O rodzajach obligacji

Obligacje Skarbu Państwa to bezpieczny sposób inwestowania oszczędności, który gwarantuje ci zwrot zainwestowanego kapitału oraz pewny i wysoki zysk.

Stylizowana ikona wiadomości
Dzięki różnorodności oferty obligacji możesz wybrać najbardziej dogodną dla siebie formę oszczędzania.
  • Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą ulokować posiadane wolne środki pieniężne i mieć pewność stałego oraz pewnego zysku. Dzięki stałemu oprocentowaniu obligacji dwuletnich z góry wiadomo jaki będzie zysk po zakończeniu okresu oszczędzania. Obligacje DOS mogą być nabywane w ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych - "Konta IKE-Obligacje"
  • Obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu to dobry sposób dla osób, które chcą ulokować oszczędności w taką inwestycję, która zapewnia regularny (co 6 miesięcy) dopływ gotówki oraz zawsze podąża za zmieniającymi się trendami na rynku finansowym. Obligacje TOZ mogą być nabywane w ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych - "Konta IKE-Obligacje"
  • Czteroletnie obligacje indeksowane to świetny sposób inwestowania dla osób, które dysponują nadwyżkami finansowymi i zamierzają je pewnie ulokować na dłuższy czas, mając pewność, że inflacja nie uszczupli ich zysku z kapitału, a marża odsetkowa zagwarantuje interesujący zysk. Zapewniają coroczny dopływ gotówki z wypłacanych odsetek. Obligacje COI mogą być nabywane w ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych - "Konta IKE-Obligacje"
  • Obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, to doskonały produkt, kierowany przede wszystkim do osób wyrażających chęć oszczędzania na swoją przyszłą, dodatkową emeryturę. Obligacje EDO mogą być nabywane w ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych - "Konta IKE-Obligacje"

Charakterystyka

Obligacje detaliczne

Rodzaje

2-letnie o stałym oprocentowaniu

3-letnie o zmiennej stopie procentowej

4-letnie indeksowane

10-letnie indeksowane

Symbol

DOS

TOZ

COI

EDO

Wartość nominalna

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

Nabywcy

osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci oraz inne podmioty wskazane w Liście emisyjnym

osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci oraz inne podmioty wskazane w Liście emisyjnym

osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci oraz inne podmioty wskazane w Liście emisyjnym

osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci oraz inne podmioty wskazane w Liście emisyjnym

Oprocentowanie

stałe - z roczną kapitalizacją

zmienne - aktualizowane co pół roku, naliczane na podstawie wskaźnika WIBOR, bez kapitalizacji, korygowane mnożnikiem

zmienne - aktualizowane co rok, uzależnione od inflacji i stałej marży, bez kapitalizacji

zmienne - aktualizowane co rok, uzależnione od inflacji i stałej marży, kapiatlizowane

Cena sprzedaży

każdego dnia równa wartości nominalnej, tj. 100 zł

każdego dnia równa wartości nominalnej, tj. 100 zł

każdego dnia równa wartości nominalnej, tj. 100 zł

każdego dnia równa wartości nominalnej, tj. 100 zł

Cykl sprzedaży

miesięczny

miesięczny

miesięczny

miesięczny

Wykup

dwa lata od dnia zakupu

trzy lata od dnia emisji

cztery lata od dnia zakupu

dziesięć lat od dnia zakupu

Zakup

rynek pierwotny (sieć sprzedaży PKO BP), rynek wtórny nieregulowany (umowa cywilno-prawna)

rynek pierwotny (sieć sprzedaży PKO BP), rynek wtórny nieregulowany (umowa cywilno-prawna)

rynek pierwotny (sieć sprzedaży PKO BP), rynek wtórny nieregulowany (umowa cywilno-prawna)

rynek pierwotny (sieć sprzedaży PKO BP), rynek wtórny nieregulowany (umowa cywilno-prawna)

Odsetki

przy zakupie obligacji Klient zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dwóch latach oszczędzania, kapitalizacja odsetek następuje po upływie roku

odsetki są wypłacane co pół roku

po każdym z czterech rocznych okresów odsetkowych następuje wypłata odsetek

odsetki są kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym i wypłacane po 10 latach od dnia zakupu

Płynność i możliwość wcześniejszego wycofania środków

przedterminowy wykup po złożeniu odpowiedniej dyspozycji oraz rynek wtórny nieregulowany

przedterminowy wykup po złożeniu odpowiedniej dyspozycji oraz rynek wtórny nieregulowany

przedterminowy wykup po złożeniu odpowiedniej dyspozycji oraz rynek wtórny nieregulowany

przedterminowy wykup po złożeniu odpowiedniej dyspozycji oraz rynek wtórny nieregulowany

Zalety

zysk określony jest z góry, już w dniu zakupu obligacji nabywcy wiedzą, jak wysokie odsetki otrzymają za dwa lata

zapewniają regularny dopływ gotówki z wypłat odsetek w półrocznych okresach

dobra inwestycja na dłuższy czas, stała marża doliczana do inflacji gwarantuje właścicielom obligacji atrakcyjny zysk

wyjątkowa oferta dla osób, które chcą oszczędzać środki pieniężne z przeznaczeniem na emeryturę, stała marża doliczana do inflacji gwarantuje właścicielom obligacji atrakcyjny zysk

Obligacje możesz nabyć w drodze zakupu lub zamiany wcześniejszej emisji.

Warunkiem nabycia obligacji w drodze zamiany jest złożenie stosownej dyspozycji w terminie określonym w Liście emisyjnym nabywanej obligacji. Szczegółowe informacje na temat obligacji znajdziesz na stronie www.obligacjeskarbowe.pl