Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy - Subfundusz Surowców Globalny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długim okresie. Środki są lokowane głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, których działalność związana jest z rynkiem surowców tj. metali, surowców energetycznych, materiałów budowlanych czy surowców rolnych.

Zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O subfunduszu

  • subfundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r.,
  • jest propozycją dla osób, które poszukują nowych, atrakcyjnych form pomnażania oszczędności,
  • są zainteresowane długoterminową inwestycją, która w długim okresie może przynieść potencjalnie wysoki zysk,
  • akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa, związane z inwestowaniem w akcje,
  • minimalna wpłata 100 zł,
  • alokacja aktywów:

  • wyniki subfunduszu:

 2. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję uwzględniana jest całkowita wartość  jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 3. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje"
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz subfundusz w oparciu, o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 4. Dodatkowe informacje