Lokaty w IKO - Lokata oferowana do 30.06.2017 r.

Lokata oferowana do 30.06.2017 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Prezentowane lokaty dostępne są wyłącznie w aplikacji mobilnej IKO powiązanej z rachunkiem bankowym dla klientów indywidualnych Inteligo

  Minimalna wpłata: 1000 zł

  Maksymalna wpłata:

  • bez ograniczeń.

  Liczba lokat możliwych do otwarcia:

  •  bez ograniczeń.

  Dysponowanie środkami: W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat do lokaty ani wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty. Od środków wypłaconych przed upływem okresu umownego nie nalicza się odsetek.

  Okres umowy: Okres umowny lokat nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Po zakończeniu okresu umownego środki z lokaty wraz z dopisanymi odsetkami zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną w chwili otwarcia lokaty.

  Warunki wypowiedzenia umowy: Zerwanie lokaty następuje z dniem likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego. W razie likwidacji lokaty otrzymasz zwrot kapitału bez odsetek.

  Informacje dodatkowe: Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro. Więcej informacji.

 2. Oprocentowanie

  Oprocentowanie stałe w okresie umownym:

  Lokata 12-miesięczna 1,20% w skali roku
  Lokata 24-miesięczna 1,60% w skali roku

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

  Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną w chwili otwarcia lokaty.

 3. Opłaty

  Za prowadzenie lokaty o stałym oprocentowaniu nie pobieramy żadnych opłat.