Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Lokata 3+3

Rozwiń wszystkie
 1. Jakie jest minimalne saldo lokaty?

  Minimalne saldo Lokaty 3+3 o stałym oprocentowaniu to 1000 PLN

 2. Czy mogę dokonywać wypłat z Lokaty 3+3?

  Tak. Możesz dokonać częściowej wypłaty środków z tej lokaty (zlecając przelew pomiędzy własnymi rachunkami), jednak po wypłacie saldo środków na lokacie nie może być niższe niż saldo minimalne lokaty (1000 zł). Wypłata częściowa, która powoduje, że saldo środków na lokacie jest niższe niż saldo minimalne oznacza zerwanie lokaty.

 3. Czy mogę otworzyć więcej niż jedną Lokatę 3+3?

  Tak. Nie ma ograniczeń w ilości otwieranych lokat.

 4. Czy mogę przedłużyć okres trwania lokaty 3+3?

  Tak. Możesz dokonać wyboru opcji automatycznego przedłużenia lokaty i wtedy lokata zostaje przedłużona na kolejny okres na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego przedłużenia. Opcję automatycznego przedłużenia możesz zmienić w serwisie WWW lub z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.

  Jeżeli w dniu przedłużenia rachunek lokaty nie będzie oferowany, okres lokaty nie zostanie automatycznie przedłużony, a środki pieniężne z rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami zostaną przekazane na rachunek główny Konta Inteligo klienta, w ramach którego prowadzony jest rachunek lokaty.

 5. Jakie oprocentowanie zostanie mi naliczone jeżeli dokonam wcześniejszej wypłaty środków z lokaty przed upływem 6 miesięcy?

  W przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty, oprocentowanie zależy od ilości miesięcy, które upłynęły od daty jej założenia i wynosi odpowiednio:

  • 0% dla pierwszego, drugiego i trzeciego miesiąca,
  • 1,30% dla czwartego, piątego i szóstego miesiąca.
 6. Czy będąc posiadaczem konta firmowego mogę założyć lokatę 3+3?

  Nie. Lokata może być założona tylko przez posiadacza prywatnego konta Inteligo (konta indywidualnego lub wspólnego).