Tarcza finansowa PFR

 

  • Tarcza finansowa PFR to program rządowy, który ma pomóc firmom zachować ciągłość finansową w czasie epidemii koronawirusa. Dysponentem środków dostępnych w programie Tarczy finansowej jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

   Twoja Tarcza PFR  - ważna wiadomość

   Osoby, które zawarły umowę o subwencję PFR, mają obowiązek potwierdzić swoje uprawnienia do 31 grudnia br.
   Dowiedz się więcej   • Wniosek o subwencję PFR w serwisie internetowym Inteligo można było składać do 31 lipca br. do godz. 23:59.
   • Reklamację do PFR za naszym pośrednictwem można było składać do 14 sierpnia br.
   • Reklamację do wniosku odwoławczego za naszym pośrednictwem można było składać do 16 października br.
   • Jeżeli kwota Twojej subwencji jest niższa od tej, którą masz podaną we wniosku, można było złożyć wniosek odwoławczy w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej PFR, jednak nie później niż do 30 września br.
   • Polski Fundusz Rozwoju odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia Programu Tarczy finansowej PFR oraz terminy przyjmowania odwołań/reklamacji.

    

   Tarcza finansowa PFR – kto mógł skorzystać?

   Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

   Podstawa prawna: spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

   Mikrofirmy

   Małe i średnie firmy

   • Maksymalne dofinansowanie: 324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys. PLN)
    na 3 lata
   • Najważniejsze warunki do spełnienia:
    • Od 1 do 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela
    • Roczny obrót lub suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR

   Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla mikrofirm

   Instrukcja PFR dla mikrofirm
   • Maksymalne dofinansowanie: 3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN) na 3 lata
   • Najważniejsze warunki do spełnienia
    • Nie jest mikrofirmą i zatrudnia do 249 pracowników
    • Roczny obrót mniejszy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR

   Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm

   Instrukcja PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw

   Więcej o tarczy finansowej PFR

   Rozwiń wszystkie
   1. Subwencja PFR – co warto wiedzieć?

    • Po spełnieniu warunków Programu do 75% otrzymanej subwencji może być bezzwrotne
    • Przedsiębiorcy mogą wykorzystać dofinansowanie tylko na zasadach określonych w Programie - na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy spłatę kredytu. Nie można wykorzystać subwencji na rozliczenia z podmiotami powiązanymi lub do sfinansowania przejęcia innego przedsiębiorcy. Szczegółowe warunki wykorzystania subwencji sprawdzisz w umowie z PFR.
    • Jakie są warunki umorzenia subwencji?
     Subwencja PFR może zostać umorzona do 75% wypłaconej kwoty na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty, jeżeli będą spełnione poniższe warunki:
    Mikrofirmy:
    • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
    • dodatkowe 50% jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
    Małe i średnie firmy:
    • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności;
    • Kolejne 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
    • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
    • Spłata subwencji: kwota do zwrotu jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego i licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej
   2. Dodatkowe informacje

    Jaka jest rola PFR i banku w udzielaniu wsparcia w ramach Tarczy finansowej PFR?

    PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju, jest dysponentem funduszy Programu Tarczy Finansowej.

    PKO Bank Polski za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej obsługuje wnioski o udzielenie dofinansowania, na podstawie umowy zawartej z PFR.  

    Jakie są skutki odrzucenia wniosku przez PFR?

    1. Jeżeli PFR podjął decyzję o odrzuceniu subwencji, Umowa podpisana przy składaniu wniosku przez strony (Klienta i bank) wygasa i nie otrzymasz jakiejkolwiek części kwoty z wniosku.
    1. Co możesz zrobić w tej sytuacji?
     • Możesz złożyć nowy wniosek o przyznanie subwencji (nie odwoławczy), po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.
     • Wniosek ten musi być złożony z tego samego banku. Jeżeli kolejny wniosek złożysz za pośrednictwem innego banku – zostanie on odrzucony przez PFR.

    W jaki sposób można złożyć reklamację?

    Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje Klientów dotyczące Wniosku i Umowy o przyznanie subwencji w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) według poniższych zasad.

    1. Do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, stosuje się zasady obowiązujące w Banku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Informacje na temat składania i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie https://www.inteligo.pl/kontakt/
    1. Bank rozpatruje reklamacje dotyczące:
     • dostępu do systemu bankowości elektronicznej banku w zakresie rejestracji i wysłania Wniosku z tego systemu,
     • funkcjonalności tego systemu,
     • zawarcia Umowy o przyznanie subwencji,
     • obsługi Umowy, czynności realizowanych przez bank w zakresie udostępniania harmonogramu spłat, administrowania produktem-subwencją na etapie spłaty,
     • jakości w zakresie informowania i obsługi Wniosków oraz Umów po stronie banku.
    2. Reklamacje nie odnoszące się do działalności banku oraz świadczenia usługi przez bank w zakresie obsługi Wniosku oraz Umowy o przyznaniu subwencji, dotyczące w szczególności:
     • podjęcia decyzji o obniżeniu kwoty bądź odmowie przyznania subwencji,
     • rozbieżności zidentyfikowanych między informacjami podanymi we Wniosku a danymi w rejestrach instytucji zewnętrznych, dotyczących Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności,
     • podejmowania decyzji o umorzeniu subwencji, wysokości umorzenia,
     • długiego terminu przekazywania decyzji o przyznaniu/odmowie subwencji, o umorzeniu,
     • opóźnieniu w przekazania środków z subwencji przez PFR,

      nie są rozpatrywane przez Bank jako reklamacje dotyczące działalności Banku.

    1. Wszelkie informacje na temat Programu „Tarcza finansowa” można uzyskać na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju i PKO Banku Polskiego.

    #WspieramyPolskieFirmy

    Jak przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa? Sprawdź nasze wskazówki dla przedsiębiorców

    Treści prezentowane na tej stronie opierają się na informacjach, które udostępnił PFR.

    Więcej o programie na stronie PFR

   3. Pliki do pobrania