Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz mieszany, który ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego może dostosować politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Wzrost wartości portfela inwestycyjnego umożliwia obecność akcji, zaś instrumenty dłużne zwiększają bezpieczeństwo inwestycji. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka spośród subfunduszy PKO TFI, zawierających element akcyjny w portfelu inwestycyjnym.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 23 stycznia 1998 r.
  • inwestycja głównie w obligacje i bony skarbowe, mniejsza część aktywów lokowana jest w akcje najlepszych spółek, głównie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • minimalna wpłata 100 zł (50 zł w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania),
  • alokacja aktywów:

  • wyniki subfunduszu:

  Zacznij inwestować

 2. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz fundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 3. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 4. Dodatkowe informacje