Oferta prywatna

Karta debetowa Inteligo Visa Electron

Karty Inteligo Visa Electron od 9 września 2013 r. zostały zastąpione kartami Inteligo Visa payWave. Wymiana następuje zgodnie z upływającym terminem ważności aktualnie używanej karty.

 

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Opłaty

  Pierwsza i kolejne karty do rachunku głównego są wydawane bezpłatnie.

  Jeżeli w danym okresie miesięcznym na rachunku zostaną rozliczone Twoje transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę przynajmniej 100 zł, nie pobieramy opłaty miesięcznej za kartę (okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego).

  Zwolnienie z pobierania opłat za wypłaty w bankomatach Nordea Bank Polska realizowanych kartami debetowymi dotyczy:

  • Posiadaczy Kont  Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) oraz
  • Posiadaczy Kont  Inteligo firmowych, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia  11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe i nie korzystają z usługi „Bankomaty bez granic”.

  KARTY DEBETOWE INTELIGO 1

  Opłata/Prowizja w PLN

  Lp.

  Operacja

  Częstotliwość

   

  Dla kont ze średnim

  miesięcznym saldem do

  49 999,99 PLN

   

  Dla kont ze średnim

  miesięcznym saldem od 

  50 000,00 PLN

  1.

  Wydanie karty:

  jednorazowo

   

   
    1) pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

  0

  0

   

  2) pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych rachunków

  5

  5

  2.

  Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego

  miesięcznie

  0 - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN2
  4 – w pozostałych przypadkach
  3. Usługa "Bankomaty bez granic" miesięcznie 4 4

  4.

  Przesłanie kolejnej karty

  każdorazowo

  0 poczta (list zwykły) 4

  50 – przesyłka kurierska5

  TRANSAKCJE GOTÓWKOWE
  5. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) każdorazowo 0
  6. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) każdorazowo 10
  7. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5
  8. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 0
  9. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju:
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  każdorazowo

  0

  5

  10. Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 5
  11. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą:
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  każdorazowo

  0

  3% min.10

  12. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback)6 każdorazowo 1

    1. W przypadku transakcji b ezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.

    2. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

    3. Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

    4. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

    5. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym

    6. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie inteligo.pl

  Tabela kursów walut

 2. O produkcie

  Płatności we wszystkich punktach usługowo-handlowychna całym świecie, akceptujących karty Visa.

  Płatności internetowe i przez telefon.

  Wypłaty bez prowizji z ponad 4700 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i BZ WBK.

  Zarządzanie kartą poprzez serwis transakcyjny: SMS-y i powiadomienia na e-mail oraz komunikator internetowy o każdej zmianie salda na rachunku karty oraz samodzielny wybór wysokości dziennych limitów karty, które możesz zmienić w dowolnym momencie. Automatycznie otrzymasz limity w wysokości:

  • 5 000 zł na wypłaty gotówkowe,
  • 20 000 zł na transakcje bezgotówkowe (transakcje w punktach usługowo-handlowych,
   np. w sklepach, na stacjach benzynowych, w restauracjach),
  • 20 000 zł na transakcje internetowe i pozostałe wykonywane bez fizycznego przedstawienia karty.

  0 zł  za wydanie i używanie karty przy miesięcznych, rozliczonych transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą od 100 zł.

  Doładowania telefonów komórkowych w bankomatach PKO Banku Polskiego

  Po autoryzacji karty (PIN) z menu bankomatu wybierasz opcję "Doładowania telefonu" i wybierasz kolejno operatora i kwotę doładowania, a następnie dwukrotne wprowadzasz numer telefonu.

  Karta Inteligo Visa Electron z Sercem wspierająca Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca była wydawana do 2 stycznia 2013 r.

  karta visaAktualnie możesz włączyć się w pomoc innym wybierając nową Kartę Inteligo Visa payWave „Dobro Procentuje”.

  Karta „Dobro procentuje” to karta, która pomaga! Inteligo przeznaczy część bankowych dochodów naliczonych od Twoich transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą na wybrany przez Ciebie cel. Ważne! Nie zapłacisz więcej, a jednocześnie pomożesz innym. Karta umożliwia wykonywanie płatności przez internet i telefon, realizację płatności zbliżeniowych do 50 zł i wypłaty gotówki bez prowizji z ponad 4000 bankomatów. Więcej o karcie

   

  Lokalizator bankomatów

  Jak dbać o kartę?