Zapoznaj się z zasadami, które pomogą Ci prawidłowo dbać o Twoją kartę:

 • Podpisz kartę zaraz po jej otrzymaniu.
 • Chroń dostęp do Twojej karty. Nie zostawiaj jej poza zasięgiem wzroku, szczególnie w miejscach, gdzie łatwo może zostać skradziona: w samochodzie, barze, klubie, na plaży itp.
 • Sprawdzaj kwotę zakupu, zanim podpiszesz lub zatwierdzisz PIN-em zgodę na obciążenie rachunku. Zachowuj kopie potwierdzeń transakcji dokonanych w punktach sprzedaży i w bankomatach, przynajmniej do czasu otrzymania wyciągu.
 • Sprawdzaj wyciągi bankowe, zwłaszcza po podróży zagranicznej. Zweryfikuj godność wyciągu z potwierdzeniami transakcji, które otrzymujesz w punktach sprzedaży i bankomatach.
 • Nie pożyczaj karty. Pamiętaj, że na Tobie spoczywa odpowiedzialność za transakcje i wypłaty z bankomatu dokonane przy jej użyciu.
 • Zapisz numer swojej karty wraz z numerami, pod które masz zadzwonić w wypadku jej kradzieży lub zgubienia. Trzymaj je w bezpiecznym miejscu, najlepiej w innym niż kartę.
 • Nigdy nie zapisuj PIN-u na karcie ani w żadnym innym miejscu łatwym do znalezienia - najlepiej po prostu zapamiętaj go.
 • Nigdy nikomu nie wyjawiaj swojego PIN-u. Żaden członek instytucji finansowej, policji czy pracownik sklepu nie ma prawa żądać od Ciebie podania PIN-u. To Ty jesteś jedyną osobą, która może go znać.
 • Ustaw dogodne limity dzienne na karcie, aby zapobiec wykonaniu operacji kartą na zbyt duże kwoty. Zrobisz to w serwisie WWW lub u konsultanta, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 121 121 lub, dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych, +48 (81) 535 6789.
 • Jeśli zauważysz utratę karty, niezwłocznie ją zastrzeż - w serwisie WWW , w zakładce „Karty” lub u konsultanta dzwoniąc pod specjalny numer do zastrzegania kart +48 (81) 535 6666 (opłata zgoda z taryfa operatora). Możesz też zgłosić utratę karty kontaktując się z infolinią Inteligo pod bezpłatnym numerem 800 121 121 lub dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych +48 (81) 535 6789 (opłata zgodna z taryfa operatora).
 • Zwracaj uwagę na wygląd bankomatu, z którego korzystasz. Jeśli zauważysz ślady przeróbek lub dodatkowe, nietypowe elementy maszyny, np. w miejscu, gdzie wkładasz kartę - niezwłocznie zgłoś to dzwoniąc na numer telefonu, który jest podany na bankomacie.

 
Co zrobić, gdy utracisz kartę?

W wypadku, gdy stwierdzisz brak karty, niezwłocznie zadzwoń do nas, zgłoś ten fakt i poproś o wydanie nowej. Telefony czynne są 24 h przez 7 dni w tygodniu.

 • +48 (81) 535 66 66 (wyłącznie do zastrzegania kart; opłata zgodna z taryfą operatora),
 • 800 121 121 (bezpłatny, dostępny w kraju),
 • +48 (81) 535 67 89 (dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).