Trzynastka od Inteligo - oferta czasowa ważna tylko do 31.03.2014 r.!

Lokata 13 miesięczna z oprocentowaniem 3,21% była oferowana do 31.03.2014 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Oprocentowanie: 3,13% w skali roku na lokacie 13 - miesięcznej.

  Okres umowy: 13 miesięcy.

  Minimalna kwota lokaty: 1500 zł.

  Brak ograniczenia maksymalnej kwoty lokaty. 

  Wypłata połowy naliczonych odsetek w przypadku zerwania lokaty, naliczonych za okres od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego jej zerwanie.

  Warunki zerwania lokaty: wypłata środków pieniężnych z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego stanowi zerwanie umowy lokaty (przez WWW lub telefonicznie u konsultanta).

  Zakończenie umowy lokaty: po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek główny, o ile lokata nie będzie nadal oferowana i w trakcie jej trwania klient nie wybierze opcji jej automatycznego przedłużenia.

  Pamiętaj! W przypadku konieczności zerwania lokaty przed zakończeniem okresu jej trwania - wypłacimy Ci połowę naliczonych odsetek.

  Depozyty na koncie Inteligo są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 2. Oprocentowanie

  Lokata w ramach konta prywatnego Oprocentowanie nominalne
  Lokata 13-miesięczna 3,13%

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.

 3. Opłaty

  Za otwarcie i prowadzenie lokaty o stałym oprocentowaniu nie pobieramy żadnych opłat.

 4. Dokumenty