Opłaty, prowizje i oprocentowanie

 
 
 
0 zł opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

0 zł wypłaty gotówki z bankomatów PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)  

0 zł standardowe polecenie przelewu oraz zlecenia stałe za pośrednictwem  usługi bankowości elektronicznej

Dokumenty archiwalne

Rozwiń wszystkie
 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo

   

  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.12.2019 r. do 6.12.2020 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 1.12.2019 r. do 6.12.2020 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 4.08.2018 r. do 30.11.2019 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 4.08.2018 r. do 30.11.2019 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.07.2018 r. do 3.08.2018 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 1.07.2018 r. do 3.08.2018 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.07.2017 r. do 15.10.2017 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 01.07.2017 r. do 15.10.2017
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.06.2017
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 10.08.2015 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 10.08.2015r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 24.07.2015 r. do 9.08.2015 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 24.07.2015r. do 9.08.2015 r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 1.10.2014 r. do 23.07.2015r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.10.2014 r. do 23.07.2015r.
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 9.09.2013 r. do 30.09.2014 r.

   
  Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010r. - od 09.09.2013r. do 30.09.2014r.

   
  Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - od 04.07.2013 do 08.09.2013 r.

  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 03.01.2013 r. do 03.07.2013 r.

   
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 03.01.2013 r. do 8.09.2013 r.

   
  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 03.09.2012 r. do 02.01.2013 r.

   
   Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 03.09.2012 r. do 21.10.2012 r.
 2. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo