Karta kredytowa Inteligo Visa payWave

Oferowana do 13 listopada 2017 r.

Karta kredytowa Inteligo to m.in.:

 • limit kredytowy do 50 000 zł,
 • okres bezodsetkowy na transakcje bezgotówkowe do 55 dni,
 • 0 zł za obsługę karty kredytowej (opłata roczna) w przypadku aktywnego korzystania z karty.

 

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Płatności we wszystkich punktach usługowo-handlowych na całym świecie, akceptujących karty Visa, w tym również transakcje zbliżeniowe (payWave): do 100 zł bez podawania PIN-u, wyższe kwoty po potwierdzeniu PIN-em lub podpisem. Sieć terminali stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na www.visa.pl.

  Płatności internetowe i przez telefon.

  Zarządzanie kartą za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej : samodzielny wybór wysokości dziennych limitów karty (nie dotyczy transakcji zbliżeniowych), które możesz zmienić w dowolnym momencie. W Inteligo  limity na wypłaty gotówki, na transakcje bezgotówkowe i internetowe ustawione są automatycznie zgodnie z przyznanym limitem kredytowym.

  Dla kart kredytowych dzienny limit transakcji internetowych obejmuje wszystkie transakcje wykonywane kartą kredytową w Internecie, w tym płatności kartą na stronach internetowych, polecenia przelewu lub przelewu wew. z rachunku karty kredytowej oraz dyspozycje „Płacę z Inteligo”, dla których źródłem płatności jest karta kredytowa. Posiadacz karty może zmienić wysokość dziennego limitu transakcji internetowych, z uwzględnieniem wysokości maksymalnego dziennego limitu transakcji internetowych.

  Polecenie przelewu lub przelewu wew. z rachunku karty kredytowej traktowany jest jak transakcja bezgotówkowa i może być dokonany w usłudze bankowości elektronicznej, w zakładce "Karty" -> "Karty kredytowe", po wybraniu opcji „Przelew z karty” lub w usłudze bankowości telefonicznej za pośrednictwem jednego z Konsultantów Inteligo, dostępnych przez całą dobę, pod numerem 800 121 121 oraz +48 81 535 67 89.

  Usługa automatycznej spłaty od 4% do 100% oraz wybór rachunku, z którego spłata będzie wykonywana.  Aby dokonać spłaty minimalnej, wystarczy 4% kwoty zadłużenia, nie mniej niż 50 zł.

  Zaawansowana wyszukiwarka transakcji dokonanych kartą – możesz odnaleźć interesującą Cię transakcję po jej typie, kwocie i dacie oraz po słowach zawartych w jej opisie.

  Wybór konkretnego dnia generowania wyciągów z karty.

 2. Oprocentowanie

  Produkt Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

  Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) 

  8,00 1

  Odsetki od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne)2

  1)    do dnia 8 stycznia 2016 r.
  2)    od dnia 9 stycznia 2016 r.
  3)    do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.  3

   

  4,00

  12,00

  12,00

  1RRSO wynosi 9,83% dla kart kredytowych Inteligo z limitem 6 000 zł przy wykorzystaniu limitu w całości przez przeprowadzenie jednej transakcji w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, spłacie zadłużenia w 12 ratach w ciągu roku i nominalnej stopie procentowej 8% w kolejnych 12 cyklach. W kalkulacji uwzględniono opłatę roczną za obsługę karty kredytowej w wysokości 50 zł (informacja wg stanu na 09.04.2020 r.). Całkowita kwota do zapłaty przez klienta wynosi 6 313,17 PLN zł.

  2 Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego.

  3 Obowiązuje od dnia zawarcia umowy restrukturyzacyjnej

 3. Opłaty

  Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat oraz w regulaminach od 4 sierpnia 2018 r. – więcej

  KARTA KREDYTOWA INTELIGO

  Lp. 

  Operacja

  Częstotliwość

  Opłata w PLN

  Konto prywatne

  1.

  Wydanie karty

  jednorazowo

  0

  2.

  Obsługa karty1

  rocznie

  0 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800 PLN2
  35 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN2
  50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych ) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) jest niższa niż 500 PLN2

  3.

  Wypłata gotówki w kraju (terminal POS)

  każdorazowo

  3% nie mniej niż 7

  4.

  Wypłata gotówki w kraju (bankomat)

  każdorazowo

  3% nie mniej niż 7

  5.

  Wypłata gotówki za granicą (terminal POS) 3

  każdorazowo

  3% nie mniej niż 12

  6.

  Wypłata gotówki za granicą (bankomat) 3

  każdorazowo 3% nie mniej niż 10
  7.

  Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych (terminal POS) 3

  każdorazowo 0
  8. Przelew z karty kredytowej każdorazowo 3% nie mniej niż 7
  9. Automatyczne przesłanie na adres e-mail Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej miesięcznie 0
  10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej każdorazowo

  3 - e-mail 4

  10 - faks/poczta (list zwykły) 5

  11. Obsługa przekrocznenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%) każdorazowo 35
  12. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
  13. Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie /wezwania do zapłaty każdorazowo 15*
  14. Pakiet ubezpieczeniowy "Ubezpieczenie na szóstkę" miesięcznie 4

   *od 11.03.2016 r. do daty zmiany w Tabeli opłaty nie pobiera się

  1 Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie z dołu po 12 pełnych okresach rozliczeniowych dla karty.

  2 Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty.

  3 W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą  w walutach  innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Mastercard w walucie innej niż rozliczeniowa, PKO Bank Polski SA pobiera dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 2% wartości operacji.

  4 Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  5 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  Tabela kursów walut

 4. Karta kredytowa w usłudze „Płacę z Inteligo”

  Karta kredytowa Inteligo w usłudze „Płacę z Inteligo”! Wskaż swoją kartę kredytową jako źródło finansowania w usłudze „Płacę z Inteligo”, a Twoje zakupy internetowe będą szybsze i wygodniejsze! Zapomnij o każdorazowym wpisywaniu danych osobowych i informacji o karcie.

  Płać kartą kredytową w internecie w kilku krokach:

  1. Wybierz metodę płatności „Płacę z Inteligo”

  2. Zaloguj się do usługi bankowości elektronicznej Inteligo przy pomocy swojego loginu i hasła

  3. Wybierz kartę kredytową z rozwijanej listy źródeł finansowania, a następnie potwierdź płatność kodem z instrumentu uwierzytelniającego (karta kodów jednorazowych, SMS, token) i gotowe!

   Więcej o „Płacę z Inteligo”

 5. Technologia zbliżeniowa

  payWave

  Karta kredytowa Inteligo Visa payWave posiada zatopiony wewnątrz mikroskopijny mikroprocesor wraz z anteną, przekazującą dane do czytnika przy pomocy fal radiowych, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie wygodnych i szybkich płatności bez konieczności przekazywania karty obsłudze terminala płatniczego. Po wyświetleniu komunikatu na wyświetlaczu terminala wystarczy zbliżyć kartę do oznaczonego pola na czytniku na odległość kilku centymetrów.

  Transakcje zbliżeniowe realizować można w każdym miejscu oznaczonym logo Visa payWave. Sieć terminali obsługujących technologię zbliżeniową payWave stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na visa.pl.

  Planując swoje wydatki i wykonując transakcje zbliżeniowe, pamiętaj o zapewnieniu odpowiednich środków na rachunku.

  Nie wszystkie transakcje kartowe realizowane są w trybie online, tzn.w czasie ich realizacji nie dochodzi do połączenia terminala płatniczego z centrum rozliczeniowym. Dane potrzebne do wykonania płatności przekazywane są między kartą a terminalem przy zastosowaniu technik szyfrowania danych, a w związku z tym saldo rachunku nie jest zmieniane w czasie odpowiadającym wykonanej operacji.

  W Polsce do transakcji offline zaliczana jest zdecydowana większość transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa payWave, mogą się one zdarzyć w specyficznych przypadkach dla pozostałych typów kart.

  Jeśli chcesz wyłączyć funkcje płatności zbliżeniowych na swojej karcie skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora) i złóż telefonicznie dyspozycję zablokowania funkcjonalności zbliżeniowej. Po upływie 2 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji, dokonaj operacji w sposób standardowy poprzez umieszczenie karty w terminalu płatniczym lub bankomacie i potwierdzenie transakcji PIN-em.

  Płać zbliżeniowo telefonem

  Nie masz w kieszeni miejsca na portfel, ale za to zawsze nosisz przy sobie telefon?

  Aby zacząć płacić zbliżeniowo telefonem, wystarczy mieć:

  • aktywną nową aplikację IKO,
  • telefon z systemem Android w wersji min. 4.4 z NFC,
  • aktywną kartę debetową lub kredytową Visa w Inteligo.

  Dowiedz się więcej

 6. Dokumenty