Karta kodów jednorazowych

Karta kodów jednorazowych jest niezbędnym i prostym w obsłudze zabezpieczeniem Twojego konta.

01O karcie

Karta kodów jednorazowych jest plastikową kartą wielkości standardowej karty płatniczej. Zawiera listę jednorazowych kodów, umożliwiających dokonywanie operacji na koncie Inteligo. Na każdej karcie znajduje się 40 jednorazowych 6-cyfrowych kodów, pokrytych warstwą ochronną, zabezpieczającą przed odczytaniem kodu przez osobę niepowołaną. Jeśli podczas zlecania operacji podasz nieprawidłowy kod, nie będzie ona zrealizowana.

Pierwszą kartę kodów otrzymujesz w przesyłce startowej. Po wykorzystaniu połowy kodów z karty bieżącej, kolejną przygotujemy automatycznie i bezpłatnie wysyłamy pocztą na Twój adres korespondencyjny, podany w systemie Inteligo. Kartę kodów możesz też zamówić w serwisie WWW lub u konsultanta. Możesz mieć nawet 5 kart kodów, ale tylko 1 aktywną.

PAMIĘTAJ!

Nigdy nie prosimy o podanie więcej niż jednego kodu w jednej chwili!

O kod z karty prosimy tylko w przypadku wykonywania operacji (np. zlecenie przelewu, zmiana danych osobowych, modyfikacja płatności) – nigdy podczas logowania!

O podanie kodu z narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em) nie poprosimy Cię  podczas realizacji takich transakcji, jak:

 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami Inteligo (w koncie indywidualnym, wspólnym i firmowym),
 • utworzenie i modyfikacja zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo oraz,
 • utworzenie przelewu zasilającego rachunek maklerski powiązany z Twoim kontem Inteligo. 

Zawsze prosimy o podanie kodu, związanego z konkretnym numerem i narzędziem autoryzacji (np. kod nr 33 z karty zdrapki).

Nikomu nie udostępniaj kodów z karty kodów!

Jeżeli utracisz kartę, niezwłocznie ją zablokuj w serwisie lub u konsultanta!

Wyjątki:

Aktywacja lub zmiana narzędzia autoryzacyjnego. Podczas tych czynności system poprosi Cię o kod z aktualnego narzędzia autoryzacyjnego (np. karty kodów) oraz o kod z narzędzia, które chcesz aktywować. Jeśli będziesz korzystać z kodów SMS, podczas zmiany numeru telefonu u konsultanta również poprosimy o kod SMS z aktualnego i nowego numeru telefonu.

Zmień narzędzie autoryzacji

Przejdź na górę strony

02Zmiana narzędzia autoryzacji

  • Kartę kodów zamówisz:

   • po zalogowaniu się do serwisu WWW lub
   • w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89

   W zależności od aktualnie wykorzystywanego narzędzia autoryzacji proces zamówienia i potwierdzenia zmiany wygląda inaczej.

  • Zamów kartę kodów w serwisie WWW, wybierając kolejno:

   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Zamów kartę kodów - jeśli korzystasz z karty kodów,
   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Twoje karty kodów > Zamów kartę kodów - jeśli korzystasz z tokena lub kodów SMS.

   Zamówienie potwierdź kodem jednorazowym z obecnego, aktywnego narzędzia (karta kodów, kod z tokena lub kod SMS).

  • Nową kartę kodów przygotujemy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych

   Wyślemy ją bezpłatnie pocztą (list zwykły) lub przekażemy kurierowi (przesyłka płatna, realizowana na Twoje indywidualne zamówienie).

   Informacje na temat realizacji zamówienia sprawdzisz w serwisie WWW korzystając z funkcji Historia i status zamówień lub u konsultanta.

  • Kartę kodów aktywujesz:

   • po zalogowaniu się do serwisu WWW lub serwisu mobilnego
   • w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89

   W zależności od aktualnie wykorzystywanego narzędzia autoryzacji aktywacja karty kodów wygląda inaczej.

  • Aktywuj kartę kodów w serwisie WWW wybierając kolejno:

   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Aktywuj - jeśli korzystasz z karty kodów ,
   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Twoje karty kodów > Aktywuj - jeśli korzystasz z tokena lub kodów SMS.

   Aktywując kartę kodów w Serwisie Mobilnym wybierz Dostęp do serwisu > Aktywacja karty kodów.

   Zmianę potwierdź kodem z obecnego, aktywnego narzędzia (karta kodów, token, kod SMS) oraz kod z nowej karty kodów.

  • Każdą realizowaną od tej pory operację potwierdzaj kodem z karty kodów jednorazowych.

Zmień narzędzie autoryzacji

Aby wybrać jedno z nowych narzędzi autoryzacji, musisz mieć aktywną kartę kodów. Do każdej kolejnej zmiany (np. powrotu z tokena na kartę kodów), aktualne narzędzie autoryzacji musi być aktywne.

Zmiany narzędzia autoryzacji możesz dokonać samodzielnie przez Internet albo u konsultanta.

Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo, wybierz zakładkę „Dane i ustawienia”, a następnie „Narzędzia autoryzacyjne” i „Zmień rodzaj narzędzia autoryzacyjnego”.

Sugerujemy: zachowaj niewykorzystaną kartę kodów, może być ona pomocna, jeśli nie będzie można skorzystać z telefonu i potwierdzić operacji kodem SMS-owym. Kontaktując się z konsultantem przy użyciu karty będziesz mógł dokonać zmiany narzędzia autoryzacji, by realizować operacje wymagające potwierdzenia.

Zmiana narzędzia autoryzacji – gdy korzystasz z karty kodów jednorazowych

Jeśli nie masz jeszcze tokena zamów go w serwisie transakcyjnym. Do przeprowadzenia zmiany potrzebna są:

 • aktywna karta kodów,
 • telefon, na którym masz już zainstalowany token Inteligo.

Jeżeli karta kodów jest zablokowana, skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 w celu jej odblokowania.

Sugerujemy: zachowaj niewykorzystaną kartę kodów, nawet, jeśli zmieniasz narzędzie autoryzacji. Jeśli nie będzie można skorzystać z telefonu i potwierdzić operacji kodem SMS-owym będzie ona pomocna. Kontaktując się z konsultantem przy użyciu karty będziesz mógł dokonać zmiany narzędzia autoryzacji, by realizować operacje wymagające potwierdzenia.

Przejdź na górę strony

03Jak korzystać z karty kodów jednorazowych?

Przejdź na górę strony

04Opłaty

 

Operacja

Częstotliwość

Opłata dla kont prywatnych i firmowych

Przesłanie kolejnej karty kodów

każdorazowo

0 PLN – poczta (list zwykły) 1

50 PLN – przesyłka kurierska 2

1 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

2 Przesyłka dostarczana na terenie kraju.

Przejdź na górę strony

05Informacje dodatkowe

Kartę kodów zamówisz w serwisie WWW, wybierając kolejno: „Moje dane”-> „Narzędzia autoryzacyjne” -> „Zamów kartę kodów"

Nową kartę kodów przygotujemy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, następnie wyślemy bezpłatnie pocztą (list zwykły) lub przekażemy kurierowi. Informacje na temat realizacji zamówienia sprawdzisz w serwisie, korzystając z funkcji „Historia i status zamówień” lub u konsultanta.

 • Na liście kart kodów możesz mieć maksymalnie 5 kart. Pamiętaj jednak, że jeżeli masz jakąś nieaktywną, niewykorzystaną jeszcze kartę, kolejna nie zostanie wysłana.
 • Nową kartę kodów aktywujesz :
  • samodzielnie w serwisie wybierając kolejno „Moje dane” > „Narzędzia autoryzacyjne” > „Aktywuj”, jeśli Twoim narzędziem autoryzacji jest karta kodów lub „Moje dane” > „Narzędzia autoryzacyjne” > „Twoje karty kodów”>„Aktywuj”
  • w Serwisie Mobilnym Inteligo („Dostęp do serwisu” > „Aktywacja karty kodów”),
  • w automatycznym serwisie telefonicznym, po zalogowaniu (pod numerem 6: „Aktywacja karty kodów”).

Ze względów bezpieczeństwa podczas aktywacji wymagamy podania kodu z dotychczasowej karty oraz pierwszego kodu z nowej. Jeżeli nie posiadasz poprzedniej karty kodów (lub jest ona zablokowana), w celu aktywowania nowej skontaktuj się z konsultantem.

 • Jeśli kod na karcie kodów jest nieczytelny lub nie jest akceptowany - skontaktuj się z konsultantem, aby go unieważnić.
 • Po wpisaniu 3 razy z rzędu błędnego kodu, ze względów bezpieczeństwa blokujemy kartę kodów. Aby ją odblokować, skontaktuj się z konsultantem.
 • Jeśli utracisz kartę kodów, która nie była jeszcze używana (jest nieaktywna) i masz pewność, że się nie odnajdzie - usuń ją z listy. Pamiętaj jednak, że usunięcie nieaktywnej karty kodów jest nieodwracalne.
 • Możesz również zablokować aktywną kartę kodów jednorazowych w serwisie  lub u konsultanta Inteligo. Jest to decyzja odwracalna.
Lista dyspozycji wymagająych autoryzacji kodem jednorazowym 66.15 kB Pobierz
Lista dyspozycji wymagających autoryzacji kodem jednorazowym w serwisie dedykowanym dla igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek 29.48 kB Pobierz

Przejdź na górę strony

Zobacz wszystkie produkty

Polecaj Konto Inteligo i wygrywaj
Strefa kontaktu
 • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje