Jak zacząć inwestować w obligacje?

Jak zacząć inwestować w Obligacje Skarbu Państwa?

Stylizowana ikona wiadomości
Skarb Państwa oferuje różne rodzaje obligacji, różniące się okresem, na jaki zostały wyemitowane, sposobem naliczania i wypłaty odsetek oraz płynnością, czyli możliwością wcześniejszego zakończenia inwestycji.

W zależności od własnych preferencji inwestycyjnych oraz po zapoznaniu się z aktualną ofertą obligacji należy określić liczbę i rodzaj obligacji, które chcesz nabyć.

Złożenie zlecenia zakupu Obligacji Skarbu Państwa jest możliwe w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie obsługi OSP poprzez systemy teleinformatyczne:

Krok 1. Zaloguj się do swojego konta w serwisie www.
Krok 2. W sekcji "Inwestycje" wybierz „Obligacje”
Krok 3. Nastąpi przekierowanie na stronę www.obligacjeskarbowe.pl gdzie zostaniesz poproszony w pierwszej kolejności o wypełnienie formularza rejestracyjnego a następnie będziesz mógł złożyć dyspozycję zakupu
Krok 4. Wykonasz przelew na podany numer rachunku rejestrowego w celu opłacenia transakcji zakupu obligacji

Obligacje możesz również nabyć telefonicznie dzwoniąc pod numer 801 310 210 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 81 535 6655 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy).