, Karolina Tomczak

6. edycja programu Mam Inteligo trwa!

W Inteligo ruszyła 6. edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem programu Mam Inteligo, w ramach którego dotychczasowi klienci polecają usługi banku innym osobom. Dla najbardziej aktywnych Bank przygotował atrakcyjne nagrody. W dotychczasowych edycjach Mam Inteligo wzięło udział prawie 10 tysięcy osób.

„Mam Inteligo” jest programem rekomendacyjnym polegającym na polecaniu wszystkich rodzajów kont – indywidualnych, wspólnych i firmowych osobom dotychczas niezwiązanym z Bankiem. Obecna edycja programu jest podzielona na 3 etapy: pierwszy trwa od 29 maja do 30 czerwca, drugi pomiędzy 1-31 lipca i trzeci pomiędzy 1-31 sierpnia. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy posiadać dowolne konto Inteligo, zarejestrować się na stronie maminteligo.pl i polecać usługi banku. Nagradzane będzie każde polecenie, w wyniku którego nowy klient otworzy konto, a następnie w ciągu 30 dni kalendarzowych dokona w punktach handlowo-usługowych lub w internecie transakcji na kwotę minimum 200 zł kartą wydaną do rachunku głównego lub za pomocą IKO.

Osoby polecające Inteligo za każde konto otwarte z ich polecenia otrzymają 50 złotych w formie przelewu na konto internetowe Inteligo. Kodem polecenia w 6. edycji programu jest numer telefonu podany w danych Inteligo. Nowy Klient, po spełnieniu powyższych warunków, otrzyma 100 złotych w formie przelewu na pierwsze Konto Inteligo. W trakcie Programu nowy Klient może otrzymać tylko jedną nagrodę z tego tytułu.

Dodatkowo, spośród wszystkich nagrodzonych osób polecających konto Inteligo w ramach wszystkich etapów konkursu, zostaną wyłonieni zwycięzcy – 3 najaktywniejsze osoby, którym skutecznie udało się polecić największą liczbę kont. Bank przekaże im nagrody pieniężne w wysokości 1000 złotych za 1. miejsce, 600 złotych za 2. miejsce i 300 złotych za 3. miejsce.

Regulamin programu jest dostępny na stronie www.maminteligo.pl