Aktualna oferta obligacji

Tutaj znajdziesz informacje na temat aktualnej propozycji obligacji skarbowych dostępnych online w koncie Inteligo.

454acaad-6c93-4b31-ab17-d558fcb41ca3.png
Obligacje skarbowe to forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

  • różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu,
  • możliwość wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawane są cztery rodzaje detalicznych obligacji Skarbu Państwa:

  • Dwuletnie (DOS) - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
  • Trzyletnie (TOZ) - trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
  • Czteroletnie (COI) - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
  • Dziesięcioletnie (EDO) - emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe;

Bieżąca oferta i oprocentowanie:

Rodzaj obligacji Kod obligacji Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Listy emisyjne
obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu DOS0119 01.01.2017 – 31.01.2017 2,10% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100 zł kapitalizacja list emisyjny

trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje

TOZ0120 01.01.2017 – 31.01.2017 2,20% w skali roku, w pierwszym 6-miesięcznym okresie odsetkowym 100 zł co pół roku list emisyjny

obligacje czteroletnie indeksowane

COI0121 01.01.2017 – 31.01.2017 2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł co rok list emisyjny
dziesięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane EDO0127 01.01.2017 – 31.01.2017 2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł kapitalizacja list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe ROS0123 01.01.2017 – 31.01.2017 2,80% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe dwunastolet-nie obligacje skarbowe ROD0129 01.01.2017 – 31.01.2017 3,20% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny

Informacje o rodzajach ryzyka

Minister Finansów informuje, że od dnia 1 maja 2012 r. nie są oferowane obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe TZ.
W związku z powyższym nie będzie możliwe dokonanie zamiany na nową emisję wierzytelności pochodzących z wykupu obligacji TZ następujących emisji TZ1113, TZ0214, TZ0514, TZ0814, TZ1114, TZ0215.

Zamiana obligacji

Informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w styczniu 2017 r.)

  • DOS0117
  • TOZ0117
  • COI0117
  • EDO0117

mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0119, TOZ0120, COI0121 oraz EDO0127 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od
27 grudnia 2016 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup
posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Zakup obligacji

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.