Aktywacja zgody na przetwarzanie danych

Stylizowana ikona wiadomości

1. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Inteligo przy użyciu loginu i hasła.

2. Wejdź kolejno w zakładkę „Dane i ustawienia” w prawym górnym rogu i wybierz z menu po lewej „Dane osobowe”, a następnie przycisk „Zmień dane”.

3. Zaznacz pole przy tekście poniżej i zatwierdź zmianę:

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów oraz na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów podmiotów współpracującychPodmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.