Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Przeniesienie rachunku i usług płatniczych do Inteligo

Rozwiń wszystkie
 1. W jaki sposób mogę przenieść rachunek bankowy z innego banku do Inteligo?

  Wszystkie formalności związane z przeniesieniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w ramach konta indywidualnego mogą być za Ciebie zrealizowane przez Inteligo. Wystarczy, że udzielisz Inteligo pełnomocnictwa na przeniesienie rachunku i dostarczysz wypełniony wniosek o przeniesienie rachunku. Oba dokumenty należy wysłać pocztą na adres Banku: INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa. Wraz z rachunkiem mogą być również przeniesione: saldo rachunku oraz usługi płatnicze (polecenia zapłaty i zlecenia stałe).


  Pełnomocnictwo dla Inteligo w celu realizacji przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ( z wnioskiem) (39,52 kB)

  Wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych (216,03 kB)

 2. W jaki sposób mogę przenieść rachunek wspólny z innego banku do Inteligo?

  Wszystkie formalności związane z przeniesieniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w ramach konta wspólnego mogą być za Ciebie zrealizowane przez Inteligo. Wystarczy, że wszyscy współposiadacze konta wspólnego udzielą Inteligo pełnomocnictwa na przeniesienie rachunku i dostarczą wypełniony wniosek o przeniesienie rachunku. Pełnomocnictwo oraz wniosek o przeniesienie rachunku powinny zostać podpisane przez wszystkich posiadaczy konta wspólnego Komplet dokumentów należy wysłać pocztą na adres Banku: INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa. Wraz z rachunkiem mogą być również przeniesione: saldo rachunku oraz usługi płatnicze (polecenia zapłaty i zlecenia stałe).

  Pełnomocnictwo dla Inteligo w celu realizacji przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (39,52 kB)


  Wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych (216,03 kB)

 3. W jaki sposób mogę przenieść usługi płatnicze (polecenia zapłaty i zlecenia stałe) z innego banku na rachunek Inteligo?

  Jeżeli posiadasz konto prywatne Inteligo usługi płatnicze zostaną przeniesione na istniejący rachunek, w innym przypadku otworzymy dla Ciebie nowe konto. Wszystkie formalności związane z przeniesieniem usług płatniczych mogą być za Ciebie zrealizowane przez Inteligo. Wystarczy, że udzielisz Inteligo pełnomocnictwa na przeniesienie usług i dostarczysz wypełniony wniosek o przeniesienie usług.

  Pełnomocnictwo na przeniesienie usług (39,52 kB) 

  Wniosek o przeniesienie usług (216,03 kB)

  Adres Banku na jaki należy przesłać wypełnione i podpisane dokumenty, to: 

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  ul. Migdałowa 4,
  02-796 Warszawa

 4. Czy po przeniesieniu rachunku z innego banku do Inteligo zachowam dotychczasowy numer rachunku?

  Nie. W momencie przeniesienia rachunku do Inteligo z innego banku otrzymasz nowy numer rachunku.

 5. Jak długo trwa przeniesienie rachunku oraz usług płatniczych z innego banku do Inteligo?

  Inteligo przeniesie Twój dotychczasowy rachunek oraz polecenia zapłaty i zlecenia stałe w ciągu 7 dni roboczych od następnego dnia roboczego po uzyskaniu niezbędnych informacji od dotychczasowego banku, albo od Ciebie.  Wymaganymi dokumentami są prawidłowo wypełniony wniosek o przeniesienie dotychczasowego rachunku oraz pełnomocnictwo do dokonania czynności przeniesienia dotychczasowego rachunku.

  Wniosek o przeniesienie dotychczasowego rachunku (216,03 kB)

  Pełnomocnictwo do dokonania czynności przeniesienia dotychczasowego rachunku (39,52 kB)

  Adres Banku na jaki należy przesłać wypełnione i podpisane dokumenty, to: 

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  ul. Migdałowa 4,
  02-796 Warszawa

 6. Ile kosztuje przeniesienie rachunku oraz usług płatniczych do Inteligo?

  Inteligo nie będzie pobierać opłat za przeniesienie rachunku oraz usług płatniczych z innego banku.

 7. Czy po przeniesieniu rachunku oraz usług płatniczych do Inteligo mój stary rachunek w dotychczasowym banku zostanie zamknięty?

  Tak, jeżeli we wniosku zlecisz taką dyspozycję, Inteligo zrealizuje wszelkie formalności związane z zamknięciem rachunku w dotychczasowym banku. Jeśli we wniosku nie będzie takiej dyspozycji, Twój stary rachunek w dotychczasowym banku nie zostanie zamknięty.

 8. Jakie rachunki może za mnie przenieść Inteligo na mocy udzielonego pełnomocnictwa?

  Inteligo może dokonać w Twoim imieniu przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w ramach konta prywatnego w złotych polskich.

 9. Jakie usługi może za mnie przenieść Inteligo z innego banku na mocy udzielonego pełnomocnictwa ?

  Inteligo może dokonać w Twoim imieniu przeniesienia usług płatniczych: poleceń zapłaty i zleceń stałych. Usługi te mogą być przeniesione zarówno w ramach konta indywidualnego, jak i wspólnego.

 10. Czy muszę posiadać rachunek w Inteligo, aby przenieść dotychczasowy rachunek z innego banku?

  Nie. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Inteligo, a złożysz wniosek o przeniesienie dotychczasowego rachunku, Bank otworzy nowy rachunek. Rachunek w Inteligo możesz również założyć samodzielnie wypełniając wniosek o otwarcie konta, a następnie wysłać pełnomocnictwo i wniosek o przeniesienie rachunku oraz innych usług do Inteligo.

  Pełnomocnictwo (39,52 kB)

  Wniosek o przeniesienie rachunku oraz innych usług do Inteligo (216,03 kB)

  Dokumenty wysyłasz na adres korespondencyjny Banku:

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  ul. Migdałowa 4,
  02-796 Warszawa