Oferta prywatna

Raporty Biura Informacji Kredytowej

Od 25.04.2022 r. usługa zamawiania raportów BIK w serwisie Inteligo jest niedostępna.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Dodatkowe informacje

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich po to, aby zbudować kompleksową bazę danych zawierającą informacje o zobowiązaniach klientów banków. BIK jest instytucją niezależną od banków, która pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

  BIK współpracuje z bankami oraz SKOK-ami, które są zobowiązane do przekazywania informacji kredytowych o wszystkich swoich klientach. Tak więc BIK gromadzi zarówno dane pozytywne, wskazujące na postępowanie zgodne z warunkami umowy kredytowej zawartej z bankiem, jak i negatywne, wskazujące na nie wywiązywanie się klienta banku z postanowień umowy kredytowej. W związku z wypełnianiem przez BIK obowiązku wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na wniosek zainteresowanych konsumentów udostępniane są informacje o przetwarzanych przez BIK danych osobowych w zakresie i terminie określonym w RODO.

  Centrum Obsługi Klientów BIK S.A.
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa
  Tel. +48 22 310 4444, +48 22 348 4444

  Informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 2. Dokumenty