nowego hasła.
  • autoryzacja transakcji w serwisie www: domyślnym sposobem autoryzacji transakcji będą kody SMS; w każdej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji na kartę zdrapkę lub aplikację token – wystarczy, że po zalogowaniu do serwisu wybierzesz opcję „Dane i ustawienia”. Więcej o narzędziach autoryzacji Inteligo.
  • Bezpieczne bankowanie - pamiętaj o zasadach bezpiecznego korzystania z konta Inteligo.

  Sprawdź, jakie operacje możesz wykonać samodzielnie w serwisie www oraz z pomocą konsultanta:

  Rodzaj usługi

  Kanały dostępu

  Dyspozycja pisemna 1

  Dyspozycja elektroniczna przez email 2

  WWW
  (serwis internetowy)

  Konsultant (serwis telefoniczny)

  Sprawdzanie szczegółów i historii lokaty

  +

  +

  +

  -

  Zmiana opcji automatycznego odnowienia lokaty 

  +

  +

  -

  + 3

  Wniosek o kolejną lokatę

  +

  +

  -

  -

  Zmiana narzędzia autoryzacji

  +

  +

  +

  -

  Zmiana adresu e-mail lub korespondencyjnego w danych

  +

  +

  +

  -

  Zmiana numeru telefonu w danych

  -

  +

  +

  -

  Przypomnienie identyfikatora

  -

  +

  +

  -

  Zmiana hasła WWW i telefonicznego

  -

  +

  +

  -

  Zerwanie lokaty

  + 4

  +

  +

  +

  Zmiana numeru rachunku do wypłaty z lokaty

  -

  -

  + 5

  -

  Odstąpienie od umowy

  -

  -

  +

  +

   

  1 Oświadczenie złożone w formie pisemnej, opatrzone podpisem potwierdzonym notarialnie

  2 Oświadczenie w postaci wiadomości przesłanej z adresu poczty elektronicznej podanego w Twojej dyspozycji otwarcia lokat, lub w przypadku jego zmiany – w ostatniej przyjętej przez Bank dyspozycji dotyczącej zmiany adresu poczty elektronicznej Klienta, na adres elektroniczny Banku.

  3 Maksymalnie na 3 dni przed końcem umowy.

  4 Zerwanie lokaty w serwisie WWW jest możliwe, jeżeli posiadasz konto Inteligo.

  5 W tym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających zamknięcie pierwotnego rachunku oraz potwierdzające posiadanie nowego rachunku.

 6. Dokumenty

  Dyspozycja na wypadek śmierci 266,5 KB Pobierz
  Dyspozycja na wypadek śmierci wyłącznie dla igo lokaty 128,1 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu 154,4 KB Pobierz
  Informacja o ryzyku stopy procentowej 125,1 KB Pobierz
  Lista dyspozycji wymagających autoryzacji kodem jednorazowym w serwisie dedykowanym dla igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek 29,5 KB Pobierz
  Odwolanie zgody marketingowej do umowy igolokaty 139,0 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy igolokaty 136,1 KB Pobierz
  Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek 251,0 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat do 04.11.2012 r. 81,9 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 01.04.2015 r. 85,1 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 02.01.2017 r. 92,0 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 10.11.2014 r. 104,8 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 18.01.2016 r. 144,2 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 18.07.2016 r. do 01.01.2017 r. 89,2 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 23.01.2014 r. do 9.11.2014 r. 52,9 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 05.11.2012 do 21.02.2013 r. 79,3 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r. 81,6 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 22.02.2013 do 16.05.2013 r. 79,7 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 26.07.2013 do 22.01.2014 r. 36,0 KB Pobierz
  Zasady gwarantowania depozytów 328,9 KB Pobierz
  Zlecenie wypłaty środków na wypadek śmierci 149,8 KB Pobierz
  Zmiana danych osobowych klienta 175,3 KB Pobierz
  Zmiana danych osobowych klienta (klient posiadający tylko igo lokatę) 165,6 KB Pobierz