, Inteligo

Inteligo - nowe otwarcie

Wystarczy raz w miesiącu dokonać transakcji kartą debetową na kwotę minimum 100 zł, aby uniknąć opłat za korzystanie z niej. Od 11 maja 2010 roku dla klientów indywidualnych bezpłatne stają się również krajowe przelewy i zlecenia stałe samodzielnie wykonywane przez Internet lub telefon. PKO Bank Polski wprowadza pierwsze zmiany w ofercie Inteligo. Nowe warunki obowiązują wszystkich, którzy otworzą konto. Dotychczasowi klienci również będą mogli skorzystać z nich w łatwy sposób wypełniając formularz w serwisie transakcyjnym.

Stylizowana ikona wiadomości

Dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej to jeden z kluczowych celów PKO Banku Polskiego określonych w Strategii na lata 2010-2012. Zgodnie z nią Internet staje się coraz ważniejszym kanałem dostępu do zróżnicowanych usług, a Inteligo to lider innowacji oferujący nowoczesne i efektywne rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby klientów. Zmiany w ofercie wirtualnego banku to pierwsze atrakcyjne rozwiązania przewidziane w tym roku.

- Nasze ostatnie decyzje biznesowe są ważnym krokiem na drodze umacniania przez PKO Bank Polski pozycji lidera w bankowości internetowej. Jestem przekonany, że już wkrótce staniemy się bankiem powszechnie kojarzonym nie tylko z bezpieczeństwem i stabilnością, ale również nowoczesnością, innowacyjnością, a nasze pionierskie rozwiązania staną się powszechnie uznawanymi standardami rynkowymi - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Strategia PKO Banku Polskiego przewiduje dla Inteligo ważną rolę w akwizycji nowych klientów z segmentu detalicznego. Wirtualny bank będzie platformą pozyskiwania depozytów oraz sprzedaży produktów kredytowych osobom już korzystającym z oferty Banku.

Pierwsze zmiany wprowadzone 11 maja 2010 roku w ofercie Inteligo to m.in.:

  • dla klientów indywidualnych zniesienie opłat za przelewy krajowe i zlecenia stałe wykonywane samodzielnie przez Internet i telefon oraz zniesienie opłaty za kartę debetową do konta (dokonanie w miesiącu kartą płatniczą transakcji na kwotę 100 zł wystarczy, aby nie płacić za jej użytkowanie),
  • wprowadzenie przelewów zagranicznych (klienci mogą wysyłać z rachunków prywatnych i firmowych pieniądze na cały świat).

Jednocześnie rachunki rozliczeniowe nie będą oprocentowane. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej od 11 maja 2010 roku.

Powyższe zmiany stanowią początek procesu, w ramach którego PKO Bank Polski zaoferuje klientom Inteligo atrakcyjną ofertę oraz innowacyjne serwisy transakcyjne. Wirtualny bank będzie wspierany przez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej zapewniające klientom wsparcie doświadczonych konsultantów oraz umożliwiające samodzielną i wygodną realizację transakcji.

Atrakcyjniejszej ofercie Inteligo towarzyszą nowe rozwiązania organizacyjne. Za realizację projektów związanych z rozwojem bankowości internetowej iPKO i Inteligo odpowiadał będzie Jacek Komaracki, były Prezes IFS S.A. w Grupie PKO Banku Polskiego. Jako dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Elektronicznej Banku będzie łączył swoją funkcję ze stanowiskiem członka Rady Nadzorczej IFS S.A., spółki odpowiedzialnej za dostarczanie rozwiązań informatycznych i logistycznych iPKO oraz Inteligo.

Kontakt dla prasy:

Elżbieta Anders, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego,

tel. (22) 521 80 33, 521 80 30, 521 80 27 i 521 46 36,

Elzbieta.Anders@pkobp.pl

Anna Moszczyńska, Rzecznik Prasowy Inteligo,

tel. 22 57 60 281,

Anna.Moszczynska@inteligo.pl