Wniosek PIT-WZ w serwisie Inteligo

 • Wniosek PIT-WZ jest to przewidziany w przepisach prawa podatkowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Na jego podstawie urząd skarbowy przygotuje dla Ciebie wstępne zeznanie PIT-37.
 • Wystarczy wypełnić krótki formularz w serwisie transakcyjnym Inteligo, a wskazany przez Ciebie urząd skarbowy przygotuje Twoje zeznanie podatkowe PIT-37
 • Wniosek PIT-WZ za rok 2017 można było złożyć do 16.04.2018.

 

 1. Więcej o Wniosku PIT-WZ

  • Wniosek PIT- WZ przeznaczony jest dla osób zobowiązanych do złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Wniosek może dotyczyć rozliczenia dokonywanego indywidualnie, wspólne ze współmałżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dzieci
  • We wniosku PIT-WZ można wskazać m.in:
   • kwoty kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, które są udokumentowane imiennymi biletami okresowym,
   • kwoty ulgi rehabilitacyjnej,
   • odliczenia z tytułu ulgi na dzieci,
   • nr KRS organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku.
  • Żeby złożyć wniosek PIT-WZ w serwisie transakcyjnym Inteligo, trzeba mieć skończone 18 lat. Na portalu podatkowym wniosek jest dostępny bez ograniczeń wiekowych.
  • Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które przygotuje dla Ciebie urząd skarbowy,można odrzucić lub zaakceptować do 30.04.2018 r.
  • Akceptując zeznanie podatkowe  podpisz je wykorzystując jedną z możliwości:
   1. Profil Zaufany
    Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie dające dostęp do serwisów administracji rządowej. Załóż Profil Zaufany w serwisie transakcyjnym Inteligo
   2. kwalifikowany podpis elektroniczny,
   3. kwota przychodu za rok 2016.
  • W przypadku braku akceptacji wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego zostanie ono automatycznie uznane za poprawne w dniu 30.04.2018 r.
  • Wniosek PIT-WZ można wypełnić tylko raz, a po złożeniu nie można go już korygować. Jeżeli odrzucisz dokument wypełniony wstępnie przez urząd skarbowy, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe samodzielnie.
  • Złożony Wniosek PIT-WZ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Numer referencyjny poprawnie złożonego wniosku  będzie dostępny do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Wniosek PIT-WZ jest dostępny online w serwisie transakcyjnym Inteligo w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  • Wniosek jest usuwany z serwerów Banku bezpowrotnie po jego wysłaniu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.
  • Status swojego Wniosku PIT-WZ możesz sprawdzić w dowolnym momencie na portalu podatkowym, przy pomocy numeru referencyjnego. Numer referencyjny możesz sprawdzić w sekcji „Oferty i wnioski” => „Wnioski złożone”.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłany link do pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) to: portalpodatkowy@mf.gov.pl
  • Linki z kodem do pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego oraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) zostaną przesłane w wiadomości z portalu podatkowego na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na poprawność swojego adresu e- mail wprowadzonego we wniosku PIT-WZ.
  • Jeżeli w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” w serwisie transakcyjnym Inteligo Twój Wniosek PIT-WZ ma status „Dostarczony”, a na Twój adres e-mail nie dotarła wiadomość z linkiem do pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, kontaktuj się Ministerstwem Finansów pod adresem e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez urząd skarbowy.
  • Bank nie odpowiada w żadnym zakresie za dane podane przez Ciebie we wniosku, a także za wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego przez urząd skarbowy na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku
  • Możliwość złożenia wniosku  PIT-WZ jest dostępna w serwisie transakcyjnym Inteligo na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Więcej o Wniosku PIT-WZ na Portalu Podatkowym

 2. 3 kroki do Wniosku PIT-WZ w serwisie transakcyjnym Inteligo

   

    Krok 1: Przejdź do zakładki „e-Urząd”, dostępnej w górnym menu ekranu w Inteligo, i wybierz „Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy PIT- WZ”, „Złóż wniosek”.
    Krok 2: Sprawdź poprawność danych we wniosku, m.in. adres e-mail, i wprowadź wszystkie potrzebne informacje.
    Krok 3: Potwierdź złożenie wniosku jednorazowym kodem z narzędzia autoryzacji.
 3. Dodatkowa opcja wypełnienia Wniosku PIT-WZ z Profilem Zaufanym

  3 kroki do Wniosku PIT-WZ w Portalu Podatkowym   

  Krok 1: W portalu podatkowym, serwisie internetowym Ministerstwa Finansów, wybierz przycisk „PIT-WZ(1)”

   

  Krok 2: Wprowadź wszystkie potrzebne informacje we wniosku.

   

  Krok 3: Potwierdź złożenie wniosku poprzez podpisanie go na jeden z 3 sposobów: Profilem Zaufanym, certyfikatem kwalifikowanym lub kwotą podatku z poprzedniego roku.

 4. Co dalej z rozliczeniem Twojego podatku? 3 kroki do akceptacji Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego dotyczą Wniosków PIT-WZ złożonych zarówno przez serwis transakcyjny Inteligo, jak i Portal Podatkowy

  3 kroki do akceptacji wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego   

  Krok 1: W ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem i kodem do pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37.

   

  Krok 2: : Jeżeli dane w zeznaniu się zgadzają, możesz je zaakceptować lub odrzucić poprzez podpisanie zeznania na jeden z 3 sposobów: Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwotą przychodu za rok 2017. Możesz je również odrzucić.

   

  Krok 3: W przypadku braku odrzucenia zeznania podatkowego sporządzanego przez Urząd Skarbowy, zostanie ono automatycznie uznane za poprawne w dniu 30.04.2018.

 5. Jak wypełnić PIT-WZ w serwisie internetowym Inteligo?

 6. Dla emerytów i rencistów: PIT-OP online z Profilem Zaufanym

  Jesteś emerytem lub rencistą – przekaż 1% podatku za pomocą oświadczenia PIT-OP:

  • Formularz PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, które mogą złożyć osoby będące emerytami lub rencistami.
  • Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, które otrzymały od organów rentowych wypełniony formularz PIT-40A i nie uzyskały dochodów z innych źródeł – tzn. nie mają obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.
  • Wypełniasz krótkie oświadczenie, a urząd skarbowy samodzielnie wylicza kwotę 1% podatku i przekazuje ją do wskazanej w oświadczeniu organizacji pożytku publicznego – nie musisz wypełniać rocznego zeznania podatkowego tylko po to, aby przekazać 1% podatku.
  • Oświadczenie PIT-OP można złożyć online na Portalu Podatkowym i podpisać za pomocą Profilu Zaufanego.
   Załóż Profil Zaufany online w serwisie Inteligo
  • Oświadczenie PIT-OP jest dostępne w Portalu Podatkowym w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r.
  • Złożenie oświadczenia PIT-OP i podpisanie go Profilem Zaufanym jest darmowe.

  Załóż Profil Zaufany

  Wypełnij Formularz PIT-OP na Portalu Podatkowym 

  Więcej o Formularzu PIT-OP na Portalu Podatkowym

 7. FAQ

 8. Reklamacje

  Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:

  1. Bank – w zakresie:
   1. dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (iPKO/Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
   2. dostępu do usługi składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Banku Wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząds PIT-WZ,
   3. funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania Wniosku PIT-WZ poprzez ten system,
   4. jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Wniosek PIT-WZ w serwisach bankowości elektronicznej Banku oraz akceptacji zeznania podatkowego oraz obsługi przez Bank.
  2. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w zakresie:
   1. przebiegu procesu związanego z rozliczeniem podatnika przez urząd skarbowy
   2. obsługi wniosku przez urząd skarbowy,
   3. sporządzenia zeznania podatkowego na rzecz klienta.
  3. Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie:
   1. założeń dla przyjętych rozwiązań w zakresie możliwości złożenia wniosku PIT-WZ,
   2. uwag do sposobu wypełnienia Wniosku,
   3. braku otrzymania z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów na adres e-mail klienta linku do pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO),
   4. problemów technicznych,

  W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:

  1. na pytania klientów odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku,
  2. reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami dotyczącymi składania reklamacji.

  W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1. 2 - na pytania lub reklamacje klientów odpowiada Krajowa Informacja Skarbowa: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

  W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1. 3 - na pytania lub reklamacje klientów odpowiada Ministerstwo Finansów - pod adresem e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl.