Tarcza finansowa PFR 2.0

PKO Bank Polski zakończył przyjmowanie wniosków o Tarczę finansową PFR 2.0 w serwisach internetowych iPKO oraz iPKO Biznes 28.02.2021 r.

Otwórz konto firmowe

Więcej o tarczy finansowej PFR

Rozwiń wszystkie
 1. Tarcza finansowa PFR 2.0

  • Tarcza Finansowa PFR 2.0. to program rządowy, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.
  • PKO Bank Polski udostępnił wniosek online o subwencję PFR w serwisach internetowych iPKO oraz iPKO biznes.

  Z Tarczy finansowej PFR 2.0 mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • zatrudniają od 1 do 249 pracowników i mają status mikro, małej lub średniej firmy
  • osiągnęli obrót za 2019 r. mniejszy lub równy 50 mln EUR, a ich suma bilansowa jest mniejsza niż 43 mln EUR
  • działają w ramach 45 branż PKD szczególnie dotkniętych skutkami COVID
  • odnotowali spadek obrotów o min. 30% w okresie IV-XII 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

  Co zrobić, jeżeli Twoja firma skorzystała z Tarczy finansowej PFR 1.0?

  Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

 2. Konto firmowe w PKO Banku Polskim

  Sprawdź, które konto spełnia oczekiwania Twojej firmy i zyskaj brak opłat za:

  • prowadzenie konta dla nowych i aktywnych firm1
  • wszystkie przelewy krajowe i SEPA2 zlecane w aplikacji mobilnej IKO
  • kartę debetową z funkcją wielowalutową, jeśli zrobisz nią minimum 5 transakcji w miesięcznym okresie rozliczeniowym (inaczej opłata wynosi 10 zł miesięcznie)
  • wszystkie wypłaty z bankomatów PKO Banku Polskiego
  • wpłaty we wpłatomatach PKO Banku Polskiego do 50 000 zł/m-c (powyżej: 0,5% wpłacanej kwoty) lub 1 zł

  Otwórz konto

  1 Pod warunkiem wpływu na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 2 tys. zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 12,00 zł – dotyczy Konta Firmowego.
  W przypadku wpływu na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 50 tys. zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 49,00 zł – dotyczy Konta Firmowego Premium. Przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy - dotyczy Konta Firmowego oraz Konta Firmowego Premium.

  2 Dotyczy przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego, przelewów SEPA w trybie zwykłym, przelewów w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, przelewów SORBNET 2 oraz przelewów z rachunków pomocniczych.