Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisu informacyjnego Inteligo (inteligo.pl) ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy.

23088262-12ae-4563-8251-2c40894f5aa7.png

Ochrona prywatności użytkowników ma dla PKO Banku Polskiego bardzo duże znaczenie.

Bank dokłada wszelkich starań, żeby chronić dane swoich klientów.

Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowych stron Banku ograniczane jest do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia przez Bank usług na najwyższym poziomie.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Internetowych stron ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Bank usług na najwyższym poziomie.

W jakim celu przetwarzamy dane?

- w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości klientów i przesłania im spersonalizowanego marketingu,

- w celu dopasowania określonych produktów i usług do potrzeb klienta.

- doskonalenia produktów i usług oferowanych przez Bank,

- zapobieganiu oszustwom, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

- zapewnieniu bezpieczeństwa usług finansowych świadczonych przez Bank.

W przypadku marketingu bezpośredniego możemy wysłać do naszych klientów ofertę produktów i usług oferowanych przez Bank dostoswanych do ich potrzeb i zainteresowań, w sposób, na który wcześniej klient wyraził zgodę. Klient zawsze możne zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych ofert i informacji handlowych oraz profilowania.

Jakie dane zbieramy?

Bank zbiera dane osobowe użytkowników Internetowych stron Banku którzy mogą być obecnymi oraz potencjalnymi klientami. Zbierane dane dotyczą aktywności użytkowników. 

Daną osobową jest informacja przy pomocy której PKO Bank Polski może zidentyfikować klienta. Bank nie zbiera danych dotyczących tożsamości osoby, przekonań politycznych lub religijnych, danych na temat zdrowia czy pochodzenia etnicznego.

Odwołania do innych stron internetowych aniżeli strona www.pkobp.pl

Bank nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli innych stron niż pkobp.pl, do których linki znajdują się na stronie Banku. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

Lista agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów  z którymi współpracuje Bank, znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.pkobp.pl/podmioty/.

Cookies i inne podobne technologie (np. znaczniki pikselowe, niewidoczne obrazy Web beacons, clear GIF, skrypty JavaScript)

Internetowe serwisy informacyjne PKO Banku Polskiego używają plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies

Aplikacja IKO wykorzystuje mobilne identyfikatory reklam Google Advertising ID i Apple IDFA) oraz inne informacje udostępniane przez system operacyjny Twojego urządzenia. Są one wykorzystywane do profilowania treści marketingowych zarówno w zewnętrznych aplikacjach, jak i w serwisach internetowych PKO Banku Polskiego. Możesz wyłączyć wykorzystywanie identyfikatorów w ustawieniach urządzenia – szczegółowe informacje znajdują się w poniższych instrukcjach producentów:
- Android
- Apple

Kody Floodlight

Niektóre strony www korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony www. Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony www oraz opis strony www, na której umieszczony jest Floodlight.

Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się analityką serwisów internetowych.

Podczas wizyt  na stronach Internetowych na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są pliki cookies lub Floodlight działające na zlecenie Banku internetowych agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to Bankowi zbieranie statystyk w ramach serwisów internetowych lub pomiar reakcji użytkownika na reklamę Banku oraz prezentację reklam Banku z uwzględnieniem preferencji użytkowników.

Zmiany w polityce ochrony prywatności Internetowych serwisów informacyjnych Banku.

Na zmiany w Polityce prywatności Internetowych serwisów informacyjnych może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Internetowych serwisów informacyjnych.
O tych zmianach będziemy informować na stronach Internetowych serwisów informacyjnych Banku (https://www.pkobp.pl/polityka-prywatnosci/)

Koniec wsparcia Microsoft dla Windows XP – zadbaj o bezpieczne korzystanie z konta w Internecie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Microsoft, po zaprzestaniu świadczenia pomocy technicznej 8 kwietnia 2014 r. Windows XP będzie działał nadal, ale komputery mogą być w większym stopniu narażone na oprogramowanie złośliwe i ataki cyberprzestępców -dowiedz się więcej

Pomimo zastosowania najnowszych wersji oprogramowania antywirusowego oraz firewall, komputery wyposażone w system operacyjny Windows XP mogą być w znacznym stopniu podatne na takie ataki. Ataki te mogą skutkować kradzieżą danych dostępowych (loginów
i haseł) do serwisów transakcyjnych lub np. przejęciem kontroli nad komputerem.

Uwaga: 

Jedynie stale aktualizowane oprogramowanie oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego, daje zwiększone bezpieczeństwo. Dlatego PKO Bank Polski zaleca użytkownikom bankowości internetowej korzystanie z systemów operacyjnych objętych pełnym wsparciem technicznym przez ich producentów i aktualizowanie oprogramowania systemowego do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do regularnej aktualizacji system. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Microsoft, producenta systemu Windows XP.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

Inspektor Ochrony Danych

W PKO Banku Polskim powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”(https://inteligo.pl/rodo/).

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez PKO Bank Polski S.A. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce „RODO” (https:/inteligo.pl/rodo/).