Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Obligacji Długoterminowych

Subfundusz inwestujący w polskie i zagraniczne instrumenty dłużne. Jest propozycją dla Klientów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na szeroko pojętym rynku papierów dłużnych i instrumentów finansowych o podobnym charakterze, a horyzont czasowy ich inwestycji wynosi powyżej 30 miesięcy.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  Subfundusz funkcjonuje od 6 grudnia 2005 r.

  Z dniem 25.07.2014 PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty został przekształcony w nowy subfundusz PKO Parasolowy-fio.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PKO TFI.

  Przeznaczony dla osób:

  • posiadających nadwyżki finansowe, którzy myślą o inwestycji w długim terminie, ale akceptują jedynie ograniczony poziom ryzyka,
  • ceniących bezpieczeństwo i możliwości pomnażania kapitału, przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji.

  Subfundusz ma możliwość wypracowania większych zysków niż klient indywidualny kupujący obligacje, ponieważ może nabywać je od Skarbu Państwa hurtowo i po niższej cenie.

  • w portfelu subfunduszu znajdują się starannie dobrane przez doradców wysokooprocentowane Obligacje Skarbu Państwa o wysokich ratingach inwestycyjnych,
  • minimalna wpłata 100 zł (50 zł w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania),
  • alokacja aktywów:

  • wyniki subfunduszu:

  Zacznij inwestować

 2. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 3. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 4. Dodatkowe informacje