Tarcza finansowa PFR

 

 • Tarcza finansowa PFR to program rządowy, który ma pomóc firmom zachować ciągłość finansową w czasie epidemii koronawirusa
 • Firmy mogą otrzymać do 75% bezzwrotnej subwencji pod warunkiem kontynuowania prowadzenia działalności i utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania
 • Zanim wypełnisz wniosek, sprawdź ważne wskazówki
 • Dysponentem środków dostępnych w programie Tarczy finansowej jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.


Wypełnij wniosek

Tarcza finansowa PFR – kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

Podstawa prawna: spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

Mikrofirmy

Małe i średnie firmy

 • Maksymalne dofinansowanie: 324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys. PLN)
  na 3 lata
 • Najważniejsze warunki do spełnienia:
  • Od 1 do 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela
  • Roczny obrót lub suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR

Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla mikrofirm

Instrukcja PFR dla mikrofirm
 • Maksymalne dofinansowanie: 3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN) na 3 lata
 • Najważniejsze warunki do spełnienia
  • Nie jest mikrofirmą i zatrudnia do 249 pracowników
  • Roczny obrót mniejszy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR

Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm

Instrukcja PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej o tarczy finansowej PFR

Rozwiń wszystkie
 1. Subwencja PFR – co warto wiedzieć?

  • Po spełnieniu warunków Programu do 75% otrzymanej subwencji może być bezzwrotne
  • Przedsiębiorcy mogą wykorzystać dofinansowanie tylko na zasadach określonych w Programie - na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy spłatę kredytu. Nie można wykorzystać subwencji na rozliczenia z podmiotami powiązanymi lub do sfinansowania przejęcia innego przedsiębiorcy. Szczegółowe warunki wykorzystania subwencji sprawdzisz w umowie z PFR.
  • Jakie są warunki umorzenia subwencji?
   Subwencja PFR może zostać umorzona do 75% wypłaconej kwoty na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty, jeżeli będą spełnione poniższe warunki:
  Mikrofirmy:
  • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
  • dodatkowe 50% jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
  Małe i średnie firmy:
  • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności;
  • Kolejne 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  • Spłata subwencji: kwota do zwrotu jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego i licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej
 2. Zanim wypełnisz wniosek w Inteligo, sprawdź najważniejsze informacje

  Przeczytaj przed podjęciem decyzji o wypełnieniu wniosku

  • Żeby ubiegać się o subwencję PFR, dane firmy w banku (przede wszystkim NIP) muszą być zgodne z danymi w rejestrze przedsiębiorców oraz trzeba mieć złożoną deklarację VAT
  • Wypełnij wniosek nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po wysłaniu deklaracji VAT-7 lub 7 dni kalendarzowych po złożeniu JPK_VAT – tak, żeby podczas obsługi wniosku PFR miał dostęp do aktualnych danych w rejestrach publicznych
  • Sprawdź, czy masz zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS – to może przeszkodzić w złożeniu wniosku
  • Jeżeli nie wiesz, jak określić liczbę pracowników, sprawdź definicje PFR
  • Kto może wypełnić wniosek?
   Niezależnie od zasad reprezentacji danego przedsiębiorcy, wniosek dla firmy może złożyć 1 osoba, która spełni łącznie warunki:
   • ma konto firmowe Inteligo z dostępem do narzędzi autoryzacji do potwierdzenia wniosku
   • jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu firmy
   • złoży oświadczenie, że została upoważniona przez firmę do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o dofinansowanie, oraz jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu firmy bez wymaganych upoważnień.

  Przeczytaj przed wypełnieniem wniosku w serwisie Inteligo

  • Ostrzegamy przed oszustami, którzy chcą wyłudzić dane. Przypominamy: wnioski o subwencję PFR dla klientów Inteligo są dostępne w serwisie internetowym Inteligo
  • Pamiętaj, że wniosek o subwencję PFR możesz złożyć tylko 1 raz, dlatego wybierz odpowiedni moment
  • Przygotuj m.in.: 
   • podstawowe dane firmy (NIP, REGON), w tym główny kod PKD
   • dane o zatrudnieniu wraz z informacją, ile osób subwencja ochroni przed zwolnieniem
   • dane finansowe firmy, w tym informacja o spadku obrotów
  • Co warto wiedzieć o kwocie subwencji PFR?
   • Zwróć uwagę, jaką kwotę subwencji podajesz w wniosku. Jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję od PFR, nie będzie można zmienić tej kwoty
   • Kwota podana we wniosku jest kwotą maksymalną i nie można jej już zwiększyć. System sam wyliczy maksymalną wartość subwencji na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych
  • Przy wypełnianiu wniosku zwróć szczególną uwagę na pole Wielkość firmy – gdy je wybierzesz, zobaczysz kryteria PFR. Sprawdź, jak PFR definiuje mikrofirmę oraz małe lub średnie przedsiębiorstwa.

  Gdy masz już złożony wniosek – co dalej?

  • Złożenie wniosku kończy się podpisaniem umowy warunkowej. Treść tej umowy wraz z maksymalną kwotą subwencji pokażemy Ci w czasie wypełniania wniosku. Ostatecznie przyznaną kwotę subwencji zobaczysz na decyzji PFR, która będzie integralną częścią umowy
  • O decyzji PFR poinformujemy Cię SMS-em:
   • Przyznanie subwencji na kwotę z Twojego wniosku – bank potwierdzi wejście tej decyzji w życie
   • Przyznanie subwencji na kwotę niższą niż podana w Twoim wniosku – wtedy bank powiadomi Cię o nowej kwocie subwencji
   • Odrzucenie wniosku przez PFR – wtedy bank powiadomi Cię o odrzuceniu wniosku, a umowa będzie unieważniona
  • Pamiętaj: jeżeli nie zgadzasz się z decyzją PFR, możesz złożyć wniosek odwoławczy. Jednak zanim to zrobisz, sprawdź z odpowiednimi instytucjami, np. ZUS, US, czy nie ma rozbieżności danych pomiędzy tym, co jest w ich rejestrach i tym, co deklarujesz we wniosku
 3. Jak wypełnić wniosek o subwencję PFR w Inteligo?

   

  Krok 1: W serwisie Inteligo wniosek znajdziesz w:
  Oferta i wnioski -> Na skróty -> Wniosek o subwencję finansową PFR.

  Krok 2: Uzupełnij wniosek – podaj podstawowe i finansowe dane firmy i zaznacz wymagane oświadczenia. Następnie zapoznaj się z umową i zaakceptuj jej treść.
  Krok 3: Sprawdź poprawność danych i potwierdź wniosek narzędziem autoryzacji. Przekażemy wniosek do PFR.
 4. Wniosek odwoławczy w serwisie Inteligo – co trzeba wiedzieć

  Chcesz odwołać się od decyzji PFR? Możesz złożyć wniosek w Inteligo.

  Zanim wypełnisz wniosek online, sprawdź najważniejsze informacje. 

  • W jakiej sytuacji i kiedy możesz złożyć wniosek odwoławczy?
   Możesz odwołać się od decyzji PFR, jeżeli uważasz, że przyznano Ci mniejszą kwotę subwencji PFR niż ta, którą masz podaną w swoim wniosku. Odwołanie możesz złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami.
   Wniosek odwoławczy trzeba złożyć nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której się odwołujesz.
  • Wniosek odwoławczy możesz wypełnić nie więcej niż 2 razy; każdy kolejny wniosek odwoławczy będzie odrzucany przez PFR.
   Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko przedsiębiorca, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.
  • Zanim wypełnisz wniosek odwoławczy, zapoznaj się z wymaganiami.
   Wniosek odwoławczy:
   • Może złożyć inna osoba, która reprezentuje firmę.
   • Musi być złożony w tym samym banku, w którym masz złożony pierwotny wniosek
   • Musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
    • Wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej
    • Wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.
  • Zanim wypełnisz wniosek odwoławczy, pamiętać żeby:
   • sprawdzić, czy masz zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS
   • upewnić się, że dane w rejestrach, wskazane przez PFR jako niezgodne, są już uaktualnione
   • we wniosku wskazano tylko kwotę podwyższenia (kwotę sporną), a nie pełną kwotę, na jaką był składany pierwszy wniosek
  • Kiedy nie możesz złożyć wniosku odwoławczego? Gdy Twój pierwszy wniosek:
   • został zaakceptowany w kwocie, jaką masz podaną we wniosku,
   • nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR.
  • Jak wniosek odwoławczy wpływa na Twoją umowę z PFR?
   • Po wypełnieniu wniosku odwoławczego, bank nie generuje drugiej Umowy, tylko dokument z danymi z wniosku odwoławczego
   • Zarówno odwołanie (w zakresie w jakim zostanie uwzględnione przez PFR) jak i decyzja PFR wydana w procesie odwoławczym stają się integralną częścią umowy i mają moc prawną
  • Decyzja PFR w procesie odwoławczym może być:
   • negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia
   • częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku

  w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty

 5. Jak złożyć wniosek odwoławczy w Inteligo?

   

  Krok 1: W serwisie Inteligo przejdź do Oferty i wnioskiWnioski i wybierz opcję
   „Złóż odwołanie”.

  Krok 2: Uzupełnij wniosek – podaj podstawowe i finansowe dane firmy i zaznacz wymagane oświadczenia.
  Krok 3: Sprawdź poprawność danych i potwierdź wniosek narzędziem autoryzacji. Przekażemy wniosek do PFR.
 6. Dodatkowe informacje

  Jaka jest rola PFR i banku w udzielaniu wsparcia w ramach Tarczy finansowej PFR?

  PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju, jest dysponentem funduszy Programu Tarczy Finansowej.

  PKO Bank Polski za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej obsługuje wnioski o udzielenie dofinansowania, na podstawie umowy zawartej z PFR.  

  Jakie są skutki odrzucenia wniosku przez PFR?

  1. Jeżeli PFR podjął decyzję o odrzuceniu subwencji, Umowa podpisana przy składaniu wniosku przez strony (Klienta i bank) wygasa i nie otrzymasz jakiejkolwiek części kwoty z wniosku.
  1. Co możesz zrobić w tej sytuacji?
   • Możesz złożyć nowy wniosek o przyznanie subwencji (nie odwoławczy), po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.
   • Wniosek ten musi być złożony z tego samego banku. Jeżeli kolejny wniosek złożysz za pośrednictwem innego banku – zostanie on odrzucony przez PFR.

  W jaki sposób można złożyć reklamację?

  Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje Klientów dotyczące Wniosku i Umowy o przyznanie subwencji w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) według poniższych zasad.

  1. Do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, stosuje się zasady obowiązujące w Banku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Informacje na temat składania i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie https://www.inteligo.pl/kontakt/
  1. Bank rozpatruje reklamacje dotyczące:
   • dostępu do systemu bankowości elektronicznej banku w zakresie rejestracji i wysłania Wniosku z tego systemu,
   • funkcjonalności tego systemu,
   • zawarcia Umowy o przyznanie subwencji,
   • obsługi Umowy, czynności realizowanych przez bank w zakresie udostępniania harmonogramu spłat, administrowania produktem-subwencją na etapie spłaty,
   • jakości w zakresie informowania i obsługi Wniosków oraz Umów po stronie banku.
  2. Reklamacje nie odnoszące się do działalności banku oraz świadczenia usługi przez bank w zakresie obsługi Wniosku oraz Umowy o przyznaniu subwencji, dotyczące w szczególności:
   • podjęcia decyzji o obniżeniu kwoty bądź odmowie przyznania subwencji,
   • rozbieżności zidentyfikowanych między informacjami podanymi we Wniosku a danymi w rejestrach instytucji zewnętrznych, dotyczących Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności,
   • podejmowania decyzji o umorzeniu subwencji, wysokości umorzenia,
   • długiego terminu przekazywania decyzji o przyznaniu/odmowie subwencji, o umorzeniu,
   • opóźnieniu w przekazania środków z subwencji przez PFR,

    nie są rozpatrywane przez Bank jako reklamacje dotyczące działalności Banku.

  1. Wszelkie informacje na temat Programu „Tarcza finansowa” można uzyskać na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju i PKO Banku Polskiego.

  #WspieramyPolskieFirmy

  Jak przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa? Sprawdź nasze wskazówki dla przedsiębiorców

  Treści prezentowane na tej stronie opierają się na informacjach, które udostępnił PFR.

  Więcej o programie na stronie PFR

 7. Pliki do pobrania