, Inteligo

Inteligo, pierwsze konto oferujące BILIX

Inteligo, pierwsze konto oferujące BILIX, po zakończeniu pilotażu wdraża usługę w serwisie.

Stylizowana ikona wiadomości

W Inteligo został zakończony pilotaż nowoczesnej usługi Bilix, określanej na świecie jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment). Usługa w Polsce wprowadzona została przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.. Inteligo, dzięki umowie z KIR S.A, to pierwsze konto internetowe, które udostępnia usługę swoim klientom. Miesięczny test usługi przeprowadzony wśród wytypowanej grupy klientów Inteligo, pozwolił na potwierdzenie poprawności jej funkcjonowania i możliwości pełnego udostępnienia. Z dniem 1 września 2008r. dostęp do Bilixa w koncie Inteligo zyskali wszyscy klienci. Na tym etapie rozwoju nowej usługi, skorzystają z niej ci klienci, którzy otrzymują rachunki od dwóch wystawców - Telewizji Nowej Generacji N oraz ZEWT S.A.

Dzięki Bilixowi, można otrzymywać rachunki i faktury wyłącznie w formie elektronicznej, wprost do swojego konta i regulować je jednym kliknięciem. Klienci, którzy skorzystają z Bilixa, nie będą już otrzymywać do domu rachunku w formie papierowej. Zyskają wygodną formę elektronicznego zarządzania swoimi rachunkami - teraz jeszcze w ograniczonym zakresie, ponieważ usługa dopiero ruszyła, wkrótce lista wystawców mających umowę z KIR będzie się powiększać.

Usługa jest szczególnie atrakcyjna dla tych użytkowników, którzy stawiają na proste i wygodne rozwiązania - w każdym z możliwych przypadków, wybierają rozwiązania elektroniczne.

Aktualnie Bilix jest dostępny dla tych z naszych Klientów, którzy korzystają z usług Telewizji Nowej Generacji N oraz Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A.. Są to dwaj pierwsi wystawcy faktur, którzy podpisali umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową. W całej grupie klientów Inteligo, liczba klientów, którzy regulują rachunki u tych dostawców wynosi kilka tysięcy. Mamy nadzieję, że rozmowy jakie prowadzi KIR S.A. pozwolą na pozyskanie kolejnych dostawców i wystawców faktur m.in. firm z branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, mass mediów. Pozyskanie nowych partnerów niewątpliwie zadecyduje o sukcesie całego projektu i o wzroście liczby użytkowników usługi. Według założeń KIR S.A., do końca tego roku, w zasięgu usługi BILIX znajdzie się 50% polskich użytkowników bankowości elektronicznej.
Wkrótce usługa Bilix zostanie udostępniona klientom PKO BP, korzystającym z usługi bankowości elektronicznej iPKO. Wdrożenie usługi w Grupie PKO BP przeprowadzi Inteligo Financial Services S.A.

WIĘCEJ O USŁUDZE BILIX

Co odróżnia Bilix od dotychczas funkcjonujących form regulowania płatności? W przypadku Polecenia Zapłaty transakcja inicjowana jest przez wierzyciela i automatycznie realizowana przez bank dokładnie w dniu płatności. Usługa BILIX daje klientowi możliwość wyboru terminu opłacenia rachunku. Natomiast, w odróżnieniu od Zlecenia Stałego, gdzie przy płatnościach o zmiennych kwotach klient zobowiązany jest do wprowadzenia właściwej kwoty należności, bądź poinformowania o niej banku, w przypadku Bilixa, klient nie musi o tym pamiętać. Właściwa kwota będzie za każdym razem wpisywana na fakturze wysyłanej przez wierzyciela do banku i widocznej w koncie internetowym klienta.

Jak działa usługa BILIX?

  1. Dostawca (operator telekomunikacyjny, zakład energetyczny, itd.) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza je w formie elektronicznej do KIR. 01
  2. Otrzymane dane KIR grupuje dane i udostępnia bankowi. 02
  3. Inteligo prezentuje klientowi otrzymane z systemu BILIX dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 03
  4. Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność. 04
  5. Inteligo informuje KIR o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności. 05
  6. KIR grupuje otrzymane z banków informacje i przekazuje je dostawcom w ustalonej formie. 06
  7. Płatność (przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług) realizowana jest standardowo poprzez system ELIXIR® lub jako przelew wewnętrzny.07

Bilix diagram

Źródło: http://www.kir.com.pl/