Tarcza finansowa PFR 1.0

 

 • Tarcza finansowa PFR 1.0 to program rządowy, który ma pomóc firmom zachować ciągłość finansową w czasie epidemii koronawirusa. Dysponentem środków dostępnych w programie Tarczy finansowej jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.


Tarcza finansowa PFR – kto mógł skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

Podstawa prawna: spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

Mikrofirmy

Małe i średnie firmy

 • Maksymalne dofinansowanie: 324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys. PLN)
  na 3 lata
 • Najważniejsze warunki do spełnienia:
  • Od 1 do 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela
  • Roczny obrót lub suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR

Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla mikrofirm

Instrukcja PFR dla mikrofirm
 • Maksymalne dofinansowanie: 3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN) na 3 lata
 • Najważniejsze warunki do spełnienia
  • Nie jest mikrofirmą i zatrudnia do 249 pracowników
  • Roczny obrót mniejszy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR

Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm

Instrukcja PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej o tarczy finansowej PFR

Rozwiń wszystkie
 1. Subwencja PFR – co warto wiedzieć?

  • Po spełnieniu warunków Programu do 75% otrzymanej subwencji może być bezzwrotne
  • Przedsiębiorcy mogą wykorzystać dofinansowanie tylko na zasadach określonych w Programie - na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy spłatę kredytu. Nie można wykorzystać subwencji na rozliczenia z podmiotami powiązanymi lub do sfinansowania przejęcia innego przedsiębiorcy. Szczegółowe warunki wykorzystania subwencji sprawdzisz w umowie z PFR.
  • Jakie są warunki umorzenia subwencji?
   Subwencja PFR może zostać umorzona do 75% wypłaconej kwoty na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty, jeżeli będą spełnione poniższe warunki:
  Mikrofirmy:
  • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
  • dodatkowe 50% jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
  Małe i średnie firmy:
  • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności;
  • Kolejne 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  • Spłata subwencji: kwota do zwrotu jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego i licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej
 2. Dodatkowe informacje

  Jaka jest rola PFR i banku w udzielaniu wsparcia w ramach Tarczy finansowej PFR?

  PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju, jest dysponentem funduszy Programu Tarczy Finansowej.

  PKO Bank Polski za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej obsługuje wnioski o udzielenie dofinansowania, na podstawie umowy zawartej z PFR. 

  W jaki sposób można złożyć reklamację?

  Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje Klientów dotyczące Wniosku i Umowy o przyznanie subwencji w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) według poniższych zasad.

  1. Do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, stosuje się zasady obowiązujące w Banku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Informacje na temat składania i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie https://www.inteligo.pl/kontakt/
  1. Wszelkie informacje na temat Programu „Tarcza finansowa” można uzyskać na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju i PKO Banku Polskiego.

  #WspieramyPolskieFirmy

  Jak przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa? Sprawdź nasze wskazówki dla przedsiębiorców

  Treści prezentowane na tej stronie opierają się na informacjach, które udostępnił PFR.

  Więcej o programie na stronie PFR

 3. Pliki do pobrania