Tarcza finansowa PFR 1.0 - dostarcz dokumenty do 31 stycznia 2021 r.

Wszystkie firmy mają obowiązek potwierdzić umocowanie osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 stycznia 2021 r.

Wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów wynika z decyzji PFR S.A.

Sprawdź, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku oraz jak zrobić to online w serwisie internetowym Inteligo.

Więcej o tarczy finansowej PFR

Rozwiń wszystkie
 1. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku do 31 stycznia 2021 r.?

  Jednoosobowa działalność gospodarcza:

  1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:
   • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego) 
    te dokumenty nie wymagają podpisu – wystarczy plik PDF
  2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub w imieniu firmy działała osoba trzecia:

   • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego) 
   • dodatkowo pełnomocnictwo albooświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy

   

  Spółki cywilne:

  Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR, musi dostarczyć dokumenty za siebie i pozostałych wspólników:

  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG
  • pełnomocnictwo lub oświadczenie, które będzie podpisane przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki
  • w przypadku pełnomocnictwa - musisz złożyć wyciąg z CEiDG wraz z całą historią zmian, które wydarzyły się po zawarciu umowy subwencji finansowej dla każdego ze wspólników

   

  Spółka z o.o. komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna

  • pełny odpis KRS spółki i pełny odpis KRS komplementariusza (o ile komplementariuszem jest podmiot podlegający wpisowi do KRS)
  • pełnomocnictwo albo oświadczenie (w przypadku, gdy wniosek składała osoba inna niż uprawniona do jednoosobowej reprezentacji)

  Pełny odpis KRS komplementariusza  należy umieścić w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes w miejscu przeznaczonym na dołączenie pełnomocnictwa lub oświadczenia (spakowany w jeden plik ZIP razem z oświadczeniem albo pełnomocnictwem, o ile jest wymagane).

   

 2. Dodatkowe informacje

  Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

  Jeżeli nie masz pełnomocnictwa, możemy Ci w tym pomóc:

  • wystarczy wygenerować oświadczenie w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes (w przypadku firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oświadczenie musi być wygenerowane przez właściciela firmy)
  • żeby podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypróbuj mSzafir lub Autenti

  Jak pobrać wyciąg z CEiDG?

  Jak pobrać odpis z KRS?

 3. Ważne informacje

  Jeśli nie możesz złożyć dokumentów w serwisie iPKO lub iPKO biznes, możesz je złożyć w wersji papierowej w oryginale u swojego doradcy. Dokumenty pełnomocnictwa albo oświadczenia muszą zawierać notarialne poświadczenie podpisu/podpisów. W takim przypadku należy również dołączyć wydruk z rejestru CEiDG lub KRS.

  Uwaga: niedostarczenie dokumentów potwierdzających umocowania we wskazanym terminie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji w pełnej wysokości.  

  Obowiązek dostarczenia dokumentów dotyczy firm, które nie dokonały spłaty subwencji.

   

 4. Jak złożyć dokumenty do PFR w Inteligo?

    Krok 1: W serwisie Inteligo przejdź do e-Urząd->Tarcza finansowa PFR. Możesz też przejść do sekcji Moje sprawy - Wnioski i umowy - Wnioski złożone - Dodaj dokumenty.
  Krok 2: Dodaj dokumenty do umowy o subwencję PFR: wybierz reprezentację firmy, zaznacz, czy jesteś Właścicielem/Reprezentantem lub Pełnomocnikiem i załącz potrzebne dokumenty. Jeśli jesteś Pełnomocnikiem i nie masz pełnomocnictwa lub oświadczenia, pobierz dokument, uzupełnij go i podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym – możesz skorzystać z mSzafira lub Autenti.
    Krok 3: Potwierdź operację narzędziem autoryzacji.