Oferta prywatna

Karta debetowa Inteligo MasterCard PayPass

Karta do konta prywatnego Inteligo umożliwia realizowanie płatności, również przez Internet i telefon, wypłaty gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów, wpłaty we wszystkich wpłatomatach PKO Banku Polskiego bez żadnych opłat  i zarządzanie dziennymi limitami na transakcje.

Wypełnij wniosek o konto Inteligo z kartą MasterCard

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otrzymać kartę

  Krok 1. Złożenie wniosku
  Wniosek wypełniasz w serwisie internetowym Inteligo (zakładka „Karty”) lub z pomocą konsultanta. Pamiętaj, aby we wniosku podać prawidłowe dane.

  Krok 2. Potwierdzenie adresu i formy wysyłki karty
  Karta może zostać wysłana bez opłat pocztą lub przesyłką kurierską, za którą zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą opłat i prowizji.

  Krok 3. Akceptacja zamówienia i status przesyłki
  Karta zostanie przygotowana w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Twojego zamówienia.

  Krok 4. Aktywacja
  Nową kartę aktywujesz:

  • w serwisie internetowym Inteligo („Karty”-> „Karty debetowe”, na liście kart przy nowej, nieaktywnej karcie, kliknij link „Aktywuj”),
  • u naszego konsultanta pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89,
  • aplikacji mobilnej IKO

  Pamiętaj o podpisaniu karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Umowie o otwarcie konta Inteligo.

  Ważne: aby w pełni korzystać z karty (w tym z transakcji bezstykowych), wykonaj pierwszą transakcję w punkcie handlowo-usługowym, z użyciem mikroprocesora (chipa).

  Wypełnij wniosek o konto Inteligo

 2. O produkcie

  Płatności we wszystkich punktach usługowo-handlowych na całym świecie, akceptujących karty MasterCard, w tym również transakcje zbliżeniowe (PayPass): bez podawania karty sprzedawcy oraz podpisu, z kodem PIN tylko dla transakcji powyżej 100 zł. Sieć terminali akceptujących płatności zbliżeniowe stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na www.paypass.pl.

  Płatności internetowe i przez telefon.

  Wypłaty bez prowizji z ponad 4000 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) oraz wpłaty gotówki we wszystkich wpłatomatach PKO Banku Polskiego bez żadnych opłat.

  Zarządzanie kartą poprzez serwis transakcyjny: SMS-y i powiadomienia na e-mail oraz komunikator internetowy o każdej zmianie salda na rachunku karty oraz samodzielny wybór wysokości dziennych limitów karty, które możesz zmienić w dowolnym momencie. Automatycznie otrzymasz limity w wysokości:

  • 5 000 zł na wypłaty gotówkowe,
  • 20 000 zł na transakcje bezgotówkowe (transakcje w punktach usługowo-handlowych, np. w sklepach, na stacjach benzynowych, w restauracjach),
  • 20 000 zł na transakcje internetowe i pozostałe wykonywane bez fizycznego przedstawienia karty.

   

  0 zł  za wydanie i używanie karty przy miesięcznych, rozliczonych transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą od 100 zł.

  Doładowania telefonów komórkowych w bankomatach PKO Banku Polskiego
  Po autoryzacji karty  (PIN) z menu bankomatu wybierasz opcję "Doładowania telefonu" i wybierasz kolejno operatora i kwotę doładowania, a następnie dwukrotne wprowadzasz numer telefonu.

  Wypełnij wniosek o konto Inteligo

  Lokalizator bankomatów

  Jak dbać o kartę?

 3. Opłaty

  Pierwsza i kolejne karty do rachunku głównego są wydawane bezpłatnie.

  Jeżeli w danym okresie miesięcznym dokonasz swoją kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę przynajmniej 100 zł, nie pobierzemy opłaty miesięcznej za kartę (okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego).

   

  KARTY DEBETOWE INTELIGO 1

  Opłata/Prowizja w PLN

  Lp.

  Operacja

  Częstotliwość

   

  Dla kont ze średnim

  miesięcznym saldem do

  49 999,99 PLN

   

  Dla kont ze średnim

  miesięcznym saldem od 

  50 000,00 PLN

  1.

  Wydanie karty płatniczej:

  jednorazowo

   

   
    1) pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

  0

  0

   

  2) pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków

  5

  5

  2.

  Obsługa karty debetowej wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego

  miesięcznie

  0 - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN1
  4 – w pozostałych przypadkach
  3. Usługa "Bankomaty bez granic" aktywacja usługi możliwa do dnia 5 września 2013r.) miesięcznie 4 4

  4.

  Przesłanie kolejnej karty

  każdorazowo

  0 poczta (list zwykły) 2

  50 – przesyłka kurierska3

  TRANSAKCJE GOTÓWKOWE
  5. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) każdorazowo 0
  6. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) każdorazowo 10
  7. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5
  8. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO każdorazowo 0
  9. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju, z wyjątkiem Klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

  każdorazowo

  5

  10. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO każdorazowo 5
  11. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy uzyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) z wyjątkiem Klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”.

  każdorazowo

  5

  12. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej(cashback)6 każdorazowo 1
  13. Przewalutowanie transakcji płatniczej dokonanej kartą wydaną w ramach organizacji Visa w walucie innej niż waluta polska (w tym transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych) – od wartości transakcji płatniczej.   3,5%

    1. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

    2. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

    3. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym

  Tabela kursów walut

 4. Technologia zbliżeniowa

  PayPass

  Karta debetowa Inteligo MasterCard PayPass posiada zatopiony wewnątrz mikroskopijny mikroprocesor wraz z anteną, przekazującą dane do czytnika przy pomocy fal radiowych, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie wygodnych i szybkich płatności bez konieczności przekazywania karty obsłudze terminala płatniczego. Po wyświetleniu komunikatu na wyświetlaczu terminala wystarczy zbliżyć kartę do oznaczonego pola na czytniku na odległość kilku centymetrów.

  Transakcje zbliżeniowe realizować można w każdym miejscu oznaczonym logo MasterCard PayPass. Sieć terminali obsługujących technologię zbliżeniową PayPass stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na paypass.pl.

  Planując swoje wydatki i wykonując transakcje zbliżeniowe, pamiętaj o zapewnieniu odpowiednich środków na rachunku.

  Nie wszystkie transakcje kartowe realizowane są w trybie online, tzn. w czasie ich realizacji nie dochodzi do połączenia terminala płatniczego zcentrum rozliczeniowym.

  Do transakcji offline może dojść np. w przypadku braku łączności w terminalu lub w innych przypadkach, spowodowanych przesłankami technologicznymi.

  Dane potrzebne do wykonania płatności przekazywane są między kartą a terminalem przy zastosowaniu technik szyfrowania danych, a w związku z tym saldo rachunku nie jest zmieniane w czasie odpowiadającym wykonanej operacji.

  Jeśli chcesz wyłączyć funkcje płatności zbliżeniowych bez potwierdzania PINem na swojej karcie skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Dyspozycja zablokowania płatności zbliżeniowych  zostanie wykonana w ciągu 2 dni roboczych od daty jej złożenia.

 5. Dokumenty