I. Assistance Pakiet Rozszerzony (Klauzula 1) gwarantuje organizację i pokrycie kosztów:

 1. Na terytorium RP i poza RP
  • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
  • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
  • Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu
  • Wizyta bliskiej osoby
 2. Poza RP
  • Pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów
  • Pomoc w przekazaniu kaucji
  • Pomoc tłumacza
  • Pomoc prawna
  • Kontynuacja podróży
  • Zmiennik kierowcy
  • Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży

II. Assistance Pakiet Rodzina (Klauzula 2) gwarantuje organizację i pokrycie kosztów:

 1. Transport do domu dla osób bliskich lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży:
  • w przypadku transportu ubezpieczonego do domu ze względu na stan zdrowia
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego
 2. Pokrycie kosztów hotelu dla jednej osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży

III. Assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna (Klauzula 3) gwarantuje organizację i pokrycie kosztów:

 • Opieka nad ubezpieczonymi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w przypadku hospitalizacji rodzica albo opiekuna podróżującego razem z nimi
 • Pokrycie kosztów wizyty rodzica albo opiekuna albo kosztów hotelu dla rodzica albo opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka lub osoby niesamodzielnej

IV. Assistance Pakiet Biznes (Klauzula 4) gwarantuje organizację i pokrycie kosztów:

 1. Na terytorium RP i poza RP
  • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych lub służbowych
  • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
  • Wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu lub do miejsca zatrudnienia
  • Wizyta bliskiej osoby
  • Pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów
  • Zastępstwo w podróży służbowej
 2. Poza RP
  • Pomoc w przekazaniu kaucji
  • Pomoc tłumacza
  • Pomoc prawna
  • Kontynuacja podróży służbowej
  • Zmiennik kierowcy
  • Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży

V. Assistance Pakiet Sport (Klauzula 5) gwarantuje organizację i pokrycie kosztów:

 • Badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych
 • Poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe
 • Naprawa zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajem
 • Koszty niewykorzystanego Ski-Pass
 • Usługi informacyjne turystyczno-sportowo- rekreacyjne

VI. Assistance Pakiet Rowerzysta (Klauzula 6)

W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru na skutek zdarzenia losowego, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem losowym, wypadku lub rabunku, ubezpieczonemu przysługuje jedna z następujących usług assistance w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.500 zł:

 • pokrycie kosztów wypożyczenia roweru na okres nie dłuższy niż 7 dni, albo
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego wraz z uszkodzonym lub zniszczonym rowerem do następnego etapu podróży albo na dworzec kolejowy, autobusowy lub na lotnisko, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego PZU, albo
 • zwrot kosztów naprawy roweru.