Lokaty w IKO

Teraz możesz cieszyć się zyskiem gdziekolwiek jesteś. Otwórz lokatę w telefonie przez aplikację IKO i zarabiaj 1,75% w skali roku na lokacie z 1-miesięcznym okresem umownym.

Możesz również otworzyć lokatę 3-miesięczną, 6-miesięczną, 12-miesięczną lub 24-miesięczną.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otworzyć lokatę przez IKO?

  Lokatę możesz założyć wyłącznie poprzez aplikację IKO na telefonach z systemem iOS, Android lub Windows Phone:

  1. Otwórz aplikację IKO i zaloguj się.
  2. Wejdź do menu aplikacji przesuwając palcem od prawej krawędzi ekranu telefonu do lewej.
  3. Wybierz ikonę „lokaty”, następnie przycisk „Otwórz lokatę”.
  4. Wybierz lokatę na liście i kliknij ją.
  5. Na ekranie z parametrami lokaty wprowadź kwotę, którą chcesz ulokować i zatwierdź założenie lokaty przyciskiem „Załóż lokatę”

   Jeśli nie masz jeszcze aplikacji IKO, pobierz ją.

 2. O produkcie

  Prezentowane lokaty dostępne są wyłącznie w najnowszej wersji aplikacji mobilnej IKO (dostępnej od 2 lutego 2015 r.) powiązanej z rachunkiem bankowym dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim , w tym w Inteligo. Lokaty nie są dostępne w portmonetce IKO.

  Minimalna wpłata: 1000 zł

  Maksymalna wpłata:

  • W przypadku lokaty 1-miesięcznej – 10 000 zł.
  • W przypadku lokaty 3-miesięcznej, 6-miesięcznej, 12-miesięcznej i 24-miesięcznej – bez ograniczeń.

  Liczba lokat możliwych do otwarcia:

  • W przypadku lokaty 1-miesięcznej – 1 lokata.
  • W przypadku lokaty 3-miesięcznej, 6-miesięcznej, 12-miesięcznej i 24-miesięcznej– bez ograniczeń.

  Dysponowanie środkami: W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat do lokaty ani wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty. Od środków wypłaconych przed upływem okresu umownego nie nalicza się odsetek.

  Okres umowy: Okres umowny lokat nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Po zakończeniu okresu umownego środki z lokaty wraz z dopisanymi odsetkami zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną w chwili otwarcia lokaty.

  Warunki wypowiedzenia umowy: Zerwanie lokaty następuje z dniem likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego. W razie likwidacji lokaty otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek.

  Informacje dodatkowe: Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro. Więcej informacji.

 3. Oprocentowanie

  Oprocentowanie stałe w okresie umownym:

  Lokata 1-miesięczna 1,75% w skali roku
  Lokata 3-miesięczna 1,00% w skali roku
  Lokata 6-miesięczna 1,20% w skali roku
  Lokata 12-miesięczna 1,40% w skali roku
  Lokata 24-miesięczna 1,60% w skali roku

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

  Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną w chwili otwarcia lokaty.

 4. Opłaty

  Za otwarcie i prowadzenie lokaty o stałym oprocentowaniu nie pobieramy żadnych opłat.

 5. Dokumenty