Oferta prywatna
Oferta firmowa

Przelew pomiędzy własnymi rachunkami

Błyskawiczny przelew pomiędzy Twoimi rachunkami Inteligo. Wystarczy, że podasz kwotę przelewu i numer rachunku, a środki natychmiast zostaną przelane.

 1. O usłudze

  Przelew pomiędzy własnymi rachunkami umożliwia natychmiastowy przepływ środków z jednego rachunku na inny w ramach Twojego konta Inteligo.  

  Przelew pomiędzy własnymi rachunkami możesz zlecić w:

  • serwisie www,
  • serwisie mobilnym,
  • automatycznym serwisie telefonicznym,
  • u konsultanta.

  Dane wymagane do realizacji przelewu pomiędzy własnymi rachunkami

  Realizując taki przelew wybierasz rachunek, z którego ma być wykonany przelew, wskazujesz rachunek docelowy (rachunki wybierasz z prezentowanej listy), podajesz tytuł przelewu oraz podajesz kwotę transakcji.

  Wykonanie przelewu pomiędzy własnymi rachunkami nie wymaga potwierdzenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Przelewy pomiędzy własnymi rachunkami zlecane samodzielnie realizowane są bezpłatnie.

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN
  Operacja Częstotliwość Kanał dostępu
  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN
  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN
  Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku1 każdorazowo Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 4 4

  1 W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney

  W koncie firmowym

  Operacja Częstotliwość Kanał dostępu
  Opłata/Prowizja w PLN
  Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku1 każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
  Konsultan 4

  1 W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney

 3. Jak wykonać przelew pomiędzy własnymi rachunkami?

  Krok 1. Zlecasz przelew pomiędzy własnymi rachunkami
  Przelew pomiędzy własnymi rachunkami zlecasz w serwisie www,serwisie mobilnym, automatycznym serwisie telefonicznym lub u konsultanta.

  Krok 2. Podajesz dane przelewu
  Z prezentowanej listy Twoich rachunków wybierasz tylko rachunek, z którego ma być wykonany przelew, rachunek docelowy oraz podajesz kwotę transakcji. Dodatkowo możesz również podać tytuł przelewu. 

  Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
  Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz dyspozycję wybierając OK.

  Krok 4. Przelew pomiędzy własnymi rachunkami jest zlecony
  Przelew realizowany jest natychmiast. Środki od razu są dostępne na rachunku docelowym.

 4. Dodatkowe informacje

  Potwierdzenie transakcji

  Po realizacji przelewu pomiędzy własnymi rachunkami, w serwisie www możesz bezpłatnie wydrukować potwierdzenie każdej pojedynczej transakcji. W tym celu wystarczy wybrać opcję „Drukuj”, dostępną na „Historii rachunku”.