Oferta prywatna

Kredyt odnawialny

Zwiększ swoje środki na koncie, wnioskując o kredyt odnawialny.

 

Zaloguj się i weź kredyt

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 13,65 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu - 10 000 zł; oprocentowanie zmienne - 10,00%/rok; całkowity koszt kredytu - 699,91 zł, w tym: otwarcie i prowadzenie konta - 0zł, prowizja 1,5%, odsetki 549,91 zł; całkowita kwota do zapłaty - 10 699,91 zł, płatna w 12 równych ratach miesięcznych. . Do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy. Stan na 01.02.2016 r.

  • Proponujemy kredyt odnawialny w ramach konta Inteligo, który możesz przeznaczyć na dowolny cel.
  • Maksymalna wysokość kredytu to 60 000 zł.
  • W koncie indywidualnym, kredyt odnawialny może być udzielony na podstawie umowy podpisanej elektronicznie. Nie musisz drukować i odsyłać dokumentów do Banku ani podpisywać ramowej umowy kredytowej, wszystko załatwiasz w Internecie! Więcej o umowie elektronicznej Inteligo.
  • W wybranym przez Ciebie dniu, co miesiąc, pobierzemy z Twojego rachunku odsetki od wykorzystanego kredytu. Możesz też samodzielnie przelać wyższą kwotę, a nawet spłacić kredyt w całości. Odsetki naliczamy jedynie od aktualnie wykorzystanej kwoty kredytu.
  • Na bieżąco kontrolujesz kwotę wykorzystanego kredytu i naliczone odsetki (w serwisie www lub u konsultanta), o zbliżającym się terminie spłaty możemy poinformować Cię SMS-em, e-mailem, bądź za pośrednictwem komunikatora.
  • Po dokonaniu spłaty, ponownie możesz korzystać z wpłaconych środków.
  • Kredyt przyznajemy na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia okresu kredytowania na kolejny rok. Dzięki temu nie musisz spłacać całości zadłużenia.
  • Do obsługi rachunku kredytowego możesz otrzymać od nas kartę, którą bez prowizji wypłacisz gotówkę z ponad 4700 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i BZ WBK.

  Kredyt odnawialny Inteligo otrzymasz, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś osobą pełnoletnią,
  • aktywnie korzystasz z prywatnego konta Inteligo
  • jesteś:
   • osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub kontrakt menedżerski,
   • osobą prowadzącą działalność gospodarczą rozliczającą się w formie ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub prowadzącą pełną księgowość,
   • rolnikiem,
   • emerytem,
   • rencistą,
  • w Twoich danych osobowych jest numer telefonu komórkowego,
  • terminowo spłacasz swoje zobowiązania finansowe,
  • posiadasz zdolność kredytową.

  Weź kredyt

 2. Jak otrzymać kredyt odnawialny

  Krok 1. Wypełniasz wniosek o kredyt odnawialny Inteligo

  Jeśli spełniasz warunki ubiegania się o kredyt, wniosek wypełnisz w serwisie www lub za pośrednictwem konsultanta po zalogowaniu do konta.

  Pamiętaj, aby we wniosku podać prawidłowe dane. W trakcie składania wniosku możemy poprosić Cię dodatkowo o podanie np. informacji na temat współmałżonka lub zakładu pracy.

  Wniosek o kredyt odnawialny Inteligo możesz złożyć w dowolnym miejscu na świecie, jednak Umowę kredytu odnawialnego Inteligo możesz podpisać osobiście wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dotyczy kredytów z umową elektroniczną Inteligo.

  Krok 2. Otrzymujesz decyzję kredytową

  • Wstępną decyzję kredytową otrzymasz bezpośrednio po wypełnieniu wniosku. Zaproponujemy Ci maksymalną kwotę, na jaką pozwala Twoja zdolność kredytowa.
  • Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poinformujemy Cię o wymaganych dokumentach.
  • Status wniosku na bieżąco sprawdzisz po zalogowaniu do konta w serwisie www (sekcja „Kredyty”) lub za pośrednictwem konsultanta.
  • Po otrzymaniu dokumentów podejmiemy ostateczną decyzję kredytową. 

  Krok 3. Otrzymujesz umowę kredytową do podpisu

  • W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, , możesz podpisać  umowę elektronicznie. Zapoznaj się z umową, sprawdź, czy dane są aktualne, a następnie podpisz ją w formie elektronicznej kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).
  • Podpisana przez Ciebie umowa będzie sprawdzona i podpisana elektronicznie przez Bank. Będziesz mieć do niej stały dostęp w zakładce „Umowy”.
  • Gdy otrzymasz pozytywną decyzję kredytową z koniecznością przesłania dodatkowych dokumentów, umowę do podpisu dostarczy Ci kurier.
  • Po zapoznaniu się z treścią dokumentu, podpisz obydwa egzemplarze umowy i jeden oddaj kurierowi.
  • Po pozytywnej weryfikacji umowy, dokument będzie widoczny po zalogowaniu do konta, w sekcji „Dane i ustawienia” – „Umowy”.

  Krok 4. Możesz korzystać z kredytu

  • W Twoim koncie utworzymy dodatkowy rachunek kredytowy, na którym udostępniona zostanie kwota kredytu. O tym fakcie możemy Cię poinformować SMSem, e-mailem lub za pośrednictwem komunikatora.
  • Jeśli na etapie wnioskowania została wybrana karta do rachunku kredytowego wyślemy Ci ją pocztą na adres znajdujący się w danych.

  Złóż wniosek już teraz!

 3. Oprocentowanie

  Odsetki od Kredytu odnawialnego Inteligo naliczamy jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu!

  Produkt Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  Kredyt Inteligo1 10,00

  Odsetki od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetki karne)2, dla umów zawartych:
  1)     do dnia 31 grudnia 2015 r.

  2)     do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r.

  3) od dnia 1 stycznia 2016 r.

   

  10,00

  14,00

  14,00

  1 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,65%, całkowita kwota kredytu 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 699,91 zł, oprocentowanie zmienne 10,00%/rok; całkowity koszt kredytu - 699,91 zł (w tym: prowizja 150,00 zł (1,5%), odsetki 549,91 zł; opłata za otwarcie i prowadzenie Konta Inteligo 0zł), 12 miesięcznych rat równych po 879,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.11.2017 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w Koncie Inteligo, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 0,00 zł miesięcznie.

   

  2 Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego.

 4. Opłaty

  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Operacja

  Częstotliwość

  Opłata/Prowizja w PLN

  Przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo

  każdorazowo

  1,5% kwoty kredytu min. 40

  Odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo

  każdorazowo

  1,5% kwoty kredytu min. 50

  Podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo

  każdorazowo

  1,5% kwoty podwyższenia min. 50

  Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie każdorazowo 10*
  Przesłanie zawiadomienia/ monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/ wezwania do zapłaty każdorazowo 15*

   *od 11.03.2016 r. do daty zmiany w Tabeli opłaty nie pobiera się

   

 5. Dokumenty

  Przykładowe wymagane dokumenty

  Jeśli ubiegasz się kredyt, w zależności od źródła Twojego dochodu prosimy o przesłanie nam odpowiednich dokumentów:

  Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania 110,7 KB Pobierz
  Oświadczenie dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę/ mianowania/ powołania/ kontraktu/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło/ marynarza/ renty/ emerytury/ świadczenia przedemerytalnego 164,2 KB Pobierz
  Oświadczenie dotyczy najmu/dzierżawy nieruchomości 131,3 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach - nauczyciele 140,1 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach - służby mundurowe 134,4 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 197,4 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności rolniczej 186,7 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania wolnego zawodu 137,5 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodach z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich 131,3 KB Pobierz
  Oświadczenie o uregulowaniu należności wymagalnych 132,4 KB Pobierz

  O innych dokumentach, jakie mogą być wymagane poinformuje Cię konsultant Inteligo.

  Jeżeli pojawią się problemy w prawidłowej spłacie Twojego kredytu, Bank może się z Tobą skontaktować. Za telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo.

  Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 182,8 KB Pobierz
  Oświadczenie o dochodzie współkredytobiorcy innej transkacji kredytowej 66,7 KB Pobierz
  Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 209,7 KB Pobierz
  Informacja o ryzyku stopy procentowej oraz ryzyku walutowym 38,0 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 123,3 KB Pobierz
  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 207,9 KB Pobierz
  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo, dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. 207,9 KB Pobierz
  Wykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 51,1 KB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy kredytu odnawialnego Inteligo 70,3 KB Pobierz
  Wzór umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 322,4 KB Pobierz
  Wzór umowy Kredytu odnawialnego Inteligo zawieranej elektronicznie 317,3 KB Pobierz
  Załącznik do umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 102,9 KB Pobierz
  Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania 110,7 KB Pobierz