Aktualna oferta obligacji

Tutaj znajdziesz informacje na temat aktualnej propozycji obligacji skarbowych dostępnych online w koncie Inteligo.

454acaad-6c93-4b31-ab17-d558fcb41ca3.png
Od dnia 3 stycznia 2018 r. zmienia się funkcjonalność obsługi (w tym zakupu) obligacji w serwisie Inteligo.

Od dnia 3 stycznia 2018 r. zmienia się funkcjonalność obsługi (w tym zakupu) obligacji w serwisie Inteligo. Po wybraniu polecenia Obligacje nastąpi przekierowanie do serwisu www.zakup.obligacjeskarbowe.pl (nowa karta przeglądarki). Dla Klientów, którzy posiadają zakupione/obsługiwane obligacje w serwisie Inteligo PRZED DNIEM 3 STYCZNIA 2018 R., przekierowanie na stronę serwisu internetowego obligacji spowoduje automatyczne zalogowanie i możliwość pełnego korzystania z serwisu, bez konieczności logowania.

Klienci, którzy nie korzystali dotąd z tej funkcjonalności w serwisie Inteligo, zostaną przekierowani do strony www.zakup.obligacjeskarbowe.pl w celu dokonania rejestracji, która jest niezbędna do korzystania z serwisu.

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Klientów korzystający w serwisu Inteligo w zakresie obligacji obowiązuje Regulamin korzystania z dostępu do rachunku rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Uwaga:

Wprowadzone zmiany w serwisie skutkują nowymi rozwiązaniami w obsłudze – > nabywając obligacje Klient jest zobowiązany dokonać przelewu środków na rachunek rejestrowy w celu opłacenia transakcji zakupu (nie będzie automatycznego obciążenia salda rachunku).

Regulamin obsługi OSP poprzez systemy teleinformatyczne

Obligacje skarbowe to forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

 • różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu,
 • możliwość wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawane są detaliczne obligacje Skarbu Państwa:

 • Dwuletnie (DOS) - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
 • Trzyletnie (TOZ) - trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
 • Czteroletnie (COI) - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
 • Dziesięcioletnie (EDO) - emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe;

Bieżąca oferta i oprocentowanie:

Rodzaj obligacji Kod obligacji Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Listy emisyjne
Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym OTS0821 01.05.2021 31.05.2021 0,5% 100 zł po trzech miesiącach list emisyjny
obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu DOS0523 01.05.2021 31.05.2021 1,00% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100 zł kapitalizacja list emisyjny

trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje

TOZ0524 01.05.2021 31.05.2021 1,10% w skali roku, w pierwszym 6-miesięcznym okresie odsetkowym 100 zł co pół roku list emisyjny

obligacje czteroletnie indeksowane

COI0525 01.05.2021 31.05.2021 1,30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł co rok list emisyjny
dziesięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane EDO0531

01.05.2021 31.05.2021

1,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł kapitalizacja list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe ROS0527 01.05.2021 31.05.2021 1,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny
Rodzinne oszczędnościowe dwunastolet-nie obligacje skarbowe ROD0533 01.05.2021 31.05.2021 2,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100 zł roczna kapitalizacja odsetek list emisyjny
Źródło: Opracowanie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego na podstawie Listów emisyjnych Ministra Finansów

 

Informacje o rodzajach ryzyka

Minister Finansów informuje, że od dnia 1 maja 2012 r. nie są oferowane obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe TZ.
W związku z powyższym nie będzie możliwe dokonanie zamiany na nową emisję wierzytelności pochodzących z wykupu obligacji TZ następujących emisji TZ1113, TZ0214, TZ0514, TZ0814, TZ1114, TZ0215.

Zamiana obligacji

Informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w maju 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0821, DOS0523, TOZ0524, COI0525 oraz EDO0531 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

 • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
 • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

 • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
 • dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 kwietnia 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Posiadacze obligacji wykupywanych w kwietniu 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0721, DOS0423, TOZ0424, COI0425 oraz EDO0431 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.
 • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
 • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

 • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
 • dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 marca 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

 

Zakup obligacji

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.