Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

igo lokata

Rozwiń wszystkie
 1. Jakie operacje dotyczące mojej igo lokaty mogę wykonać po zalogowaniu na inteligo.pl, a jakie z pomocą konsultanta?

  Rodzaj usługi

  Kanały dostępu

  Dyspozycja pisemna 1

  Dyspozycja elektroniczna przez email 2

  WWW
  (serwis internetowy)

  Konsultant (serwis telefoniczny)

  Sprawdzanie szczegółów i historii lokaty

  +

  +

  +

  -

  Zmiana opcji automatycznego odnowienia lokaty 

  + 3

  +

  -

  + 4

  Wniosek o kolejną lokatę

  +

  +

  -

  -

  Zmiana narzędzia autoryzacji

  +

  +

  +

  -

  Zmiana adresu e-mail lub korespondencyjnego w danych

  +

  +

  +

  -

  Zmiana numeru telefonu w danych

  -

  +

  +

  -

  Przypomnienie identyfikatora

  -

  +

  +

  -

  Zmiana hasła WWW i telefonicznego

  -

  +

  +

  -

  Zerwanie lokaty

  + 5

  +

  +

  +

  Zmiana numeru rachunku do wypłaty z lokaty

  -

  -

  + 6

  -

  Odstąpienie od umowy

  -

  -

  +

  +

   

  1 Oświadczenie złożone w formie pisemnej, opatrzone podpisem potwierdzonym notarialnie

  2 Oświadczenie w postaci wiadomości przesłanej z adresu poczty elektronicznej podanego w Twojej dyspozycji otwarcia lokat, lub w przypadku jego zmiany – w ostatniej przyjętej przez Bank dyspozycji dotyczącej zmiany adresu poczty elektronicznej Klienta, na adres elektroniczny Banku.

  3 Na WWW możliwa jest aktywacja opcji autoodnowienia. Anulowanie opcji automatycznego odnowienia możliwe jest u konsultanta Inteligo.

  4 Maksymalnie na 3 dni przed końcem umowy.

  5 Zerwanie lokaty w serwisie WWW jest możliwe, jeżeli posiadasz konto Inteligo.

  6 W tym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających zamknięcie pierwotnego rachunku oraz potwierdzające posiadanie nowego rachunku.

 2. W jaki sposób mam autoryzować zlecenia dotyczące igo lokaty w serwisie WWW?

  Jeżeli nie posiadasz konta Inteligo, domyślnym sposobem autoryzacji transakcji będą kody SMS, jeżeli posiadasz konto - zlecenia dotyczące igo lokaty będą wymagała autoryzacji Twoim aktualnym narzędziem autoryzacji.  W każdej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji w sekcji „Moje dane i ustawienia” po zalogowaniu do Konta. Więcej o narzędziach autoryzacji oraz o zasadach bezpiecznego korzystania z konta przeczytasz w sekcji „Bezpieczeństwo” na stronie inteligo.pl.

 3. Co mam zrobić, jeżeli nie otrzymałem wiadomości zawierającej numer rachunku, na który mam przelać środki w celu założenia lokaty?

  W przypadku braku wiadomości zawierającej numer rachunku, na który mam przelać środki, złóż wniosek raz jeszcze. Zrobisz to w serwisie WWW pod adresem igolokata.inteligo.pl lub kontaktując się z konsultantem Inteligo pod numerem 801 121 121 lub +48 81 535 60 00

 4. Czy zamykając konto indywidualne w Inteligo zamykam także moją igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek?

  Nie. Lokatę można posiadać niezależnie od Konta Inteligo. 

 5. Jakie dane powinny znaleźć się w dyspozycjach pisemnych i elektronicznych dotyczących igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek?

  W składanych przez Ciebie dyspozycjach pisemnych i elektronicznych wysyłanych z adresu poczty elektronicznej muszą znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu),
  • numer rachunku Twojej igo lokaty.
 6. Nie jestem jeszcze Klientem Inteligo - w jaki sposób mogę założyć igo lokatę?

  • Wypełniasz wniosek: na WWW pod adresem igolokata.inteligo.pl lub telefonicznie u konsultanta Inteligo pod numerem 801 121 121 lub +48 81 535 60 00.
  • Na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz wiadomość z danymi otwieranej lokaty i numerem rachunku do wpłaty.
  • W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o otwarcie lokaty przelewasz zadeklarowaną w nim kwotę z Twojego konta indywidualnego, prowadzonego w banku krajowym.
  • Odbierasz potwierdzenie otwarcia lokaty, przesłane na adres e-mail podany we wniosku.
  • Dodatkowo, na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z unikatowym identyfikatorem, który posłuży do logowania do serwisu inteligo.pl, a na numer telefonu komórkowego – SMS z inicjalnym hasłem. Połączenie ze stroną logowania w serwisie internetowym jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Po pierwszym logowaniu system poprosi Cię o nadanie nowego hasła.

   

  Pamiętaj: przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Dane podane we wniosku muszą być zgodne z danymi przelewu i kwotą przelewu. W przeciwnym wypadku, wniosek zostanie odrzucony, a niezgodny przelew - zwrócony na rachunek nadawcy.

 7. Jestem już Klientem Inteligo - w jaki sposób mogę założyć igo lokatę?

  • Wypełniasz wniosek po zalogowaniu do swojego Konta Inteligo.
  • Na adres e-mail podany w Twoim koncie otrzymujesz wiadomość z danymi otwieranej lokaty i numerem rachunku do wpłaty.
  • W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o otwarcie lokaty przelewasz zadeklarowaną w nim kwotę z Twojego konta Inteligo.
  • Odbierasz potwierdzenie otwarcia lokaty, przesłane na adres e-mail podany we wniosku.
  • Od tej pory igo lokata jest dostępna w Twoim koncie, w sekcji „Lokaty”. W każdej chwili możesz aktywować lub wyłączyć opcję automatycznego przedłużenia lokaty oraz zdecydować o zerwaniu umowy.

  Pamiętaj: przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Dane nadawcy oraz kwota muszą być zgodne z danymi podanymi na wniosku o otwarcie igo lokaty W przeciwnym wypadku, wniosek zostanie anulowany, a niezgodny przelew - zwrócony na konto nadawcy.

  Pamiętaj, że dane we wniosku o igo lokatę muszą być zgodne z danymi podanymi do obsługi Konta Inteligo. Swoje dane Inteligo sprawdzisz po zalogowaniu do Konta, w zakładce „Moje dane”. Zmiany dokonasz online lub kontaktując się z naszym konsultantem pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89. W przypadku zmiany danych dowodu niezbędne będzie przesłanie wypełnionego formularza „Zmiana danych osobowych" wraz z kopią obydwu stron aktualnego dowodu osobistego na adres: Inteligo, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa.

 8. W jakiej walucie mogę założyć lokatę?

  Lokatę internetową możesz założyć w PLN.

 9. Ile wynosi oprocentowanie igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek?

 10. Czy mogę założyć igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek nie posiadając żadnego rachunku bankowego?

  Nie. Środki na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek można przesłać wyłącznie przelewem z rachunku prowadzonego przez bank krajowy. Po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Konto Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na lokatę (w przypadku jego zmiany – środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji). Dodatkowo, dane osobowe z przelewu muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku otwarcia lokaty. 

 11. Na jaką maksymalną kwotę mogę założyć igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek?

  Lokatę możesz założyć na dowolną kwotę, przy czym minimalna wpłata wynosi 1.000 PLN. Od skapitalizowanych odsetek zostanie pobrany podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 12. Ile igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek mogę założyć?

  Możesz założyć dowolną ilość lokat internetowych, przy czym w ramach jednego wniosku maksymalna liczba otwieranych lokat wynosi 10.  

 13. Czy mogę skorzystać lub zrezygnować z opcji automatycznego odnowienia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek?

  Tak. Dzwoniąc do konsultanta Inteligo możesz zarówno aktywować, jak i anulować opcję automatycznego odnowienia lokaty w czasie jej trwania. Logując się do serwisu www.inteligo.pl samodzielnie aktywujesz opcję autoodnowienia. Zmiany dokonasz nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek.

  W przypadku aktywacji opcji automatycznego odnowienia lokaty, igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek zostanie przedłużona na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących w dniu jej przedłużenia. Jeżeli w dniu przedłużenia rachunek lokaty nie będzie oferowany, lokata nie zostanie automatycznie przedłużona, a środki pieniężne z rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane na Twoje Konto Inteligo lub – jeżeli nie posiadasz Konta Inteligo – na rachunek, z którego przesłane były środki na lokatę (w przypadku jego zmiany – środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji). 

 14. Czy możliwa jest wypłata części środków w okresie trwania lokaty?

  W trakcie trwania umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek nie można wypłacać środków. 

 15. Jaka będzie wysokość wypłaconego mi oprocentowania, jeżeli dokonam zerwania lokaty?

  W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, wypłacony zostanie kapitał lokaty bez odsetek. 

 16. Co się dzieje ze środkami po zakończeniu okresu trwania lokaty w przypadku, gdy nie jest automatycznie odnawiana?

  Po zakończeniu okresu trwania lokaty środki pieniężne z rachunku igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane na Twoje Konto Inteligo lub – jeżeli nie posiadasz Konta Inteligo – na rachunek, z którego zostały przelane środki na lokatę (w przypadku jego zmiany – środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji). 

 17. Jak zmienić numer rachunku do zwrotu środków z igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek?

  Zmiana numeru rachunku do wypłaty możliwa jest na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta z podpisem potwierdzonym notarialnie, wysłanej na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Operacji Detalicznych, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa.

  Do dyspozycji Klient zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zamknięcie pierwotnego rachunku oraz potwierdzające, że Klient jest posiadaczem nowego rachunku.

 18. Jak zmienić dane osobowe?

  Jeśli zmieniasz adres emailowy lub adres korespondencyjny, wystarczy, że zalogujesz się do konta. Zmianę należy potwierdzić przy użyciu Twojego narzędzia autoryzacji. Numer telefonu możesz zaktualizować u konsultanta pod numerem: 800 121 121 lub +48 81 535 67 89. Jeżeli zmieniasz nazwisko, adres lub dokument tożsamości, wydrukuj i wypełnij Dyspozycję zmiany danych osobowych, a następnie wyślij ją na adres:

  INTELIGO

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

  ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa

  Do dokumentu dołącz czytelną kopię dokumentu, potwierdzającą Twoje aktualne dane.

  Jeżeli nie posiadasz Konta w PKO Banku Polskim Twoja dyspozycja pisemna musi być opatrzona Twoim podpisem potwierdzonym notarialnie.

 19. Czy mogę założyć igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek, gdy nie posiadam konta w Inteligo?

  Tak. Igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek została przygotowana z myślą o osobach, które obecnie nie są Klientami Inteligo, ale posiadają rachunek w innym banku krajowym. 

 20. Czy mogę dokonać przelewu na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek z konta wspólnego lub firmowego?

  Warunkiem akceptacji przelewu jest zgodność danych osobowych nadawcy przelewu z danymi podanymi we wniosku otwarcia lokaty a jeśli jesteś już Klientem Inteligo dodatkowo z danymi podanymi do obsługi Konta Inteligo.

  Swoje dane Inteligo sprawdzisz po zalogowaniu się do konta w zakładce „Moje dane”. Zmiany dokonasz online lub kontaktując się z naszym konsultantem pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89. W przypadku zmiany danych dowodu niezbędne będzie przesłanie wypełnionego formularza „Zmiana danych osobowych" wraz z kopią obydwu stron aktualnego dowodu osobistego na adres: Inteligo, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa