Przelew do ZUS i US

Dzięki specjalnym wzorom przelewów, które dla Ciebie przygotowaliśmy szybko i wygodnie zrealizujesz przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze – przelew do ZUS

  Od 01.01.2018 r. sposób zlecenia przelewów do ZUS zmienia się i przelew do ZUS będzie realizowany na indywidualny rachunek składkowy.

  Indywidualny rachunek składkowy to 26 cyfrowy numer rachunku, na który płatnik ZUS powinien regulować obowiązujące go składki ZUS. Numer zawiera dwie informacje: numer identyfikujący ZUS oraz numer NIP płatnika. Po otrzymaniu przelewu ZUS podzieli otrzymaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Numer tego rachunku każdy płatnik ZUS powinien otrzymać korespondencyjnie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Więcej informacji o indywidualnym rachunku składkowym znajduje się na stronach ZUS.

  W związku z powyższym od 01.01.2018 r. przelewy do ZUS przez serwis Inteligo i przez aplikację mobilną IKO mogą być realizowane tylko na indywidualny rachunek składkowy w ZUS. W ramach serwisu Inteligo oraz aplikacji IKO zrealizujesz go jako standardowy przelew na konto – w tym jako przelew natychmiastowy.

  Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

  Do czasu realizacji przelewu, o ile nie jest zlecony z datą bieżącą, możesz zmienić jego szczegóły na liście przelewów oczekujących na realizację ("Przelewy" -> "Oczekujące") lub u konsultanta.

  Zlecenie przelewu do ZUS wymaga potwierdzenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Jeśli przelewy do ZUS wykonujesz regularnie, możesz zachować szczegóły przelewu definiując przelew zdefiniowany. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł realizować te operacje bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza i zatwierdzania dyspozycji kodem jednorazowym.

 2. O usłudze – przelew do US

  Realizacja przelewu do Urzędu Skarbowego wymaga użycia odpowiedniego formularza. Transakcję taką łatwo zlecisz w serwisie www lub u konsultanta. Do wykonania przelewu Urzędu Skarbowego wymagane są dodatkowe informacje, inne niż w przypadku przelewu standardowego.

  Dane wymagane do realizacji przelewu do Urzędu Skarbowego:

  • numer rachunku Urzędu Skarbowego, 
  • nazwa i adres zobowiązanego,
  • NIP lub identyfikator uzupełniający (dowód osobisty, paszport, PESEL, REGON),
  • okres (np. 09M12),
  • symbol formularza lub płatności (np. PIT-36),
  • dodatkowo możesz podać identyfikator zobowiązania.

  Do czasu realizacji przelewu, o ile nie jest zlecony z datą bieżącą, możesz zmienić jego szczegóły na liście przelewów oczekujących na realizację ("Przelewy" -> "Oczekujące") lub u konsultanta.

  Zlecenie przelewu do Urzędu Skarbowego wymaga potwierdzenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Jeśli przelewy do Urzędu Skarbowego wykonujesz regularnie, możesz zachować szczegóły przelewu definiując przelew zdefiniowany. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł realizować te operacje bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza i zatwierdzania dyspozycji kodem jednorazowym.

 3. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Jeśli realizując przelew do ZUS opłacasz więcej niż jedną składkę, wykonujesz kilka transakcji. Za każdą z nich pobierana jest opłata.

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN

  Operacja

  Częstotliwość

  Kanał dostępu

  Dla konta ze średnim miesięcznym

  saldem do 49 999,99 PLN

  Dla konta ze średnim miesięcznym

  saldem od 50 000,00 PLN

  Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku
  (w tym do ZUS i US)

  każdorazowo 1

  Kanały samoob-
  sługowe

  0

  0

  Konsultant

  5

  5

  Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US)

  każdorazowo

  Kanały samoob-
  sługowe

  0

  0

  Konsultant

  0

  0

  1 W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

  W koncie firmowym

  Operacja Częstotliwość Kanał dostęp  Opłata/Prowizja w PLN
  Przelew/przelew zdefiniowany do ZUS i US każdorazowo 1 Kanały samoobsługowe 0
  Konsultant 5
  Ustanowienie/zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS i US) Każda operacja Kanały samoobsługowe 0
  Konsultant 0

  1 W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, ta opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

 4. Jak wykonać przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego?

  Krok 1. Zlecasz przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego
  Przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego możesz zlecić w serwisie www lub u konsultanta.

  Krok 2. Podajesz dane przelewu
  Wybierasz rachunek, z którego chcesz zrealizować przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego, a następnie wprowadzasz  wymagane szczegóły transakcji i wskazujesz datę jego realizacji (bieżącą lub przyszłą). Kwotę przelewu do czasu jego realizacji możesz dodatkowo zabezpieczyć blokadą.

  Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
  Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz dyspozycję kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Krok 4. Przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego jest zlecony
  Jeśli kod z karty kodów, aplikacji token lub przesłanym SMS-em jest prawidłowy, Twój przelew zostanie przyjęty do realizacji.

 5. W jaki sposób dokonać płatności za mandat karny?

  Jeśli chcesz wykonać płatności za mandat karny, nałożony przez funkcjonariuszy Policji oraz inne uprawnione organy od 1 stycznia 2016 r., zleć go jako Przelew do US. W polu Rachunek Urzędu wpisz Opole, wybierz z listy rozwijalnej Pierwszy Urząd Skarbowy Opole, następnie rachunek numer: 47101000550201609009990000.

  Wypełnij poszczególne pola w sposób opisany poniżej:

  • typ identyfikatora - PESEL,
  • NIP lub identyfikator uzupełniający - PESEL osoby ukaranej,
  • Identyfikator zobowiązania - serię i nr mandatu oraz adres ukaranego (zgodny z podanym na druku mandatowym),
  • symbol formularza płatności – wpis „MANDATY”,
  • pole okres - nie wymaga uzupełnienia.

  Powyższy sposób realizacji płatności nie dotyczy innych zobowiązań:

  • grzywien stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego,
  • mandatów karnych za wykroczenia skarbowe,
  • grzywien nałożonych przez funkcjonariuszy Policji oraz inne organy w drodze mandatu karnego do dnia 31 grudnia 2015 r.
 6. Dodatkowe informacje

  W przypadku przelewów do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:
  • I sesja ELIXIR – godzina 08:00,
  • II sesja ELIXIR – godzina 11:45,
  • III sesją ElIXIR - godzina 14:30.


  W przypadku, złożonego do realizacji poleceniae przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

  Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego  banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 11:30
  • II sesją ELIXIR – godzina 15:10
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:30


  Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.