Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Rynku Pieniężnego

Subfundusz inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty nominowane w walucie polskiej. Posiada jeden z wyższych poziomów bezpieczeństwa inwestycji spośród funduszy PKO TFI S.A. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które lokują swoje nadwyżki finansowe na krótki okres czasu i mogą zaakceptować ograniczony poziom ryzyka inwestycyjnego. Wysoka płynność inwestycji zapewnia możliwość wypłaty środków w dowolnym czasie.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 18 kwietnia 2005 roku,
  • subfundusz lokuje aktywa głównie w wysokiej klasy, bardzo bezpieczne instrumenty finansowe rynku pieniężnego, o terminie wykupu nieprzekraczającym 90 dni,
  • minimalna wpłata 100 zł,
  • posiada najwyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji spośród Funduszy PKO. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla Klientów, którzy lokują swoje nadwyżki finansowe na bardzo krótki okres i mogą zaakceptować ograniczony poziom ryzyka inwestycyjnego,

  • wyniki subfunduszu:

   

  Zacznij inwestować

 2. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 3. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 4. Dodatkowe informacje