Polityka plików cookie

W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo

Stylizowana ikona wiadomości

Czym jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.
Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika.
PKO Bank Polski S.A. (Bank) może łączyć informacje zebrane na podstawie plików cookies z innymi posiadanymi przez siebie danymi  klientów (tylko w odniesieniu do klientów Banku) o ile klient wyrazi zgodę i  nie wyłączy obsługi swoich plików cookies, w celu przygotowania oferty produktów lub usług Banku jak najlepiej dopasowanych do oczekiwań klienta.

Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

W zależności od czasu na jaki instalowane są pliki cookies dzielimy je na:          

 1. cookies sesyjne,  tymczasowe - niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony www,
 2. cookies stałe - czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród nich wyróżniamy:
  • cookies w obrębie danej domeny (first party) - serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
  • cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) -  serwis umieszcza cookies żeby mogły być wykorzystane w innych serwisach.

W zależności od celu w jakim Bank wykorzystuje pliki cookies, dzielimy je na podstawowe, analityczne i marketingowe:    

 1. cookie podstawowe – instalowane są jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne: 
 • cookies techniczne – są niezbędne, aby strona www mogła prawidłowo działać i wykorzystywane są przez Bank m.in. żeby:
 1. zapewnić bezpieczeństwo transakcji w systemie bankowości internetowej,
 2. zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
 3. zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • cookies analityczne – są niezbędne dla Banku do rozliczeń z partnerami biznesowymi, pomiaru efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz w celu ulepszania funkcjonowania strony internetowej i wykorzystywane są przez Bank, żeby:
 1. badać statystyki dotyczące ruchu na stronie www.pkobp.pl,
 2. wykrywać różnego rodzaju nadużycia,
 3. ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić użytkowników przed wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
 4. mierzyć – bez identyfikowania danych osobowych - skuteczność akcji prowadzonych na rzecz Banku, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich
 5. rozliczać się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane akcje świadczone na życzenie użytkowników

cookies marketingowe - zapisywane są na urządzeniu tylko w przypadku, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Przy wykorzystaniu tych plików cookies stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez Bank, w tym zachowania użytkowników na stronach internetowych Banku,  Bank profiluje reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na serwisach internetowych Banku.

 

Wchodząc na stronę internetową Banku można nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez Bank plików cookies w celach marketingowych. Wówczas jednak reklamy Banku wyświetlane na stronie internetowej Banku nie będą dopasowywane do preferencji użytkownika.

Włączanie lub usuwanie lub blokowanie plików cookies w Internetowych serwisach informacyjnych Banku

Internetowe serwisy informacyjne Banku korzystają z plików cookies zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez Użytkownika ustawieniami przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych Banku bez zmiany w przeglądarce ustawień dotyczących cookies oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.

Jeżeli Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych nie akceptuje plików cookies,  może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Może to jednak spowodować niepoprawne wyświetlanie zawartości strony www.

Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies  oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach informacyjnych, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

Inspektor Ochrony Danych

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”(https://inteligo.pl/rodo/).

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez PKO Bank Polski S.A. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce „RODO” (https://inteligo.pl/rodo/).