Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

 1. Czy w trakcie generowania hasła bądź kodu w aplikacji token następuje połączenie z Internetem?

  W trakcie generowania kodu lub hasła przez aplikację token nie następuje łączenie z Internetem. Aplikacja jest zainstalowana w telefonie i działa niezależnie od dostępu do sieci Internet oraz karty SIM.

 2. Czy aplikację token mogę zainstalować na wszystkich modelach telefonów komórkowych?

  Aplikacja token, z jakiej aktualnie możesz korzystać dostępna jest obecnie dla wybranych modeli telefonów. Sprawdź listę dostępnych telefonów

 3. Co zrobić jeśli zmieniam numer telefonu komórkowego, na którym mam zainstalowaną aplikację token?

  Numer telefonu nie wpływa na działanie aplikacji jeśli aplikację zainstalowałeś w aparacie telefonicznym. Wówczas gdy zmieniasz numeru telefonu komórkowego a aparat telefoniczny pozostaje ten sam, możesz nadal korzystać z tokena znajdującego się w swoim telefonie. Jeśli aplikację zainstalowałeś na karcie SIM konieczna będzie zmiana lokalizacji aplikacji lub zamówienie tokena na nowy numer telefonu

 4. Co zrobić jeśli zmieniam aparat telefoniczny na którym mam zainstalowaną aplikację token?

  Aplikacja token zainstalowana jest w Twoim aparacie telefonicznym. W przypadku jego zmiany zamów dodatkowy token, zainstaluj aplikację na nowym aparacie. Następnie aktywuj nowy token, podając kod z obecnej i nowej aplikacji. Po aktywacji nowego tokena obecny zostanie automatycznie dezaktywowany. Jeśli nie będziesz już używał poprzedniego aparatu usuń stary token w serwisie WWW oraz aplikację na telefonie.

 5. Czy oddając aparat telefoniczny do serwisu , na którym mam zainstalowaną aplikację token powinienem ją usunąć?

  Przede wszystkim powinieneś przed oddaniem aparatu telefonicznego zmienić narzędzi e autoryzacji. Zrobisz to w serwisie WWW lub korzystając z pomocy konsultanta Inteligo. Sugerujemy również zablokowanie tokena na czas pozostawienia telefonu w serwisie.

 6. Czy mogę mieć kilka tokenów?

  Możesz mieć równocześnie maksymalnie dwa tokeny typu aplikacja. Na jednym telefonie komórkowym jest jednak możliwość zainstalowania tylko jednej aplikacji.

 7. Jak dużo miejsca zajmuje aplikacja token w moim telefonie komórkowym?

  Aplikacja waży 185 kB.

 8. Czy token Inteligo mogę zainstalować na tablecie iPad?

  Token Inteligo może być zainstalowany również na iPada. Pamiętaj jednak, że w Twoich danych podanych do wiadomości Banku mogą widnieć maksymalnie dwa tokeny, jeden aktywny i jeden nieaktywny. Próba personalizacji posiadanego, kolejnego nieaktywnego tokena spowoduje usunięcie z systemu tego, który dotychczas prezentowany był jako nieaktywny.

 9. Czy jakiekolwiek przelewy realizowane w koncie Inteligo nie wymagają autoryzacji kodem?

  Tak. O podanie kodu z narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em) nie poprosimy Cię  podczas realizacji takich transakcji, jak:

  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami Inteligo (w koncie indywidualnym, wspólnym i firmowym),
  • utworzenie i modyfikacja zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo,
  • realizacja zdefiniowanej płatności (modyfikacja oraz usunięcie wymagają podania kodu) oraz,
  • utworzenie przelewu zasilającego rachunek maklerski powiązany z Twoim kontem Inteligo.

  W przypadku pozostałych przelewów zawsze poprosimy o podanie kodu. 

 10. Co to jest token?

  Token to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie hasła niezbędnego do zalogowania się w serwisie WWW oraz kodów jednorazowych, służących do zatwierdzania zlecanych przez Ciebie dyspozycji.

  Sam decydujesz, z której z możliwości chcesz korzystać i w dowolnej chwili  zmieniasz ustawienia. Po zalogowaniu wejdź w sekcję „Dane i ustawienia” -> ”Karty, token, SMS”-> następnie wybierz link „Zmień” w polu „Logowanie dodatkowym hasłem z tokena”. Możesz korzystać tylko z jednego narzędzia autoryzacyjnego, ale w dowolnym czasie możesz je zmienić. Do wyboru, oprócz tokena, masz karty kodów i kody SMS.

 11. Czy aplikacja jest płatna?

  Kody generowane przez aplikację token zainstalowaną w telefonie komórkowym nie pociągają za sobą żadnych kosztów. Jedyne koszty, jakie ponosisz, to opłata za dwa połączenia z Internetem w momencie ściągania aplikacji token na telefon oraz podczas uruchomienia aplikacji i zmiany PIN-u do niej. Opłata za połączenie jest pobierana zgodnie z taryfą Twojego operatora.

 12. Czy korzystanie z aplikacji jest bezpieczne?

  Każdy kod wygenerowany przez token jest unikalny i powiązany tylko z jedną  zleconą transakcją. Dodatkowo dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN, który znany jest tylko Tobie. Token nie weryfikuje poprawności wprowadzonego PIN-u, wykorzystywany jest on w procesie generowania odpowiedzi. Jeśli podasz błędny PIN, token będzie generować odpowiedzi. Będą one jednak błędne i zalogowanie do serwisu WWW Inteligo lub autoryzacja transakcji nie będą możliwe. Jeśli trzy razy podasz błędną odpowiedź z tokena, zostanie on zablokowany.

 13. Jak zamówić aplikację?

  Aplikację token zamówisz w serwisie WWW po zalogowaniu się do konta. Wejdź w sekcję „Dane i ustawienia”, następnie wybierz „Zamów token” w boksie „Na skróty”.

  Po zamówieniu tokena na numer telefonu znajdujący się w bazie wysłany będzie SMS-em adres strony, z której należy pobrać aplikację do instalacji oraz 8-cyfrowy PIN inicjalny, niezbędny do jej uruchomienia. Jednym z kolejnych kroków będzie zmiana PIN-u na swój własny oraz aktywacja tokena w serwisie transakcyjnym. Aby pobrać aplikację token wymagana jest włączona usługa transmisji danych u Twojego operatora i prawidłowa konfiguracja ustawień usługi Internet lub GPRS.

 14. Jak długo ważny jest PIN inicjalny?

  PIN inicjalny ważny jest 24 godziny. Jeśli nie uruchomisz aplikacji w tym czasie konieczne będzie ponowne zamówienie aplikacji token w serwisie WWW Inteligo.

 15. Czy aplikacja instalowana jest w aparacie telefonicznym, czy na karcie SIM?

  Aplikacja instalowana jest w aparacie telefonicznym lub karcie pamięci, która znajduje się w telefonie, jeśli taką opcję wybierzesz.

 16. Jak aktywować aplikację token?

  Token możesz aktywować w serwisie WWW Inteligo lub korzystając z pomocy konsultanta. 

  Samodzielnej aktywacji dokonasz w zakładce „Dane i ustawienia”, „Karty, token, SMS”, „Tokeny”,  „Aktywuj”.

 17. Czy aplikację token mogę zamówić na dowolny numer telefonu?

  Nie, SMS z linkiem do pobrania aplikacji, a także PIN-em inicjalnym wysyłany jest przez Inteligo tylko na numer telefonu komórkowego widniejący w Twoich danych. Aplikacja token jest a dostępna dla większości modeli telefonów.

  Sprawdź listę dostępnych telefonów.

 18. Co zrobić gdy zgubię telefon z aplikacją token?

  Skontaktuj się jak najszybciej z konsultantem Inteligo, aby usunąć token i zmienić Twoje narzędzie autoryzacji.

 19. Czy mogę zmienić PIN do aplikacji token?

  Nie, PIN-u do aplikacji token nie można zmienić. Jeśli nie masz możliwości odzyskania PIN-u zamów kolejną aplikację i zainstaluj ją w aparacie telefonicznym. Aplikację, do której PIN-u nie pamiętasz usuń z telefonu komórkowego.

 20. Jak usunąć aplikację token z telefonu?

  Sposób usunięcia aplikacji określony jest w instrukcji obsługi posiadanego przez Ciebie modelu telefonu.

 21. Jaki jest czas ważności kodu z tokena?

  Kod z tokena ważny jest w czasie trwania sesji. W momencie wygaśnięcia sesji dla wykonywanej operacji wygeneruj nowy kod operacji.

 22. Czy kod wygenerowany do potwierdzenia jednej dyspozycji mogę użyć do potwierdzenia innej?

  Kod wygenerowany przez aplikację token może być wykorzystane do potwierdzenia tylko jednej operacji, dla której został wygenerowany.

 23. Zainstalowałem aplikację, ale nie mogę jej znaleźć w telefonie. Gdzie mam jej szukać?

  Miejsce zainstalowania aplikacji token w Twoim telefonie znajdziesz po zalogowaniu się do serwisu WWW Inteligo wybierając kolejno zakładki „Narzędzia autoryzacyjne”, „Twoje tokeny”, „Lokalizacja w Twoim telefonie”.

 24. Czym różnią się funkcje „Kod” i „Hasło” w tokenie?

  Hasło wygenerowane przez token służy do logowania w serwisie WWW Inteligo, Kod natomiast do autoryzacji wykonywanych  w koncie operacji.

 25. Czy korzystając z aplikacji token zmienia się sposób logowania do serwisu WWW Inteligo?

   Tak, jeśli korzystasz ze wzmocnienia hasła WWW. Wtedy podczas logowania wypełnisz dodatkowo pole „Hasło z tokena” na osobnym ekranie. Należy wtedy podać odpowiedź z tokena z funkcji "Hasło". Dzięki temu Twój dostęp do konta będzie miał dwa hasła: "stałe" – to, które nadajesz samodzielnie i możesz wykorzystywać wielokrotnie – oraz "zmienne", generowane przez token przy każdym logowaniu.

  Aplikacja token może służyć tylko do generowania kodów jednorazowych zatwierdzających transakcje lub dodatkowo do generowania haseł wzmacniających logowanie. W dowolnej chwili możesz zmienić ustawienia wchodząc w zakładkę „Wybór narzędzia autoryzacyjnego”, następnie wybierając „Aplikację Token Inteligo w telefonie komórkowym”.

 26. Czy hasła lub kody wygenerowane przez token powinny być wprowadzane ze spacjami?

  Nie, wprowadzając kody lub hasła wygenerowane przez token podczas logowania lub potwierdzania operacji nie używaj spacji.

 27. Co mam zrobić jeżeli zapomniałem swój PIN do tokena?

  Jeśli nie masz możliwości odzyskania numeru PIN do aplikacji token skontaktuj się z konsultantem Inteligo. Konsultant zmieni narzędzie autoryzacji na kartę kodów, dzięki czemu zalogujesz się do serwisu WWW i zamówisz nowy token.