Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

 1. Czym jest wniosek PIT-WZ, składany za pośrednictwem Banku?

  Wniosek PIT-WZ jest to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 przez urząd skarbowy. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców i/lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.

 2. Dlaczego warto złożyć wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Banku?

  Korzyści ze złożenia wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku są następujące:

  • Urząd skarbowy wypełnia zeznanie PIT-37 za Ciebie na podstawie informacji od pracodawców i/lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ – nie musisz tego robić samodzielnie;
  • wypełnienie wniosku PIT-WZ zajmie Ci tylko kilka minut;
  • unikniesz błędów związanych z przepisywaniem danych np. z PIT-11 oraz błędów rachunkowych;
  • korzystasz z bezpiecznego i znanego Ci systemu bankowości internetowej – nie musisz zapamiętywać kolejnych loginów i haseł, a część danych osobowych zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych przekazanych wcześniej Bankowi, jak np. imię i nazwisko czy numer PESEL.
 3. Kto może złożyć wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Banku?

  Złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest możliwe dla każdego pełnoletniego Klienta korzystającego z bankowości elektronicznej, posiadającego aktualne dane w serwisie internetowym Banku, zwłaszcza adres e-mail. Klient musi być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującym dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych).

 4. Do jakiego urzędu skarbowego powinienem zaadresować wniosek PIT-WZ?

  Jeżeli ostatniego dnia roku podatkowego miałeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: jest to urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

  Jeżeli ostatniego dnia roku podatkowego miałeś miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale wcześniej w danym roku podatkowym miałeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: jest to urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Jeżeli w danym roku podatkowym nie miałeś miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale osiągałeś przychody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jest to urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 5. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem składając wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Banku?

  Tak, poprzez wniosek PIT-WZ możesz rozliczyć się na trzy sposoby:

  1.  indywidualnie,
  2.  ze współmałżonkiem,
  3.  jako rodzic samotnie wychowujący dzieci.
 6. Chcę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Którą opcję wybrać w kroku I wniosku PIT-WZ w Inteligo?

  Jeżeli chcesz złożyć zeznanie podatkowe wspólnie z żyjącym małżonkiem, wybierz drugi sposób opodatkowania: wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy". Pamiętaj, że opodatkowanie wspólnie z małżonkiem jest możliwe dla osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (tzn. w przypadku roku podatkowego 2017 muszą zawrzeć związek małżeński przed rozpoczęciem roku 2017 i być w nim przez cały rok 2017) i przez cały rok podatkowy istnieje między nimi wspólność majątkowa.

  Sposób rozliczenia „wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy” jest przeznaczony dla podatników chcących złożyć zeznanie podatkowe wspólnie z małżonkiem, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, istniała między nimi wspólność majątkowa w danym roku podatkowym, ale jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. Tzn. aby rozliczyć się w ten sposób w roku podatkowym 2017, związek małżeński powinien być zawarty przed rozpoczęciem 2017 roku, a jeden z małżonków zmarł w trakcie 2017 roku lub w 2018 roku, ale jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego.

  Niezależnie od wybranego sposobu, wspólny wniosek małżonków podpisuje jeden z małżonków, co traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia tego wniosku. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

 7. Czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko mogę rozliczyć się składając wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Banku?

  Tak, poprzez wniosek PIT-WZ możesz rozliczyć się na trzy sposoby:

  1.  indywidualnie,
  2.  ze współmałżonkiem,
  3.  jako rodzic samotnie wychowujący dzieci.
 8. Czy w ramach wniosku PIT-WZ będzie można przekazać 1% podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)?

  Tak, podczas wypełniania wniosku PIT-WZ można wskazać numer KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku. Jest również możliwość wskazania celu szczegółowego, na który zostanie przekazany 1% podatku.

 9. Czy w ramach wniosku PIT-WZ będzie można wskazać ulgi i odliczenia od podatku?

  Tak, podczas wypełniania wniosku PIT-WZ można skorzystać z:

  • ulgi na dzieci,
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • podwyższonych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, które są udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.
 10. Czy złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest płatne?

  Złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest bezpłatne.

 11. Jak mogę złożyć wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Banku?

  Aby złożyć PIT-WZ za pośrednictwem Banku, zaloguj się do serwisu internetowego Banku, przejdź do sekcji e-Urząd i wybierz opcję „Złóż wniosek” na kaflu „Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy PIT-WZ”.

 12. Skąd mam wiedzieć, że moje dane są bezpieczne?

  Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i danych naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Stosujemy liczne zabezpieczenia, które przy zachowaniu przez klientów podstawowych zasad bezpieczeństwa zapewniają pełną poufność danych. Przypominamy też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej.

 13. Czy złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest bezpieczne?

  Zarówno korzystanie z serwisu internetowego banku, jak i zlecanie w nim wszelkich dyspozycji – w tym złożenie wniosku PIT-WZ - jest bezpieczne, jeżeli stosujemy się do podstawowych zasad, a także w prawidłowy sposób korzystamy ze wszystkich narzędzi udostępnianych przez bank. W iPKO zastosowano sprawdzone procedury i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Wykorzystywane jest poufne hasło i numer klienta, narzędzia autoryzacji operacji: kartę kodów jednorazowych, kody SMS lub token na telefon komórkowy oraz bezpieczny protokół TLS dla połączeń internetowych. Ważne, aby nie udostępniać nikomu swoich danych logowania, narzędzi autoryzacyjnych ani danych uzupełnianych we wniosku PIT-WZ. Przypominamy też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w korzystaniu z bankowości elektronicznej.

 14. Czy złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest obowiązkowe?

  Nie, złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest dobrowolne. To dodatkowe ułatwienie dla klientów PKO Banku Polskiego, jednak nie ma obowiązku korzystania z niego.

 15. Czy bank może złożyć wniosek PIT-WZ bez mojej zgody?

  Nie, wniosek PIT-WZ każdy klient składa sam, potwierdzając jego wysłanie kodem z narzędzia autoryzacyjnego. Złożenie wniosku PIT-WZ za pośrednictwem Banku jest dobrowolne i bezpłatne.

 16. Czy Bank sprawdzi poprawność mojego wniosku PIT-WZ?

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany urząd skarbowy. Bank nie odpowiada także za wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego przez urząd skarbowy na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.

 17. Czy żeby złożyć wniosek PIT-WZ muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych?

  Nie. Złożenie wniosku PIT-WZ nie wymaga udzielenia takiej zgody.

 18. Czy żeby złożyć wniosek PIT-WZ muszę wysyłać swoje dane albo skan dokumentu mailem do banku?

  Nie. Do złożenia wniosku PIT-WZ konieczne jest jedynie poprawne zalogowanie do bankowości elektronicznej, wypełnienie wniosku zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie potwierdzenie dyspozycji kodem z narzędzia autoryzacyjnego. Nie ma potrzeby przekazywania jakichkolwiek dodatkowych informacji czy dokumentów.

 19. Czy mogę złożyć wniosek PIT-WZ za pośrednictwem dwóch banków jednocześnie?

  Możesz złożyć wniosek PIT-WZ za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej więcej niż jednego banku, niemniej jednak wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe otrzymasz tylko raz – na podstawie wniosku PIT-WZ złożonego jako pierwszy w kolejności.

 20. Do kiedy można składać wnioski PIT-WZ za pośrednictwem Banku?

  Wnioski PIT-WZ za pośrednictwem Banku można składać w 2018 r. od 1 lutego br. do 16 kwietnia br.

 21. Jakie formularze PIT można rozliczyć za pomocą wniosku PIT-WZ?

  Za pomocą wniosku PIT-WZ można rozliczyć wyłącznie formularz PIT-37.

 22. Złożyłem wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Banku. Co mam robić dalej?

  W ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem i kodem do pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37. Wstępnie wypełniony PIT-37 możesz zaakceptować lub odrzucić. Akceptacja polega na podpisaniu dokumentu na jeden z 3 sposobów: Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu PIT z poprzedniego roku. W przypadku braku akceptacji lub odrzucenia wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego sporządzonego przez urząd skarbowy, zostanie ono automatycznie uznane za poprawne w dniu 02.05.2018. Po zaakceptowaniu wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego na Twój adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem do pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) z potwierdzeniem złożenia deklaracji PIT-37.

 23. Pomyliłem się przy wypełnianiu wniosku PIT-WZ. Co zrobić?

  Po otrzymaniu na adres e-mail wiadomości z Portalu Podatkowego z linkiem i kodem do pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37, odrzuć zeznanie i złóż PIT-37 w dowolny sposób.

 24. Zaakceptowałem wstępnie wypełnione zeznanie PIT-37, ale chciałbym je zmienić. Co mam zrobić?

  W takiej sytuacji złóż korektę zeznania PIT 37 samodzielnie w dowolny sposób.

 25. Chciałbym pobrać złożony wniosek PIT-WZ. Jak mogę to zrobić?

  Złożony Wniosek PIT-WZ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak numer referencyjny, pozwalający na sprawdzenie statusu złożonego wniosku w ramach Portalu Podatkowego, jest dostępny do sprawdzenia w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

 26. Jak sprawdzić status mojego wniosku PIT-WZ?

  Status swojego Wniosku PIT-WZ możesz sprawdzić w dowolnym momencie na Portalu Podatkowym, przy pomocy numeru referencyjnego. Numer referencyjny Wniosku PIT-WZ możesz sprawdzić w sekcji „Oferty i wnioski” => „Wnioski złożone”.

 27. Jak zaakceptować lub odrzucić wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37?

  Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 można zaakceptować podpisując je na jeden z 3 sposobów:

  1. Profilem Zaufanym,
  2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  3. kwotą przychodu za rok 2016.

  Aby odrzucić dokument, wystarczy skorzystać z opcji „Wycofaj” dostępnej na wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym.

 28. W jakim systemie będzie dostępne wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37?

  Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe będzie dostępne do pobrania na Portalu Podatkowym pod linkiem, który otrzymasz w mailu.

 29. Czy bank weryfikuje poprawność danych podanych we wniosku PIT-WZ?

  PKO Bank Polski odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku PIT-WZ, ale nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany urząd ukarbowy, jak również Bank nie odpowiada w żadnym zakresie za dane podane przez Ciebie we wniosku, a także za wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego przez urząd skarbowy na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.

 30. Czy muszę być klientem PKO Banku Polskiego, aby złożyć wniosek PIT-WZ za pośrednictwem tego Banku?

  Wnioski PIT-WZ dostępne są w PKO Banku Polskim jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu transakcyjnego Inteligo.

 31. Czy po wysłaniu wniosku PIT-WZ przez serwis transakcyjny Inteligo będzie można go modyfikować?

  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować Twoje zeznanie podatkowe, złóż korektę zeznania PIT-37 samodzielnie w dowolny sposób.

 32. Jak mogę sprawdzić, że przysłano mi UPO z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z linkiem do pobrania UPO otrzymasz po zaakceptowaniu wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego z adresu e-mail: portalpodatkowy@mf.gov.pl.

 33. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków PIT-WZ?

  Podstawą umożliwienia składania wniosków PIT-WZ w serwisie bankowości internetowej Banku jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 34. Z kim mogę się skontaktować w sprawie wniosku PIT-WZ?

  Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:

  1. Bank – w zakresie:
   1. dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (iPKO/Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
   2. dostępu do usługi składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Banku Wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy PIT-WZ,
   3. funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania Wniosku PIT-WZ poprzez ten system,
   4. jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Wniosek PIT-WZ w serwisach bankowości elektronicznej Banku oraz akceptacji zeznania podatkowego oraz obsługi przez Bank.
  2. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w zakresie:
   1. kwestii merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku PIT - WZ
   2. przebiegu procesu związanego z rozliczeniem podatnika przez urząd skarbowy
   3. obsługi wniosku przez urząd skarbowy,
   4. sporządzenia zeznania podatkowego na rzecz klienta.
  3. Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie:
   1. założeń dla przyjętych rozwiązań w zakresie możliwości złożenia wniosku PIT-WZ,
   2. uwag do sposobu wypełnienia Wniosku,
   3. braku otrzymania z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów na adres e-mail klienta linku do pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO),
   4. problemów technicznych,

  W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:

  1. na pytania klientów odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku,
  2. reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami dotyczącymi składania reklamacji.

  W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1. 2 - na pytania lub reklamacje klientów odpowiada Krajowa Informacja Skarbowa: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

  W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1. 3 - na pytania lub reklamacje klientów odpowiada Ministerstwo Finansów - pod adresem e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl.

 35. Formularze PDF dotyczące Wniosku PIT-WZ nie wyświetlają się poprawnie - co mam zrobić?

  Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie programu Adober Reade. Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 9.0.0.Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Więcej o wyświetlaniu interaktywnych formularzy w przeglądarce Google Chrome  Więcej o wyświetlaniu interaktywnych formularzy w przeglądarce Mozilla Firefox